Archive for the ‘hoger onderwijs’ Tag

P or E? Or still: P and E?

eboeken

Het bericht zelf bracht het al tot een vermelding op Library Link of the Day (alhoewel dat misschien vooral iets zegt over deze site zelf, but that’s a completely different blogpost). Jong volwassenen geven volgens een onderzoek waarover in de Britse The Guardian wordt gerapporteerd nog steeds in grote meerderheid de voorkeur aan gedrukte boeken boven e-books. De prijsstelling van e-books en “an emotional connection to physical books” zouden daarvoor de voornaamste reden zijn. Het bericht leidde o.m. tot een korte tweetwisseling tussen Utrechtenaren Jeroen Bosman en Casper Hulshof over de onderliggende data, of het hier om een voorkeur bij fictie of non-fictie zou gaan inclusief de observatie van Jeroen dat bij de UB Utrecht de aanschaf van recent materiaal inmiddels voor 70% uit e-books bestaat (hetgeen toch echt iets anders is dan de voorkeur van diegenen voor wie je dat allemaal aanschaft en beschikbaar stelt).

Dat er nog steeds sprake is (anderen zullen ongetwijfeld zeggen: lijkt) voor p boven e is in de afgelopen jaren in meer dan één onderzoek vastgesteld. Een goede samenvatting van die onderzoeken is terug te vinden in het nu open access beschikbare artikel van Jeff Staiger in Reference and User Services Quarterly, ‘How E-books are Used’. En dezelfde dag dat ik bovengenoemde Library Link of the Day onder ogen kreeg, viel ook de nieuwe aflevering van Against the Grain op de deurmat, met ja: opnieuw een artikel waarin die voorkeur aan de hand van een gebruikersonderzoek wordt aangetoond. Dit vond ik de aardigste illustratie uit ‘Student Attitudes Toward Academic Use of eBooks’:

PvsE

En de eindconclusie uit het artikel is het ook waard om hier herhaald te worden, omdat daarin op een mijns inziens correcte wijze wordt samengevat in welke fase we zitten met de beschikbaarstelling van e-books in het hoger onderwijs: er zijn een aantal stappen in de goede richting gezet, maar we zijn er nog lang niet. En om te komen waar we willen zullen er nog een aantal flinke hobbels genomen moeten worden. Tot die tijd is het experimenteren, werken aan standaardisatie en vooral niet vergeten dat we in een overgangssituatie zitten die deels tot dubbele kosten leidt.

These survey results provide evidence that a student’s choice between print and electronic books is complex. Age does not seem to be a factor nor does one’s comfort with technology, as the majority of the respondents grew up using computers. Usability of eBooks is certainly a factor and points to the need for standardized eBook platforms and functionality. eBooks need to have the same functionality (highlighting, annotating, downloading, printing) across platforms but also be interoperable across a multitude of computing devices. Until these usage and standardization obstacles are overcome, eBook adoption by students most likely will not increase beyond the current level. NISO and other industry stakeholders must continue to address eBook usability standards to make eBooks easier and more attractive for academic purposes. Until then, there will be no tipping point from print to eBooks.

In the meantime, the hybrid environment with both print and electronic books will continue for the foreseeable future. Libraries will need to divide their limited budgets and find a balance between the two formats. As one student aptly commented: ‘I think that there should be access to both print and online resources for all academic reading for the needs of all different students.’

TWIT #28

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/399124857192841216

TWIT #17

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/341642632470093825

Wedden dat?

Een paar overdenkingen bij:

en klik hier voor de reacties.

1) staat digitaliseren altijd gelijk aan innovatie?

2) de fysieke bibliotheek wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komen digitale studie- en samenwerkplekken, digitale overlegruimtes, digitale informatiespecialisten?

3) de hogeschool Inholland is te vergelijken met de Open Universiteit? Ik heb geloof ik een recente ontwikkeling in het Nederlandse hoger onderwijs gemist.

4) er zijn inderdaad voorbeelden in de Verenigde Staten van hoger onderwijs bibliotheken die ‘volledig digitaal’ zijn gegaan (hetgeen volgens mij iets anders is dan een bibliotheek te ‘digitaliseren’). De Amerikaanse onderwijsmarkt is echter wat betreft de digitale beschikbaarheid van onderwijsmateriaal niet te vergelijken met de Nederlandse. En het zijn tot nu toe uitzonderingen; van een trend is nog geen sprake.

