Archive for the ‘internationale samenwerking’ Tag

Delen moet, net als samenwerken

Ergens halverwege dit jaar is de UB Amsterdam, net als die van Utrecht, lid geworden van de OCLC Research Library Partnership. Met als kern de bibliotheken van de vroegere Research Library Group (RLG, enkele jaren geleden opgeslokt door OCLC) is dat een samenwerkingsverband van wetenschappelijke en onderzoeksbibliotheken gericht op het gezamenlijk verbeteren van de interne bibliotheekprocessen en de externe dienstverlening. Leden komen vooral uit de Verenigde Staten, maar OCLC doet inmiddels serieuze pogingen het partnership te verbreden naar andere werelddelen.

Wij waren nog maar net lid of werden al door OCLC gevraagd deel te gaan nemen aan een vervolg-project op het onderzoek van Constance Malpas naar de digitale beschikbaarheid (m.n in de HathiTrust) van de gedrukte collecties van Amerikaanse bibliotheken Cloud-sourcing Research Collections (2011). Dat vervolg-project moet leiden tot bibliotheek-specifieke rapportages over de mate waarin de eigen collectie inmiddels digitaal beschikbaar is, zodat eventuele besluitvorming over verkleining van de gedrukte collecties verantwoord en op basis van actuele informatie kan plaatsvinden. Alle 153 OCLC RLP partners krijgen in het voorjaar van 2012 een dergelijke rapportage.

Ik zit met nog vijf collega’s uit de VS en Engeland  in de advisory group van het project. Curieuze bijkomstigheid daarvan is dat een van de andere leden David Seaman van Dartmouth College is. Met zoveel zeelui aan boord moet dat wel tot een goed rapport leiden.

Bovenstaande slide komt uit een presentatie van Merrilee Profitt over een aantal actuele projecten van de Partnership. Zij gaat m.n. in op een nieuw project dat zich richt op born digital materiaal, een tot nu toe nogal verwaarloosde categorie in de bibliotheekwereld. Collecting is generally reactive, sporadic, limited, concludeert zij, terwijl we allemaal weten dat digitaal de toekomst is.

Ik kan niet nalaten nog een slide uit de presentatie op te nemen. Trouwe lezers weten inmiddels dat deze gedachte mij na aan het hart ligt. Managing born-digital content kan naar believen door andere bibliotheek-activiteiten vervangen worden.

Advertenties

Netwerken

Netwerkvisualisaties zijn in. Afgelopen week nog kwam LinkedIn met een tool om je contacten op een fraaie wijze inzichtelijk te maken (vanmorgen ook dus in de papieren (!) Volkskrant) en de voorbeelden vlogen je afgelopen week bij wijze van spreken om de oren (bijvoorbeeld hier en hier). 

Ik vind deze echter aardiger. Het is een poging, aan de hand van de data uit Web of Science en Scopus, samenwerkingsrelaties tussen wetenschappers inzichtelijk te maken op basis van de auteursgegevens (en de instituties waaraan zij verbonden zijn) van door meer dan één auteur geschreven artikelen. En wat blijkt? Nederland blijkt in de wetenschappelijk wereld een brandpunt van samenwerkingsrelaties te zijn. Nergens licht het netwerk zo op.

                                           

Deze versie om een beetje in te kunnen zoomen; met deze kan nog meer.

In de discussie die deze visualisatie heeft losgemaakt wordt onder meer als bezwaar ingebracht dat Nederland zo oplicht omdat Elsevier in Nederland gevestigd zou zijn. Dat lijkt me weinig hout snijden.