Archive for the ‘HvA’ Tag

’n IJzersterk merk

Afgelopen week vond op de Amstelcampus-in-aanbouw de jaarlijkse Onderwijsconferentie van de Hogeschool van Amsterdam plaats. Een vol programma, met uiteraard onder andere veel aandacht voor MOOCs en Open Educational Resources.

De HvA maakte meteen van de gelegenheid gebruik om die Amstelcampus onder de aandacht van de aanwezige studenten en medewerkers te brengen, want die zijn nu nog in belangrijke mate over een groot aantal andere locaties in de stad verspreid, van Nieuw-West tot Zuid-Oost. Zo ook met het boekje Amstelcampus WieWatWaarHoeWanneerWaarom, waar onderstaand plaatje uit komt.

Amstelcampus HvA

Op twee plekken, in het Kohnstammhuis en het Koetsier-Montaignehuis, staat een boekje afgebeeld zonder dat dat icoontje in de legenda wordt verklaard.

Dat hoeft ook helemaal niet. Iedereen weet: dat boekje staat voor een bibliotheeklocatie, verdere uitleg overbodig.

Boek / Bibliotheek, apart en gezamenlijk ijzersterke merken. Je moet wel hele goede redenen hebben daarvan af te willen stappen. Mocht je nog twijfelen, dan biedt de website Is the Book Dead? een afdoend antwoord.

Advertenties

Late oogst

De R zit al lang weer in de maand, dus het is al weer de hoogste tijd voor de wekelijkse portie vitaminen. Maar ja, het wegwerken van m’n vakantie-achterstand heeft meer voeten in aarde gehad dan ik vooraf verwachtte. Google Reader gaf omineus 1.000+ items aan na mijn terugkomst, terwijl ik toch tijdelijk een aantal feeds eruit had gegooid die dagelijks wat al te rijkelijk je op allerlei nieuwigheden attenderen. Inmiddels heb ik de zaak weer redelijk onder controle en komt de produktie van reguliere weekendvitaminen weer in zicht. Vooruitlopend daarop maar een overzicht van wat ik de afgelopen weken uit die 1.000+ items geplukt heb. Sommige misschien ten overvloede nog een keer onder de aandacht gebracht, maar dat kan nooit kwaad. Toch?

Dus in willekeurige volgorde en voor elk wat wils.

Op het nachtkastje

Beeld van de week


Bij Amazon wint e het dus van p. Maar, het is vooralsnog niet ‘of-of’, maar ‘en-en’. Ook de verkoop van p-boeken blijft gestaag groeien.

En toch ook maar een tweede ‘beeld van de week’. Het komt tenslotte niet zo vaak voor dat je als bibliotheek een geheel nieuwe website oplevert. En dat hebben we afgelopen week nu juist wel gedaan:

Commentaar? Graag!

En onze collega’s van de HvA bibliotheek konden natuurlijk niet achter blijven. Ook zij staken zichzelf in het nieuw:

EHBO op herhaling

Vanmiddag vond bij de Hogeschool van Amsterdam de presentatie van de HvA-versie van Ewoud Sanders’ Eerste Hulp Bij e-Onderzoek plaats. Enthousiast geraakt door de oorspronkelijke versie die vorig jaar september door de EDBO-partners KB, Leiden en Amsterdam gratis beschikbaar werd gesteld (vooral aan studenten Letteren en Geesteswetenschappen), heeft rector Jet Bussemaker aan Ewoud gevraagd een versie te maken die meer is toegesneden op het onderwijs in het HBO, meer specifiek het onderwijs van de HvA. Dat heeft geleid tot een nieuwe handleiding slim zoeken (vooral in en met Google) die onder de tweedejaars-studenten van de HvA verspreid zal worden. Deze keer (helaas) geen open access-versie die voor iedereen te raadplegen en te downloaden is (maar voor de oerversie: hier).

De presentatie werd afgesloten met een petje-op, petje-af quiz om alle aanwezigen nog eens op hun tekortkomingen te wijzen. Ik ging daarin lekker maar sneuvelde uiteindelijk op de vraag hoeveel boeken er in PiCarta ontsloten zijn. Je kon kiezen uit 17 of 70 miljoen, en aangezien het er volgens Ewoud 70 miljoen zijn moest ik met mijn keuze voor 17 miljoen gaan zitten. Ten onrechte, denk ik nog steeds. Stel dat er zeventig miljoen (unieke) boektitels in PiCarta zouden zitten, dan zou dat betekenen dat in de Nederlandse bibliotheken meer dan 60% van de bekende wereldwijde boekproductie (berekend op 129 miljoen titels) aanwezig is. Dat waag ik te betwijfelen. Hoe zit het dan met die 70 miljoen? Is dat het totaal aantal holdings in PiCarta? Of is het het aantal records (boeken, tijdschriftartikelen en andere informatiedragers) in PiCarta? Of… Ach, zoals zo vaak levert Wikipedia het betrouwbare (?) antwoord op: in 2007 zaten er ongeveer 65 miljoen titels in PiCarta, waarvan 40 miljoen tijdschriftartikelen en ‘maar’ 14 miljoen boeken. Dat zijn er vijf jaar later vast 17 miljoen geworden, dus ik claim alsnog ‘mijn’ prijs. 😉

De UB van/in de toekomst

Vanmiddag had ik mijn eerste werkgroepsessie in het kader van ons interne traject ‘De UBA in 2025′. We zaten met z’n zessen twee uur bijelkaar, onder begeleiding van Maurits van der Graaf, om ons te buigen over wat wij dachten over acht bepalende ontwikkelingen voor de komende 15 jaar. We zijn nu tegelijkertijd met vijf werkgroepjes bezig en alle groepen hebben in de komende twee weken nog een tweede sessie waarin getracht gaat worden, op basis van de discussie over de bepalende ontwikkelingen, een of meerdere toekomstscenario’s voor de komende vijftien jaar te beschrijven. Als afsluiting van het traject is een groepsdiscussie gepland op 31 maart waarin de werkgroepen hun toekomstscenario’s zullen presenteren.