5) terecht wijst @AnnekeDirkx in haar reactie op de problematische situatie rond e-books. In de consumentenmarkt zijn die al redelijk uitgekristalliseerd, maar in de onderwijsmarkt nog lang niet. Als bibliotheken (of dat nu hoger onderwijs of openbare zijn) op dit moment ergens tegenaan lopen zijn dat alle beperkingen die ons door uitgeverijen worden opgelegd bij het beschikbaar stellen van e-books. Dat zijn geen problemen die opeens als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.

Wedje afsluiten? Ook in 2016 zal Inholland nog over een fysieke bibliotheek beschikken.

En ik ben uiteraard zeer benieuwd naar het onderzoek (het rapport) waarop deze majeure beslissing is gebaseerd. Zou Inholland die met de wereld van de hoger onderwijs bibliotheken willen delen?

TWIT #1

Zeg TWIL en iedereen zal antwoorden: This Week in Libraries, de langlopende serie video-interviews van Jaap van de Geer en Erik Boekesteijn met spraakmakende collega’s uit de wereld van bibliotheken en informatie. In december verscheen aflevering 92 en Jaap en Erik houden ons nog even in spanning wanneer de volgende aflevering online wordt gezet.

Zeg TWIT en iedereen zal antwoorden: … Ja, wat zal iedereen antwoorden? Sommigen zullen misschien zeggen This Week in Tech. En misschien over enige tijd This Week in Tweets. Vandaag dus aflevering 1.

TWIT

Tussen droom en werkelijkheid

Iedereen die denkt dat de introductie van e-books in het hoger onderwijs een kwestie is van de portemonnee trekken (sowieso natuurlijk al niet zo gemakkelijk vandaag de dag) en licenties afsluiten, doet er goed aan dit recente rapport van JISC Observatory te lezen: TechWatch Preview: Preparing for Effective Adoption and Use of eBooks in Education.

’t Is een beetje een zwaktebod, maar ik beperk me hier tot twee uitvoerige passages uit het rapport te citeren: het slot van de executive summary en de aanbevelingen waarmee het rapport eindigt:

Key priorities for institutions are:
1. Acknowledging that ebooks are not necessarily a replacement for printed books, but allow for a more diverse range of reading opportunities for students.
2. Planning for students arriving with a range of mobile devices and laptops from which they will want access to ebooks, and preparing for how this will affect the institution’s choice of ebook platforms and formats.
3. Considering how, although it is very easy for academics to create and publish ebooks, institutional policies should best approach the issue of intellectual property in relation to academic self-publishing.
4. Focusing on the need for responsiveness and agility as they adopt and use ebooks, because the landscape for ebook formats, standards and licensing is still in flux.
5. Maintaining the institutional library as a key focal point for the adoption of ebooks, as academics and students look to their library for access and support.
6. Paying attention to the importance of cultural change, as the expectations and perceptions of academic staff and students are challenged and accommodated.

Recommendations
As with any emerging technology, technical issues in terms of standards and formats can cause problems and frustration to learners. Cultural barriers to the successful adoption of ebooks also need to be overcome. As the JISC National E-books Observatory Project (JISC Collections, 2009) observes, “we know very little about student purchasing behavior with regard to course texts in either print or electronic forms.”

Higher and Further Education institutions can start to prepare and ensure that processes and systems are in place to take advantage of the benefits that ebooks can bring to education whilst minimising the potential problems that adopting new formats and technologies can bring.

Looking to prepare for developments over the next five years, Higher and Further Education institutions should take into consideration these factors:

• Institutions need to be responsive and agile as they adopt and use ebooks, because the ebook landscape is an evolving one: formats, standards and licensing are not yet in a stable position.
• Institutions need to prepare for new subscription, purchasing and licensing models as the current ones are in an embryonic stage (often following traditional printed book business models). If ebooks follow a similar pattern to music and films, these subscription, purchasing and licensing models will evolve and change.
• Institutions should ensure that their users are fully aware of the possibilities and limitations with any collections or subscriptions, as many technical issues need to be overcome when adopting ebooks. Specifically, incompatibilities between readers, devices and ebooks need to be identified and addressed whilst users should be made aware of potential issues.
• Institutions need to consider the importance of cultural change as they challenge and allow for expectations and perceptions of academic staff and students adopting and using ebooks.

