Archive for the ‘John Paul Wilkin’ Tag

TWIT #29

TWIT

https://twitter.com/blogpartyned/status/403112216352026624

Advertenties

Wilkin Graphs

Vorige week schreef Dan Cohen op zijn blog een post over visualisaties van het bezit van Amerikaanse universiteits- en onderzoeksbibliotheken zoals dat tot uitdrukking komt in het digitale depot van de HathiTrust (inmiddels meer dan 10,5 miljoen banden; meer dan 3,7 miljard pagina’s). Hij noemde die visualisaties Wilkin Graphs, naar John Paul Wilkin, de executive director van de HathiTrust en als bibliothecaris verbonden aan de University of Michigan. Dit is zo’n Wilkin Graph voor Wilkins eigen University of Michigan:

Wilkin Graph UofMich

Op de y-as staat het aantal records (titels) en op de x-as het aantal HathiTrust-bibliotheken dat record (titel) in haar bezit heeft. De University of Michigan heeft dus veel titels als enige van de HathiTrust-bibliotheken (zo’n 280.000) en bijvoorbeeld zo’n 50.000 titels met maar liefst 22 HathiTrust-bibliotheken.

Per instelling verschillen de Wilkin Graphs aanzienlijk. Cohen onderscheidt drie oer-types: left-leaning libraries, zoals de University of Michigan die relatief veel uniek materiaal in hun bezit hebben), right-leaning libraries, zoals de University of California at Merced (met vooral materiaal dat ook elders beschikbaar is), en (well-) rounded libraries, zoals Northwestern University, waarvan de collectie een soort grootste gemene deler is van universiteitsbibliotheken, zonder veel uniek maar ook zonder veel populair materiaal.

Wilkin Graph UC Merced

Wilkin Graph NorthWestern

Nu is er nog geen enkele Nederlandse bibliotheek lid van de HathiTrust, en dus zijn er ook geen Wilkin Graphs van Nederlandse bibliotheken. Maar wel iets vergelijkbaars, althans voor die bibliotheken die lid zijn van de OCLC Research Library Partnership. Zoals uit een Twitter-wisseling tussen Cohen en OCLC’s Constance Malpas naar aanleiding van Cohens post duidelijk werd: er is een variant op de Wilkin Graphs voor alle 160 leden, waaronder de bibliotheken van Amsterdam, Leiden en Utrecht. Ik noem die variant maar even de Malpas Graph en voor de Universiteit van Amsterdam ziet die er als volgt uit:

Malpas Graph UvA

Source: OCLC Research Library Partnership

Met op de y-as het aantal titels en op de x-as het aantal bibliotheken dat een dergelijke titel volgens WorldCat in haar bezit heeft. Let wel: het gaat hier om de ruim 540.000 titels van de UB Amsterdam waarvan een digitaal equivalent aanwezig is in de HathiTrust, niet om het totale bezit van de UBA (door OCLC in januari van dit jaar ‘vastgesteld’ op 2.566.693 titels). Ten aanzien van deze categorie publicaties is de UBA dus een left-leaning library, met relatief veel materiaal dat in minder dan 100 bibliotheken wereldwijd beschikbaar is.

Hoe zich dat verhoudt tot andere bibliotheken? Dat weet ik niet zonder over de Malpas Graphs van die andere bibliotheken te beschikken. Misschien kan ik mijn Leidse en Utrechtse collega’s verleiden hun gegevens te delen (ik stel daarvoor graag hier ruimte beschikbaar). Maar misschien moet OCLC deze data gewoon aan iedereen beschikbaar maken. Ook Dan Cohen moet tot zijn spijt vaststellen dat dat nog niet zo is (zie Update bij zijn post).

P.S. terwijl de Wilkin Graphs al snel omgedoopt werden in Wilkin Profiles lijkt dat lot ook de Malpas Graphs ten deel te vallen, getuige deze tweet van Lorcan Dempsey, inclusief een link naar een presentatie met zo’n Malpas Profile (van de University of Minnesota).