Alle werkgroepjes zijn divers samengesteld. Alle afdelingen van de UB, de Erfgoed-divisie, de faculteitsbibliotheken én de HvA-mediatheek zijn vertegenwoordigd, zodat de toekomst echt van alle kanten belicht wordt. Daarnaast is er een aparte werkgroep geformeerd van jongere medewerkers (ook wel aangeduid als de young potentials), die veel minder last hebben van twintig of dertig jaar bibliothecaire ballast. Het wordt interessant om te zien of er juist uit deze groep andere vergezichten komen dan uit de andere groepen. Maurits is de enige die daar op dit moment zicht op heeft, want hij begeleidt alle groepen en moet nu snel aan de slag met zijn eerste rapportage.

Ter voorbereiding van dit interne traject heb ik in de afgelopen weken het nodige relevante materiaal verzameld en voor alle deelnemers op een Surfgroepensite gezet. Niet alleen door veel universiteitsbibliotheken, maar ook door overkoepelende organisaties als de ARL (Transforming Research Libraries) en JISC cs (Libraries of the World) wordt momenteel werk gemaakt van ‘de bibliotheek van de toekomst’. Uiteraard proberen we daar ons voordeel mee te doen, maar uiteindelijk gaat het toch ook om wat er in je eigen lokale omstandigheden en vanuit je eigen lokale situatie mogelijk én onmogelijk is. Maar als inspiratiebron is een dergelijke zoektocht naar wat er elders gebeurt meer dan lonend. Ook door de soms verrassende toekomstvisies die je al verzamelend tegenkomt, zoals deze op de beroemde Londense Undergroundmap gebaseerde Trends and Technology Timeline 2010+. Een paar voorspellingen:

  • e-ink comes of age: 2015-2020
  • last cd is published: 2015-2020
  • physical newspapers become luxury items: 2025-2035
  • verbal search: 2015-2020
  • outsourcing backlash: 2010-2015

Samenwerken, waarom niet?

Vanmorgen met 15 UB-collega’s op ‘kennismakingsbezoek’ bij de mediatheken van de Hogeschool van Amsterdam. Nu kende ik die al (een beetje), maar aangezien het echt de bedoeling is de samenwerking tussen UvA en HvA verder te intensiveren was deze ochtend helemaal geen overbodige luxe. Er bestaat tussen de UB en de mediatheken al sinds enige jaren nauwe samenwerking achter de schermen. De mediatheken maken gebruik van het Pica LBS (en zitten nu dus ook in het overgangstraject naar Aleph), de acquisitie verloopt grotendeels via de UB, de website maakt gebruikt van het contentmanagementsysteem van de UvA, de Digitale Mediatheek van de HvA is een variant op onze MetaLib-implementatie en voor de HvA-webbronnen wordt gebruik gemaakt van de repository-software die de UB voor UvA-DARE en alle varianten daarop heeft ontwikkeld. Technisch is er dus al een grote mate van verstrengeling.

Uit de presentaties die deze ochtend door een aantal mediatheekmedewerkers werden verzorgd, bleek al snel dat er een veel bredere basis voor samenwerking is dan alleen een bibliotheeksystemen-gebaseerde. Of het nu gaat om de veranderende rol van de informatiespecialist, het klantgericht werken en het sturen op kwaliteit, de inrichting van de digitale bibliotheek/mediatheek of het ontwerpen van een homepage voor de bibliotheek/mediatheek die studenten niet het bos in stuurt maar hen snel op de plaatsen brengt waarnaar ze op zoek zijn. Het is vaak dezelfde problematiek en er zijn voldoende aanknopingspunten om daarvoor gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, te profiteren van elkaars inzichten, maar toch ook rekening te blijven houden met de verschillen tussen enerzijds het (bijna exclusief) ondersteunen van onderwijs en anderzijds het ondersteunen van zowel onderwijs als onderzoek. Dat er naast sprake is van cultuurverschillen moeten we ook onder ogen zien, maar ons verder niet door af laten schrikken. Wat dat betreft was het wel aardig dat het interim-hoofd van de mediatheken, de door de UB ‘uitgeleende’ Gerard Köhler, in zijn begroeting aan het begin van de bijeenkomst verwees naar het interview met zijn HvA-baas in het weekblad van de HvA, Havana. Hem wordt de vraag voorgelegd: Kunnen we de mediatheken niet gewoon opheffen? Het antwoord luidt:

“Dat heb ik een domeinvoorzitter (zeg maar de decaan van een HvA-afdeling/faculteit, BZ) ook wel eens horen roepen. Ik ben daar niet voor, maar ik het sluit het niet uit. We moeten ons werk doelmatig organiseren, niet koste wat kost onze activiteiten in stand houden.”

Dat zijn toch geluiden die je niet zo snel binnen de muren van de UvA zult horen.