Archive for the ‘JSTOR’ Tag

TWIT #25

TWIT

https://twitter.com/rschon/status/3927440722614190082

Weekoogst #38

ALA-berichten
Uiteraard is er niet alleen op Zeemanspraat bericht over de ALA, maar is er ook elders veel geblogd en getwitterd. Dat het in San Diego “generally sunny but a tad chilly” was, is wat dat betreft natuurlijk niet het belangrijkste nieuws. Met name in Library Journal is uitvoerig stilgestaan bij verschillende sessies, zoals die over Patron Driven Acquisition en de Top Tech Trends, maar ook Publishers Weekly liet zich niet onbetuigd met een bijdrage over de toekomst van e-books.

JSTOR en Muse slaan vleugels uit
Sinds een jaar of tien maken zowel JSTOR als Project Muse bijna standaard deel uit van het e-journalsaanbod van wetenschappelijke bibliotheken. JSTOR biedt de digitale archieven van een paar honderd tijdschriften die niet door de grote STM-uitgeverijen worden uitgegeven, terwijl Project Muse (opgezet door de Johns Hopkins University Press) het platform is voor ca. 450 e-journals voor de geestes- en sociale wetenschappen. Terwijl het actuele aanbod vaak via Muse toegankelijk is, kun je voor het digitale archief bij JSTOR terecht.
Beide platforms hebben nu aangekondigd binnenkort met e-books op de markt te komen. En ze hebben daar niet de minste partners voor weten te interesseren. JSTOR gaat monografieën aan bieden van de universiteitsuitgeverijen van o.m. Yale, Princeton en Chicago; Muse heeft o.m. de universiteitsuitgeverijen van Columbia, Duke, uiteraard Johns Hopkins en (de enige Europese participant) Liverpool weten te strikken. De prijsstelling is nog niet bekend, maar het wordt dus een ander business model dan waarvoor Amsterdam University Press met OAPEN gekozen heeft. NWO steunt overigens het OAPEN-project in de komende twee jaar met de subsidiëring van minimaal vijftig wetenschappelijke monografieën.

KB digitaliseert voort
Belangrijkste ‘lokale’ nieuws van de afgelopen week was uiteraard het bericht over de overeenkomst tussen onze nationale KB en ProQuest over de digitalisering van ca. 50.000 bijzondere, oude drukken uit de collectie van de KB. Deze gedigitaliseerde werken komen in Nederland vrij beschikbaar, terwijl er buiten onze landsgrenzen voor betaald zal moeten gaan worden. ProQuest neemt de collectie op in haar Early European Books Online, waarin eerder al de bijzondere en oude drukken van de KB van Denemarken en de Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze zijn opgenomen. Jammergenoeg nog niet gehoord dat in het kader van deze overeenkomst ook die collecties in Nederland vrij toegankelijk worden. Nu vraagt ProQuest daar nog per bibliotheek een fiks bedrag voor. Tot nu toe is alleen de UB Leiden bereid geweest dat bedrag op tafel te leggen.

Weekoogst #3

Leermiddelenrepositoria
Hoe gaat het eigenlijk met LOREnet, het project van al weer enkele jaren geleden waarin naar voorbeeld van DAREnet (inmiddels opgenomen in NARCIS) een gedistribueerd systeem van repositories opgezet zou worden voor het opslaan én – vooral – hergebruiken van leermiddelen in en door het hoger onderwijs? LOREnet bestaat nog steeds, maar lijkt een weinig florissant bestaan te leiden. Het laatste nieuws dateert van bijna twee jaar geleden, het aantal deelnemende instellingen zit net boven de tien en het aantal beschikbare leermiddelen is ook niet om over naar huis te schrijven.
Ik werd aan LOREnet, en deze weinig bemoedigende stand van zaken, herinnerd door de aankondiging van een symposium in Engeland met als thema:  Learning and teaching repositories: is this the last chance? Dat lijkt me de actualiteit redelijk weer te geven.

Google Book Search
Terwijl judge Chin zit te broeden over zijn Salomons oordeel in de Google Book Search rechtszaak, gaan mijn favoriete commentatoren onverdroten door met het belichten van deze zaak en het speculeren over mogelijke uitkomsten. Jonathan Band stelde een fraai grafisch overzicht samen van de consequenties van mogelijke uitspraken van Chin, zonder daar overigens uitputtend in te kunnen zijn. Wat de uitspraak straks ook zal zijn, er ligt ons hoogstwaarschijnlijk nog een lange weg van beroepsprocedures te wachten. En James  Grimmelmann beargumenteerde nogmaals waarom naar zijn mening Google bij een goedkeuring van de voorliggende overeenkomst Google een quasi-monopolie krijgt op het digitaal beschikbaar stellen van de zogenaamde verweesde werken.
En Google? Google digitaliseert rustig door. Deze week werd bekend dat met de Italiaanse overheid een overeenkomst is afgesloten voor de digitalisering van een miljoen Italiaanse publicaties, wel overigens alleen titels uit het publieke domein. En met de Amerikaanse bibliotheekpartners worden de banden steeds inniger aangehaald, zoals deze week met de University of Virginia.

Hoe verder na 23 Dingen?
Elke zichzelf respecterende bibliotheekorganisatie heeft in de afgelopen jaren een 23 dingen-cursus of een variant georganiseerd. Wie wil weten welke varianten dat allemaal geweest zijn, en wat er inmiddels zo her en der aan praktische toepassingen uit is voortgevloeid, kan terecht bij het boekje Hoe verder na 23 Dingen?
De UB Leiden is inmiddels in het diepe gesprongen met een 13 dingen-variant voor de eigen studenten, docenten en onderzoekers. Ik ben benieuwd hoeveel cursisten ze hiermee weten te trekken. Sommige ‘lessen’ lijken me in ieder geval nog weinig uitgewerkt en niet echt aan te sluiten bij de werk- en studeerwereld van de doelgroepen.

JSTOR
Tot ons meest gebruikte digitale tijdschriftmateriaal behoren de archieven die via JSTOR beschikbaar worden gesteld. Het betreft hier vooral, maar zeker niet uitsluitend, de digitale archieven van een groot aantal geesteswetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke tijdschriften. JSTOR hanteert een zogenaamde moving wall, waardoor de meest recente jaargangen van de opgenomen tijdschriften meestentijds niet toegankelijk zijn, of via een andere licentie (en uiteraard tegen betaling) beschikbaar worden gesteld. JSTOR is sinds kort bezig met geselecteerde uitgeverijen ook de toegang te regelen tot juist die meest recente jaargangen in het kader van het Current Scholarship Program. Deze week werd de University of Chicago Press binnengehaald. In 2011 moet het programma echt van start gaan.