Archive for the ‘informatiewetenschap’ Tag

TWIT #33

TWIT

TWIT #22

TWIT

https://twitter.com/SimonXIX/status/354222901551038464

Weekendvitaminen #30

Op het nachtkastje

  • One Culture. Computationally Intensive Research in the Humanities and Social Sciences. Report on the Experiences of First Respondents to the Digging Into Data Challenge (rapport van CLIR)
  • Bo-Christer Björk, The Hybrid Model for Open Access Publication of Scholarly Articles: A Failed Experiment? In: JASIST (2012).
  • Heather Hessel & Janet Fransen, Resource Discovery: Comparative Results on Two Catalog Interfaces. In: Information Technology and Libraries (2012). Data in artikel dateren uit 2009 (vòòr de opkomst van de discovery tools), maar de observaties over verschillen in het zoeken tussen gebruikersgroepen, inclusief bibliothecarissen, snijden nog steeds hout.
  • Mary Francis, Peer Reviewers of Academic Journals. Who is Responisble for our Professional Literature. In: College & Research Libraries(2012). Twijfelgeval, want mijn wenkbrauwen gingen wel omhoog toen ik las: “From the editor surveys there were six responses for a 54% response rate.”

Beeld van de week

Data gepresenteerd door het Canadese onderzoeksinstituut Higher Education Strategy Associates op basis van een database met gegevens over 47.000 personen. Gelukkig voegen ze er de volgende kanttekeningen aan toe:

There are three reasons why a scholar might have an H-index of zero. The first is age; younger scholars are less likely to have published, and their publications have had less time in which to be cited. The second is prevailing disciplinary norms. There are some disciplines – English/Literature would be a good example – where scholarly communication simply doesn’t involve a lot of citations of other scholars’ work. The third is simply that a particular scholar might not be publishing anything of particular importance, or indeed publishing anything at all.

Ik vond op hun website ook meteen een recent rapport over de Canadese wetenschappelijke productie, Making Research Count: Analyzing Canadian Academic Publishing Cultures, waarin op basis van de h-index met naam en toenaam de beste Canadese wetenschappers per discipline en de best scorende Canadese universiteit worden berekend.

Citeren geanalyseerd

Is het citeergedrag van Nederlandse sociale en geesteswetenschappers in de afgelopen twintig jaar onder invloed van het sterk gegroeide aanbod aan elektronische tijdschriften en een schraler aanbod aan boeken veranderd? Dat is de vraag waarop Marta Adsarias Rivero in haar masterscriptie Het belang van boeken in digitale tijden een antwoord probeert te geven. Voor vier disciplines heeft zij, op basis van uit het Web of Science geselecteerde artikelen, het aantal citaties per artikel, de gemiddelde leeftijd van die citaties en het aandeel tijdschriftcitaties per artikel geanalyseerd.

Uit haar bevindingen:

  • in sommige disciplines is het aantal citaties per artikel in de afgelopen 20 jaar sterk gestegen, maar algemeen geldende uitspraken zijn daar niet uit te destilleren
  • in alle onderzochte disciplines is de gemiddelde ‘citaatleeftijd’ in de afgelopen 20 jaar gestegen, een fenomeen dat alleen op het conto komt van boekcitaties (en niet bijvoorbeeld van het beschikbaar komen van digitale tijdschriftarchieven)
  • alleen bij experimentele psychologie is er sprake van proportioneel meer tijdschriftcitaties

Op basis van haar bevindingen concludeert Adsarias Rivero “Tijdschriftartikelen hebben de plaats van boeken niet ingenomen, omdat beide publicatieformaten uiteenlopende doelstellingen dienen.”, voor de sociale en geesteswetenschappen zijn boeken nog net zo belangrijk als twintig jaar geleden (en des te zorgwekkender is dus het verschralende aanbod aan boeken in wetenschappelijke bibliotheken).

De begeleiding van de scriptie was in handen van Henk Voorbij, dus methodologisch zal het allemaal in orde zijn.

Ik stuitte bij toeval op Adsarias’ scriptie toen die mijn bureau (= pc) passeerde voor opname in Scripties Online, het digitale scriptiebestand van de UvA. Daar zijn in de afgelopen periode veel meer interessante masterscripties in opgenomen. Een zoekactie op ‘MA Documentaire informatiewetenschap’ via Geavanceerd zoeken levert scripties over o.m. Library 2.0, Google Scholar vs. Scopus en Web of Science, social tagging en ERM-systemen op. Van harte aanbevolen!

P.S. blijkbaar dekt ook de benaming ‘documentaire informatiewetenschap’ inmiddels de lading niet meer, want de opleiding afficheert zich nu als ‘Culturele informatiewetenschap‘.