Archive for the ‘informatievaardigheden’ Tag

TWIT #35

TWIT

TWIT #33

TWIT

Weekendvitaminen #47

Op het nachtkastje (Kerst-editie)

Beeld van de week

Aan het eind van dit jaar toch nog maar een keer iets ‘uit eigen doos’. Zo maar gevonden in een kast waarvan de sleutel zoek was, unieke 17e eeuwse koperplaten met Amsterdamse plattegronden. Niet een kast bij ons, maar bij de voormalige Amsterdamse Stadsdrukkerij. Maar de komende weken wel bij ‘ons’ te zien, aan de Oude Turfmarkt:

BC koperplaat

Weekendvitaminen #42

Op het nachtkastje

Beeld van de week

De adoptie van e-books in Nederland blijkt sneller te gaan dan in de Verenigde Staten. Althans, dat is de stelling van Timo Boezeman in een blogpost deze week.

We zijn een paar jaar later begonnen, maar groeien nu harder.

Ik moest daar aan denken toen we tijdens een landelijk overleg deze week moesten constateren dat bij een strikte controle van de verplichte tentamenliteratuur die de diverse Nederlandse universiteiten aan hun studenten voorschrijven in de dagelijkse praktijk vaak slechts een bescheiden percentage van tussen de 10 en 15% daadwerkelijk digitaal beschikbaar blijkt te zijn. Het blijft dus noodzakelijk goed onderscheid te maken naar de verschillende e-books marktsegmenten. En het ‘alles-is-toch-digitaal-beschikbaar’-ideaal blijft vooralsnog een verleidelijke stip aan de horizon.

April, maand van …

April is natuurlijk traditioneel de Maand van de filosofie. Maar daarnaast is april dit jaar ook de Maand van het Groene Hart, de Maand van de Aarde, de Maand van de Gezondheid (bij de OBA), de Maand van de Graphic Novel, om het maar niet te hebben over de Week van de Klassieken, het Testament, het Oor en het Ambacht. En van de Dag dat FC Twente voor het eerst landskampioen wordt.

Maar, om wat dichter bij huis te blijven (en wat minder speculatief), dit jaar is april ook de Maand van het Vinden. Een initiatief van Infovaardig, Instituut voor Media en Informatievaardigheden, waarin de hele maand de aandacht wordt gevraagd voor het vinden van betrouwbare informatie. Morgen begint daarnaast in de Verenigde Staten National Library Week en op 23 april wordt wereldwijd stilgestaan bij World Book and Copyright Day. Maar het allermooist is natuurlijk a.s. dinsdag 13 april: National Library Workers Day.

                                                  NLWD logo

Dat ze ons maar niet vergeten! 😉

De UB onzichtbaar

Gistermiddag organiseerde de UKB-werkgroep Learning Spaces (voorheen Digitale LeerOmgeving) een workshop over de rol van de universiteitsbibliotheek in de ondersteuning van het academisch onderwijs. Een afwisseling van korte presentaties, demo’s en posters afgesloten door een zaaldiscussie. Voor echte diepgang was de uitgetrokken tijd, krap 2,5 uur, aan de te korte kant maar dat er in alle universiteitssteden hard en enthousiast gewerkt wordt om een bijdrage te leveren aan het studiesucces van de eigen instelling was overduidelijk.

Ondertitel van de workshop luidde:  Of hoe (on)zichtbaar zijn UB’s in het onderwijs? Af en toe kwam die (on-)zichtbaar zijdelings aan de orde, maar heel expliciet in de einddiscussie. Platformmanager Tom Dousma (ICT & Onderwijs, SURF) stelde onomwonden de vraag: ‘moet de UB niet gaan verdwijnen?’ Er werd vanuit de zaal nauwelijks op de vraag gereageerd, alsof we bang waren de vraag echt onder ogen te zien. Maar is het echt zo’n probleem, het onzichtbaar worden van die UB? We weten uit gebruikersonderzoek dat veel onderzoekers zeggen de (digitale)  bibliotheek in het geheel niet meer te gebruiken omdat ze via Google (Scholar) ook overal bij komen. Ze zien dan het Brought to you by: Universiteit van Amsterdam van ScienceDirect over het hoofd. Elektronische tijdschriften lijken gewoon vrij beschikbaar, terwijl het wel de bibliotheek is die voor die ‘vrije’ toegang gezorgd heeft. Zij krijgt er echter niet meer de ‘credits’ voor.

Een dergelijk scenario is ook heel goed denkbaar in de ondersteuning van het onderwijs. Als informatiespecialisten geïntegreerd in het curriculum een bijdrage leveren aan de informatievaardigheid van studenten dan is het helemaal niet noodzakelijk dat daar het etiket bibliotheek op wordt geplakt. Het instituut bibliotheek wordt daarmee misschien minder (of zelfs on-) zichtbaar, maar de ervaring en specifieke deskundigheid waarvoor de bibliotheek staat vindt wel een natuurlijk plek in het primaire proces.

De UB onzichtbaar… Erg? Nee hoor, waarom eigenlijk?

Eva is tevreden

portrait of a beautiful businesswomanDe Universiteit Twente heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een zelftest digitale vaardigheden ontwikkeld. In de test wordt het onderscheid gehanteerd tussen operationele vaardigheden (de knoppen bedienen), formele vaardigheden (inzicht in structuren van digitale media), informatievaardigheden (kunnen zoeken, selecteren en evalueren) en strategische vaardigheden (digitale media effectief gebruiken en toepassen).

Op elk van deze onderdelen moet onder begeleiding van Eva (hier links) een aantal opdrachten uitgevoerd worden en krijgt degene die de zelftest doet onmiddellijk per email feedback op zijn of haar resultaten. Uit eerder onderzoek van de Universiteit Twente is gebleken dat de Net generation weliswaar hoog scoort bij de operationele en formele vaardigheden, maar dat zij het er wat betreft de informatie- en strategische vaardigheden niet beter vanaf brengt dan de digital immigrants. Alleen tussen Internetervaring en operationele vaardigheden blijkt een direct verband te bestaan. 

Juist met die operationele vaardigheden ging ik, volgens de test althans, in de fout: 6 van de 9 opdrachten waren onjuist beantwoord. Uit de feedback die ik via de mail ontving, viel echter niet op te maken waar het dan precies fout was gegaan. Gelukkig scoorde ik op de andere drie vaardigheden maximaal, zodat ik gerustgesteld de complimenten van Eva in ontvangst kon nemen.

Geestelijk vader van Eva, Alexander van Deursen, hoopt op dit onderwerp binnenkort te promoveren.