Archive for the ‘Hyves’ Tag

TWIT #31

TWIT

OCN2008: woensdag 8 oktober

Het werd uiteindelijk niet zaal H maar zaal E, en we begonnen niet om tien uur maar zo’n twintig minuten later omdat er in het gehele RAI-complex blijkbaar geen microfoon gevonden kon worden. Na de wederwaardigheden van Wowter gisteren kon ik me daar al niet meer over verbazen.

Maar toen was het woord aan Tim Spalding om een geïnspireerde keynote (verkooppraatje?) te houden over LibraryThing. Geen onbekend terrein inmiddels meer en daarom vooral leuk door de vele terzijdes. Zoals over de bijna totale afwezigheid van bibliotheken op Google (althans in de eerste tien zoekresultaten), over de gapende kloof tussen het gecontroleerde vocabularium van catalografen en onderwerpsontsluiters enerzijds en het taggen door de LibraryThing-community anderzijds, en de reden dat een eerst zo bewierrookte tool als PennTags (ik vroeg me laatst al af hoe het daar toch mee stond) toch niet echt goed van de grond komt: ze missen daar gewoon de noodzakelijke kritische massa. Wisdom of the Crowds werkt alleen goed (?) als er inderdaad sprake is van ‘crowds’. Bij PennTags worden er in twee jaar net zoveel tags toegekend als in LibraryThing op één dag! Dat schiet dus niet op.

Wilma van den Brink van de UB van de Vrije Universiteit hield vervolgens een gloedvol betoog over de noodzaak voor (universiteits-)bibliotheken om op Hyves aanwezig te zijn, want daar zit tenslotte onze doelgroep van 7,5 miljoen personen. Dat aantal noemde ze in haar presentatie wel een keer of tien, maar uiteindelijk kreeg ze daar toch de zaal niet mee om. In de afsluitende peiling bleken de meningen 50-50 verdeeld tussen voor- en tegenstanders van haar stelling. Ik behoor tot de groep tegenstanders. Niet omdat ik iets tegen Hyves heb, maar wel omdat ik er aan twijfel of Hyves voor onze bibliotheek een meerwaarde heeft. Ten eerste is onze doelgroep niet 7,5 miljoen, maar zo’n 5.000 medewerkers en zo’n 28.000 studenten. Ten tweede is Hyves primair een vrienden-netwerk, en (nog) niet een learning community (al kan het daar uiteraard wel voor ingezet worden). En ten derde moet de bibliotheek haar gebruikers zeker ook opzoeken waar ze (virtueel) aanwezig zijn, maar dan wel waar de eigen doelgroep zich bevindt en via de kanalen die zij zelf gebruiken. En dus (vooralsnog?) niet op Second Life of Hyves, maar wel (en bij de UB Amsterdam ook met succes) via MSN.

Verder was de middagsessie met de FOBID-lezing van Paul Schnabel en aansluitende discussie een prikkelende bijeenkomst, is iedereen stikjaloers op de Gentse UB die toch maar mooi 300.000 boeken op kosten van Google kan digitaliseren (maar blijven we uiteraard toch erg benieuwd naar de voorwaarden en de wijze waarop dat gebeurt; helaas, Sylvia van Peteghem mag daar volgens het contract met Google niets over zeggen), en was de OCN toch ook weer een prima gelegenheid om collega´s uit den lande te spreken. Al viel de opkomst mij toch tegen en waren de lege stoelen in sommige zalen wel heel dominant aanwezig. Daarom, is de OCN-formule over twee jaar nog steeds levensvatbaar?