Archive for the ‘impact factor’ Tag

TWIT #32

TWIT

Advertenties

TWIT #27

TWIT

TWIT #15

TWIT

Yes! We’ve Got It! (ehhh … in 2014)

Zo langzamerhand worden de effecten zichtbaar van de miljoenen-impuls die NWO heeft gegeven aan de vorming van open access tijdschriften in de geesteswetenschappen. Ook het vlaggenschip van de Nederlandse geschiedwetenschap, de deftige Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (in het wereldje beter bekend als de BMGN), is sinds de eerste aflevering van 2012 open access beschikbaar via het Utrechtse Igitur-platform. Het tijdschrift wordt nu ook nadrukkelijker als tweetalig gepositioneerd, naast Nederlands ook Engels, met de naamsaanpassing tot BMGN – Low Countries Historical Review.

De ambities gaan echter veel verder dan alleen maar een meer internationaal lezerspubliek. In het persbericht ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste open access nummer staat namelijk ook: “From 2011 onwards the journal is indexed by Thomson Reuters for inclusion in its annual Journal Citation Reports (first impact factor to appear in 2014).” Soms geloof je je eigen ogen niet. Want wat schreef ik een jaar geleden toen het bericht over de toekenning van NWO van de subsidie voor de omvorming van onder andere de BMGN naar een open access tijdschrift werd bekendgemaakt?

Het aantal OA-tijdschriften in de geesteswetenschappen zal dit jaar zeker verdubbelen door de subsidies die door NWO zijn toegekend: zeventien nieuwe OA-tijdschriften, waarvan negen echt nieuwe en acht bestaande die naar OA worden omgevormd. Bij die laatste groep zit een aantal opvallende, zoals de Nieuwe West-Indische Gids en de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Die laatste, een ware icoon van de Nederlandstalige historiografie, zal omgevormd worden tot de Low Countries Historical Review. Dat wordt even wennen, maar is blijkbaar onvermijdelijk in de onstuitbare Anglicanisering van de wetenschap, ook in de geesteswetenschappen. Nu nog een hoge impact factor en het succes is compleet. ;-)

Hebben ze dit nu zelf bedacht of is het gewoon een kwestie van opvolgen van goed advies? (waarbij je je uiteraard kunt afvragen hoe ‘goed’ dat advies was).

Een impact factor, daar gaat het dus nu blijkbaar om. Het is goed daarbij te realiseren dat er op dit moment welgeteld 43 historische tijdschriften een impact factor hebben volgens de laatste Journal Citation Reports (2010), variërend van een impact factor van 1,907 voor de American Historical Review (de enige boven de 1,0 overigens) tot een 0,000 voor Zeitgeschichte. Waar de BMGN in 2014 de ranglijst mee zal binnenstormen weet ik nu nog niet en durf ik ook niet te voorspellen. Dat de 32 artikelen uit de jaargangen 2011 en 2010 tot nu toe welgeteld één citatie in Web of Science hebben weten te genereren belooft wat dat betreft echter weinig goeds.

Misschien is er ook wel iets belangrijkers dat tot 2014 de aandacht vraagt: de subsidie van NWO is voor drie jaar en stopt dus in dat jaar. Tegen die tijd zal de open access versie van de BMGN zichzelf moeten bedruipen. Dat is helemaal nog geen gelopen race.

Weekoogst #37

Eigenlijk is er natuurlijk al genoeg “geoogst” deze week, maar het blijft natuurlijk ook zaak om de regelmaat er in te houden.

The return of WoWter
Een jaar lang was het stil op zijn blog WoWter, maar nu is hij (voor even of voor altijd?) weer terug. Met een handig overzicht van open access tijdschriften die door Thomson Reuters (ISI / Web of Science) van een impact factor zijn voorzien. Wees niet verbaasd: het aantal OA-tijdschriften uit de geesteswetenschappen met een impact factor is op de vingers van één hand te tellen. WoWter geeft overigens niet de impact factoren zelf (daar is tenslotte toestemming van Thomson Reuters voor nodig); wel de concurrerende SCImago- en SNIP-indicatoren. En nu natuurlijk wel deze lijst bijhouden!
In een recent nummer van Online Information Review staat overigens een artikel van Peter Jacsó waarin hij JCR-impact factoren vergelijkt met de SCImago rankings.

2011: het jaar van het boek?
Als je de tijd hebt, moet je deze presentatie van 110 slides rustig eens doorklikken. Ben je alleen in de toekomst van het boek in 2011 geïnteresseerd, ga dan naar slide 23: Thing to Watch #14: Break the Book. Ik geloof er nog niet zo veel van, met name als ik ook net weer de uitkomst van een nieuw onderzoek naar de voorkeur van studenten voor de verschijningsvorm van tekstboeken lees. Driekwart wil gewoon papier, om allerlei verschillende redenen overigens.

Gezamenlijk bewaren
Uiteraard (;-)) heb ik nog niet de gelegenheid gehad het rapport zelf te lezen, maar het verdient zeker hier al vermelding: Cloud-sourcing Research Collections: Managing Print in the Mass-digitized Library Environment. Op basis van de digitale collectie die inmiddels door de HathiTrust bijelkaar gebracht is, is gekeken naar de noodzaak de print equivalenten van deze publicaties voor de lange termijn te bewaren. Een van de conclusies:  “The combination of a relatively small number of potential shared print providers, including the US Library of Congress, was sufficient to achieve more than 70% coverage of the digitized book collection, suggesting that shared service may not require a very large network of providers.”

Weekoogst #16

Google Scholar Blog
Google Scholar heeft een prominente plaats op de homepage van onze bibliotheek. Een van de vijf tabbladen die direct zoeken mogelijk maken vanaf de homepage is het zoekbalkje van GS. Uit onze gebruikersonderzoeken, en niet alleen die van ons, blijkt dat GS voor veel onderzoekers hun favoriete zoekingang is. Sinds deze week kunnen zij voor tips en trucs terecht bij de officiële Google Scholar Blog,

No More Impact Factor
Afgelopen week maakte ISI de nieuwe impact factoren voor 2009/2010 bekend. Jaarlijks is dat een met name door uitgeverijen met veel spanning afgewachte gebeurtenis, want nu wordt duidelijk welke tijdschriften het hoogst aangeschreven staan in een bepaald wetenschapsgebied, althans als je bereid bent de impact factor als maat daarvoor te accepteren. Veel uitgeverijen doen dat echter en na de jaarlijkse bekendmaking volgen er dan ook meestal veel jubelende persberichten over tijdschrift x of y dat op een positieve wijze uit de metingen komt. Op de discussielijst LibLicense leidde dat afgelopen vrijdag tot het verzoek dergelijke berichten niet op de lijst te plaatsen. Lijstbeheerster Ann Okerson van Yale reageerde daar meteen instemmend op. Goed besluit.

Geheugen van Nederland stopt (niet)
Het was even schrikken, al had het nog erger kunnen zijn. Vanaf 2011 ontvangt het Geheugen van Nederland geen subsidie meer van het ministerie van OCW en zullen er, na het afronden van de nu nog lopende digitaliseringsprojecten, geen nieuwe objecten meer aan het Geheugen toegevoegd worden. Met 700.000 objecten ‘resteert’ dan een statische website die natuurlijk nog lange tijd haar waarde zal behouden, maar het is toch jammer dat dit besluit genomen is. Als bijdrage aan de € 35 miljard die er bezuinigd zal moeten worden door de overheid is het natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar het is waarschijnlijk exemplarisch voor de financieel krappe tijden die ons nog te wachten staan.