Archive for the ‘Informatie Professional’ Tag

Patrons Prefer Paper

Al weer een paar weken geleden publiceerde de California Digital Library (CDL) de resultaten van haar onderzoek naar het gebruik van e-books van Springer door studenten en onderzoekers. Als zoiets gebeurt, weet je dat je er in de dagen na publikatie vele malen via rss en Twitter op geattendeerd zult worden. De CDL is tenslotte een van de grootste en belangrijkste digitale bibliotheken, heeft een reputatie op het gebied van gebruikersonderzoek, én de Springer e-books collecties behoren tot de meest en hoogst gewaardeeerde in bibliotheekland vanwege de gebruiksmogelijkheden die in veel opzichten tegemoet komen aan de minimale wensen die vanuit de wetenschappelijke bibliotheken zijn geformuleerd.

Het is vervolgens aardig om te zien welke (hoofd-)conclusies naar voren gehaald worden door de bloggers/twitterati, tenminste als ze verder gaan dan alleen maar het willen attenderen op het verschijnen van het rapport. Sue Polanka (No Shelf Required) blogt: “UC Libraries academic ebook use survey available, 58% use ebooks.” Roger Schonfeld (Ithaka S+R) kiest voor de volgende quote: “Undergraduates ‘commented on the difficulty they have learning, retaining, & concentrating…in front of a computer'” En Library Journal kiest weer voor een andere teaser:  “UC Libraries Ebook Usage Survey Shows Undergraduate Preference for Print”. Wat opvalt (of juist niet) is dat betrokkenen zich vooral gericht lijken te hebben op de executive summary en blijkbaar nog niet dieper in de materie gedoken zijn.

Ik heb uiteraard ook mijn eigen favoriete passages, maar geef hier toch vooral de volledige eindconclusie van het rapport:

Academic users approach e-books with a range of needs, expectations, and workflows. Understanding how users interact with e-books and uncovering useful e-book functionalities are essential to providing library services to the academic community and help inform future purchasing decisions. Respondents to this survey offer a valuable window into the nuances of utilizing e-books for academic work. The consequences of the transition from a print- to a digital-based study environment are not always predictable – witness the undergraduate who prefers print books for reading and deep study because the computer presents too many distractions or the faculty member who uses a digital copy of a title for search and discovery tasks, then moves to a corresponding paper copy for note taking and text comparison.

Adoption of academic e-books and the movement away from print books remains a complex dynamic that is significantly influenced by one’s area of study or research. Comments by survey respondents who both use and prefer academic e-books over print books remind us that the transition is far from easy. Users need e-books that present usable interfaces, quality content, high resolution illustrations, access at the chapter and book level, and importantly, that are easily discoverable through both the library catalog and commercial search engines. As academic e-books become more broadly available and sophisticated in presentation and functionality, users’ expectations and acceptance of them will necessarily evolve. It is essential that those providing library and information services to the academic community continue to monitor and develop innovative services in support of the changing patterns of e-book use.

Ik kan lezing van dit rapport aan iedereen aanraden. Met name diegenen die al te gemakkelijk de voordelen en verworvenheden van het e-book bezingen, want zonder die beide te ontkennen komt uit dit rapport vooral naar voren dat het allemaal nog niet zo ver is, dat onze gebruikers nog maar in heel wisselende mate de transitie naar e-books aan het maken zijn, dat (vooralsnog?) p-books naast e-books een eigen functie blijven vervullen en dat ondanks de onmiskenbare voortschrijding van de digitalisering dat geenszins betekent dat we al op heel korte termijn afscheid van het papier kunnen nemen (als we dat ooit al zullen doen). We zijn in een overgangsperiode die anders van karakter is en langer in duur zal zijn dan de transitieperiode van papieren naar elektronische tijdschriften. Dat is niet alleen ongemakkelijk(er); het is in tijden van financiële krapte ook nog eens onhandig(er).

Beetje reclame tenslotte: in de nieuwe aflevering van Informatie Professional wordt die transitieperiode, en alle problemen (lees: uitdagingen) die daarmee gepaard gaan, ook nog eens vanuit de context van de Nederlandse universiteitsbibliotheken belicht.

Advertenties

Zelfkritiek

Een paar weken geleden maakte ik me vrolijk over een bericht in de Informatie Professional over de beloning van informatiespecialisten. Volgens een Amerikaans onderzoek zouden wij in Europa de best betaalde informatiespecialisten ter wereld zijn. Zowel op het IP-bericht als op het onderliggende onderzoek viel echter wel het nodige aan te merken. Ik heb in ieder geval geen reacties gekregen op mijn (weliswaar wat retorisch gestelde) vraag hoeveel informatieprofessionals in Nederland meer dan € 5.500 per maand verdienen.

In de nieuwe IP gaat vaste columnist Eric Sieverts onder de kop Informatie-analfabetisme ook op het bericht in. Eerst memoreert hij twee gevallen van dat informatieanalfabetisme, het gerucht (maar toch) dat voor de wetgeving rond het paddoverbod gewoon een lijst mogelijk hallucinogene zweefzwammen uit de Wikipedia is gekopieerd en de op bedrijfsspionage lijkende methodes waarmee een technisch bedrijfje ‘uit het zuiden des lands’ de bedrijfsgeheimen van de concurrentie tracht te achterhalen.

Maar vervolgens steekt hij de hand in eigen boezem: van dat berichtje in de IP over ons salaris klopt ook eigenlijk weinig! Sieverts memoreert de te smalle basis van het onderzoek, het gebrek aan representativiteit, omrekenfoutjes en de Beloningsmonitor van Hatch / Erwin la Roi. Zijn conclusie is dan ook: zo blijken informatiespecialisten soms ook wel eens informatieamateurs te zijn.

Prima, die zelfkritiek in eigen kolommen, maar ik had  dat toch al een paar weken eerder ook geconstateerd. Moeten we daarom nu hier spreken van gebrekkig vooronderzoek van Sieverts of van het vergeten van bronvermelding? En wat is in dat geval voor een informatiespecialist erger? Maar eigenlijk kan ik me dat beide juist van déze informatiespecialist niet voorstellen. Laten we het er daarom maar op houden dat mijn blog nog niet het gewenste bereik heeft. Werk dus aan de winkel!