Het rapport is vooral sterk in het belichten van de technologische problematiek m.b.t. formats en readers, die voor de consument van voornamelijk fictie al niet zonder obstakels is maar die in een hoger onderwijs setting helemaal tot vooralsnog nauwelijks oplosbare problemen leidt. Het wordt kernachtig samengevat in de observatie “Although ebooks have been around for some time, the current technologies and business models for usage of ebooks in academic institutions can still be described as anything between archaic and embryonic.” Overigens besteedt auteur James Clay minder aandacht aan die financiële kant van de zaak (al merkt hij terecht op dat er geen sprake is van vervanging maar van én-én) en wordt zijn blik wel heel erg bepaald door de Angelsaksische markt. Maar als zelfs op die markt we nog oplopen tegen de problemen die Clay zo uitvoerig belicht dan ligt de brede toepassing en gebruik van e-books in het hoger onderwijs op dit moment nog ver achter de horizon.

Weekendvitaminen #37

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Nee, niet Michaal Schumacher die de grand prix van Singapore verstoort, maar het beeld dat Anna Grigson gebruikt om de proef met Patron Driven Acquisition bij de bibliotheek van Royal Holloway te karakteriseren: things got out of hand. Binnen zes weken was het budget op, en moest de proef snel gestopt worden. Geen ongebruikelijk beeld, dat ook van andere experimenten bekend is.

Maar PDA begint langzamerhand toch een integraal onderdeel van het acquisitiebeleid van universiteitsbibliotheken in de VS en het Verenigd Koninkrijk te worden en de term Patron Driven Acquisition begint plaats te maken voor Patron Driven Access (wat ook meer recht doet aan met name de short term loan toegang die zo’n essentieel onderdeel uitmaakt van PDA). Win-Win voor bibliotheken en uitgevers? The jury is still out.

E-reading de maat genomen

’t Is maar een artikeltje van net twee pagina’s in de nieuwe Educause Review, maar in dit geval is dat een extra reden om het lezen ervan aan te raden. De auteur, David McCarthy, is werkzaam bij Barnes & Noble, een van de grotere spelers op de Amerikaanse e-books en e-readersmarkt (de NOOK). McCarthy schetst de actuele stand van zaken m.b.t. e-books en e-readers in het Amerikaanse hoger onderwijs, mede gebaseerd op recent eigen onderzoek van Barnes & Noble onder studenten.

Zoals gezegd, het zijn maar twee pagina’s (lezen dus!), daarom maar een enkel saillant punt uit zijn betoog:

“Less than 20 percent of content requested by faculty is available in a digital format, meaning that the ‘digital only’ classroom is still a ways off.” (let wel, we hebben het hier over de Amerikaanse onderwijsmarkt)

“This is not music”.  De overgang naar digitale muziek is onvergelijkbaar met de overgang naar digitale boeken. Het gaat niet alleen om een andere distributievorm, maar vooral om een andere vorm van consumptie. En ‘pleasure reading’ is daarbij weer onvergelijkbaar met studerend lezen.

De huidige generaties e-readers en tablets (inclusief de iPad) voldoen nog lang niet aan de minimale vereisten die studenten stellen aan hun ‘study device’.  Een laptop komt daar op dit moment nog steeds het meest bij in de buurt.

Maar: “institutions need to be careful not to overcommit to a solution. The transition to e-reading is going to take longer than for other digital media, so an incremental approach may be wiser than an all-in commitment”.

Geen eenduidige oplossingen; een langdurige transitieperiode; het is goed dat dat nog eens op deze onderkoelde wijze uit deze hoek en in dit medium wordt betoogd.

Brakke beginperiode

Goed om even bij stil te staan: de eerste dedicated e-readers verschenen pas zo’n zes jaar geleden op de markt. Ze sloegen niet erg aan, totdat eind 2007 Amazon de Kindle presenteerde. En sinds een half jaar heeft iedereen het over de doorbraak van de e-reader, en daaraan gekoppeld van het e-boek. Hype of realiteit?

