Archive for the ‘hogeschoolbibliotheken’ Tag

TWIT #20

TWIT

Advertenties

De student als bibliotheekgebruiker

Er lijkt een echte discussie te ontstaan rond het onderzoek van een groep master-studenten Culturele informatiekunde naar de vraag waarom studenten van hogescholen en universiteiten gebruik maken van de bibliotheek. Die discussie begon in feite op het afscheidssymposium voor John Mackenzie Owen toen de resultaten voor het eerst publiek gepresenteerd werden en is in een nieuwe fase gekomen door de publicatie in het december-nummer van Informatie Professional van een samenvatting van het onderzoek door Leen Liefsoens. Er verschenen al snel de nodige reacties op Twitter die Eric Sieverts vervolgens verleidden tot het schrijven van een bijdrage op de IP-blog waar ook al weer de eerste reacties op gekomen zijn.

Ik wil aan de discussie op deze plaats twee zaken bijdragen.

Ten eerste een aanvulling op het onderzoek. Onderdeel van het onderzoek vormde een analyse van recente gebruikersonderzoeken van hogeschoolmediatheken en universiteitsbibliotheken in Nederland. Voor de UvA is daarbij een curieuze keuze gemaakt. Er is gebruik gemaakt van een onderzoek van Jaap Kamps uit 2005 naar de zoekmachine van de universitaire website van de UvA. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dan de kolom UvA in het uitgebreide overzicht van onderzoeksresultaten (bijlage 3 van het rapport) vervolgens leeg blijft. Was er dan echt niets anders voorhanden? Natuurlijk wel. Een eenvoudige zoekvraag op de website van de bibliotheek (gebruikersonderzoek + bibliotheek) levert een bijdrage over het gebruikersonderzoek van de UB Amsterdam uit 2005 op inclusief een link naar het volledige onderzoeksverslag. Dat rapport had dus best meegenomen mogen worden. Tevens wordt er wel verwezen naar een breed gebruikersonderzoek van OCLC uit 2005 terwijl het veel recentere Perceptions of Libraries uit 2010 in de literatuurlijst ontbreekt.

In de tweede plaats herinnerden de conclusies van het onderzoek me meteen aan een ander recent onderzoek naar het gebruik van de bibliotheek, maar dan specifiek door graduate students in de geesteswetenschappen. Bij lezing van d√°t onderzoek raakte ik meteen gefascineerd door onderstaand diagram:

Browsen in de gedrukte collectie als een van de drie belangrijkste redenen om gebruik te maken van de bibliotheek (en kijk ook naar de tijd die men gemiddeld zegt in de bibliotheek door te brengen). Inderdaad, het gaat hier om een specifieke gebruikersgroep, maar dit voorbeeld maakt misschien nog maar eens duidelijk dat het, ook bij zoiets ‘eenvoudigs’ als het gebruik van de bibliotheek, moeilijk generaliseren is. Met een variant op mijn geliefde ‘one-size-does-not-fit-all’: ‘de student’ bestaat niet. Er is ook onder studenten een grote variatie naar studierichting en studiefase, een variatie waarmee het zinvol is in gebruikersonderzoek rekening te houden.