Archive for the ‘ICTO’ Tag

TWIT #1

Zeg TWIL en iedereen zal antwoorden: This Week in Libraries, de langlopende serie video-interviews van Jaap van de Geer en Erik Boekesteijn met spraakmakende collega’s uit de wereld van bibliotheken en informatie. In december verscheen aflevering 92 en Jaap en Erik houden ons nog even in spanning wanneer de volgende aflevering online wordt gezet.

Zeg TWIT en iedereen zal antwoorden: … Ja, wat zal iedereen antwoorden? Sommigen zullen misschien zeggen This Week in Tech. En misschien over enige tijd This Week in Tweets. Vandaag dus aflevering 1.

TWIT

Weekendvitaminen #40

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Beste advies ooit: eet meer chocolade! 😉

Weekendvitaminen #25

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Nog twee dagen bij onze Bijzondere Collecties:

maar de volgende staat al weer op stapel: vanaf a.s. woensdag 16 mei in het naastliggende Allard Pierson Museum:

Affiche dubbeltentoonstelling 'Paard & Ruiter'.

ICTO bij de UvA

Vanmiddag naar de periodieke bijeenkomst van het universitaire ICTO Platform van de UvA, het informele overlegorgaan van medewerkers uit de faculteiten en een aantal centrale diensten (IC, UB, AVC) over de stimulering en borging van het gebruik van ict in het onderwijs. Besluiten worden hier niet genomen (daarvoor zijn de onderwijsinstituten, de Programmaraad ICTO, de afdeling Academische Zaken van het Maagdenhuis en het CvB), maar hier wordt wel informatie uitgewisseld, mogelijke projecten besproken en geleerd van de ervaringen van anderen. De UvA is nu eenmaal een grote organisatie en vaak weet je niet wat er in alle uithoeken van die organisatie wordt uitgespookt. Het ICTO-team van de Onderwijs & Onderzoek-dienstengroep (ODG) van het IC is de spil en aanjager van het geheel.

Aangezien a.s. maandag de nieuwe aanvragen ingediend moeten zijn voor een bijdrage uit het universitaire ICTO Matchingsfonds werd er uiteraard geïnventariseerd wat zoal de facultaire plannen zijn. De Programmaraad heeft dit jaar studiesucces en docentprofessionalisering als thema’s benoemd en er zit dan ook wel enige overlap in de diverse facultaire voorstellen. Maar wat ook duidelijk werd is dat er in de laatste dagen nog hard aan die aanvragen gewerkt zal moeten worden. Het tempo wordt bepaald door de naderende deadline.

Daarnaast worden ook de kleinere Grassroots-projecten gecontinueerd, aan een waarvan ook de UB een bijdrage levert. Twee jaar geleden heeft een gezamenlijk project van Faculteit der Geesteswetenschappen, IC en UB al geleid tot de website HumOz, de Digitale Gereedschapskist voor de Geesteswetenschappen. De website biedt ondersteuning aan bachelor-studenten bij het verwerven van academische (of onderzoeks-) vaardigheden en kent naast algemene delen over het doen van onderzoek en het vinden van informatie ook een vakspecifieke invulling, vanuit de onderzoekspraktijk van een van de vele geesteswetenschappelijke disciplines. Dit jaar wordt er door een tiental docenten van de faculteit, in samenwerking met vakreferenten van de UB, gewerkt aan de verdere vakspecifieke invulling voor de afzonderlijke bachelor-opleidingen, met financiële steun uit het Grassroots-potje.