Het E-reading Event dat vandaag op de Eindhovense High Tech Campus werd georganiseerd gaf geen antwoord op deze vraag, maar maakte juist duidelijk in de woorden van IREX Technologies CEO Hans Brons dat we nog maar in de ‘brakke beginjaren’ van de e-reader zitten.

Dat de toepassingen en het gebruik in het hoger onderwijs ook nog geen gelopen race is werd duidelijk uit de presentatie van Annemieke van der Mark over een van de deelprojecten uit het HvA-project Amsterdam E-Boekenstad. Bij een onderwijsmodule kregen drie groepen studenten hetzelfde boek op drie verschillende manieren aangeboden: gewoon in papieren vorm, digitaal op de laptop of digitaal op een e-reader. De e-reader verloor het vervolgens bij de studenten op alle fronten wat betreft gebruiksgemak en bovendien scoorden de studenten uit deze groep uiteindelijk het slechtst bij het afsluitende tentamen. Uit logboekgegevens bleek dat studenten hoogstens 20 minuten achtereen geconcentreerd konden studeren met de e-reader terwijl ze met het gedrukte boek bij de hand makkelijk twee uur achterelkaar zaten te blokken.

Flexibiliteit, leesgemak, prijsstelling, digital rights management, opmaak en formaten. Het zijn evenzovele problemen die om oplossingen vragen om het stadium van de hype te laten volgen door brede acceptatie, althans in het hoger onderwijs. Vandaar dat ‘brakke beginperiode’ en de vele fraaie vergezichten die de verschillende CEO’s, CIO’s en CTO’s van technologie-startups en -spinoffs ons vandaag presenteerden. Goedgebekt, vol vuur en overtuigd van hun (uiteindelijke) commerciële succes. De tijd zal het leren.

Hashtag: #eenl10

De UB onzichtbaar

Gistermiddag organiseerde de UKB-werkgroep Learning Spaces (voorheen Digitale LeerOmgeving) een workshop over de rol van de universiteitsbibliotheek in de ondersteuning van het academisch onderwijs. Een afwisseling van korte presentaties, demo’s en posters afgesloten door een zaaldiscussie. Voor echte diepgang was de uitgetrokken tijd, krap 2,5 uur, aan de te korte kant maar dat er in alle universiteitssteden hard en enthousiast gewerkt wordt om een bijdrage te leveren aan het studiesucces van de eigen instelling was overduidelijk.

Ondertitel van de workshop luidde:  Of hoe (on)zichtbaar zijn UB’s in het onderwijs? Af en toe kwam die (on-)zichtbaar zijdelings aan de orde, maar heel expliciet in de einddiscussie. Platformmanager Tom Dousma (ICT & Onderwijs, SURF) stelde onomwonden de vraag: ‘moet de UB niet gaan verdwijnen?’ Er werd vanuit de zaal nauwelijks op de vraag gereageerd, alsof we bang waren de vraag echt onder ogen te zien. Maar is het echt zo’n probleem, het onzichtbaar worden van die UB? We weten uit gebruikersonderzoek dat veel onderzoekers zeggen de (digitale)  bibliotheek in het geheel niet meer te gebruiken omdat ze via Google (Scholar) ook overal bij komen. Ze zien dan het Brought to you by: Universiteit van Amsterdam van ScienceDirect over het hoofd. Elektronische tijdschriften lijken gewoon vrij beschikbaar, terwijl het wel de bibliotheek is die voor die ‘vrije’ toegang gezorgd heeft. Zij krijgt er echter niet meer de ‘credits’ voor.

Een dergelijk scenario is ook heel goed denkbaar in de ondersteuning van het onderwijs. Als informatiespecialisten geïntegreerd in het curriculum een bijdrage leveren aan de informatievaardigheid van studenten dan is het helemaal niet noodzakelijk dat daar het etiket bibliotheek op wordt geplakt. Het instituut bibliotheek wordt daarmee misschien minder (of zelfs on-) zichtbaar, maar de ervaring en specifieke deskundigheid waarvoor de bibliotheek staat vindt wel een natuurlijk plek in het primaire proces.

De UB onzichtbaar… Erg? Nee hoor, waarom eigenlijk?