Archive for the ‘geesteswetenschappen’ Tag

TWIT #38

TWIT

https://twitter.com/brinxmat/status/429905128104026112

Advertentie

TWIT #30

TWIT

OA in HSS

Death by PowerPoint. Zelfs als je niet bij een conferentie aanwezig bent, schiet deze reactie soms door je hoofd als je weer eens op een link in een tweet hebt geklikt. Maar soms denk je gelukkig ook: hé, dit is een rijke presentatie, deze moet ik maar even ergens opslaan. Dat bedacht ik toen ik op Eelco Ferwerda’s presentatie Open Access in Humanities and Social Sciences (wel 76 slides…) doorklikte. Hieronder drie van de slides uit zijn presentatie op de jaarlijkse Munin Conference plus de aanbeveling het niet bij die drie te laten maar ze toch maar eens alle 76 tot je te nemen. 😉

Ferwerda1

Ferwerda2

Ferwerda3

Veel uit Ferwerda’s presentatie is ook terug te vinden in het opinion paper van het Humanities Scientific Committee van Science Europe, Open Access Opportunities for the Humanities.

TWIT #29

TWIT

https://twitter.com/blogpartyned/status/403112216352026624

TWIT #27

TWIT

TWIT #19

TWIT

TWIT #18

TWIT

TWIT #17

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/341642632470093825

Gelukkig hebben we de website nog

Cruz y Ortiz, het Spaanse architecten-duo uit Sevilla, zullen met gemengde gevoelens de opening van hun Nieuwe Rijks Museum hebben beleefd. Een prestigieus project dat echter veel van het incasseringsvermogen van alle betrokkenen gevraagd heeft, ook van de twee architecten. Het noemen van het woord ‘fietstunnel’ is denk ik voldoende om hun bloeddruk naar onverantwoorde hoogten op te stuwen.

Dat neemt niet weg dat het project uiteraard een prominente plaats heeft op de website van Cruz y Ortiz. En daar is, en dat verraste me toch wel een beetje, ook nog het nodige materiaal van dat andere Amsterdamse project waar ze zo weinig plezier aan hebben beleefd terug te vinden, nl. de nieuwbouwplannen voor de Amsterdamse universiteitsbibliotheek. Volg het spoor Buildings > Selected > Culture & Education > University Humanities Library, Amsterdam.

CruzyOrtiz

Wie niet alleen het ‘Amsterdamse’ werk van Cruz y Ortiz wil bekijken, maar ook wat ze elders (en dan met name in Spanje) aan fraaie bouwwerken hebben ontworpen en laten bouwen, kan nog tot 13 juni in de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam terecht op de tentoonstelling Het Rijksmuseum en meer. Cruz y Ortiz arquitectos. Het oudste ontwerp op de tentoonstelling dateert van 1976, het nieuwste van dit jaar.

We zullen er in ieder geval voor moeten zorgen onze eigen Cruz y Ortiz-collectie niet alleen met de catalogus van de tentoonstelling aan te vullen, maar ook met de boeken die nu ter gelegenheid van de opening van het Rijksmuseum zijn uitgegeven. Zodat we straks kunnen zeggen: gelukkig hebben we niet alleen de website maar ook de boeken nog.

BoekCruzyOrtiz

BoekCruzyOrtiz2

Research Trends onder de loep

Trends

Als je onaardig zou willen doen, zou je zeggen dat het ‘slechts’ een PR-blaadje van een op winst beluste uitgeverij is, het intellectuele broertje van Library Connect dat zich op een algemener publiek van bibliothecarissen richt. Maar is dat terecht? Research Trends heeft tenslotte een goed aangeschreven hoofdredacteur, Henk Moed, en stelt zich ten doel “objective, up-to-the-minute insights into scientific trends based on bibliometric research” te bieden. Dat maakt nieuwsgierig, zeker als het nieuwste nummer van Research Trends zich richt op de geesteswetenschappen.

Aan tabellen, staafdiagrammen en fraaie visualisaties in ieder geval geen gebrek. De mooiste daarvan is wellicht deze van de (citatie-) verbanden tussen geesteswetenschappelijke tijdschriften:

GWtijdschriften

Alleen, die kenden we al, bijvoorbeeld uit de publicaties van Loet Leydesdorff. Niet echt verrassend dus, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bijdrage over de ontwikkeling van de subsidies voor geesteswetenschappelijk onderzoek. Dat daar in 2009 een neerwaartse omslag in heeft plaatsgevonden zal niemand verbazen. De cijfers in Elseviers eigen databank, SciVal Funding, bevestigen het in ieder geval.

Veel van de bijdragen in Research Trends zijn gebaseerd op data uit die andere Elsevier database Scopus. Dat is enerzijds begrijpelijk, maar beperkt anderzijds de zeggingskracht en reikwijdte van die bijdragen. Als in een van die bijdragen onderzocht wordt wat de ‘leeftijd’ is van de artikelen en boeken die in bepaalde tijdschriften geciteerd worden, gebeurt dat per geesteswetenschappelijke discipline op basis van een selectie van vier tijdschriften. Het klinkt dan wel heel obligaat als in de conclusie wordt gesteld dat onderzoek op basis van een groter steekproef nodig is om de bevindingen nader te toetsen. In een andere bijdrage wordt onderzocht wat de taal van publicatie in geesteswetenschappelijke tijdschriften is. Dat gebeurt op basis van de tijdschriften die in Scopus worden geïndexeerd. Zijdelings wordt vermeld dat in Scopus alleen niet-Engelstalige tijdschriften worden meegenomen als zij in het Engels vertaalde titels en Engelstalige samenvattingen beschikbaar stellen. Zo krijgen je data bij voorbaat al een flinke kleuring mee, maar daar wordt later in het artikel niet meer op teruggekomen.

En zo is er op nog wel wat andere slakken zout te leggen. Een tabel over het aantal jaarlijkse gepubliceerde geesteswetenschappelijke artikelen in de jaren 2007-2011 geeft een verdrievoudiging voor deze periode, voor Nederland bijna een verviervoudiging. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het in die tabel om geesteswetenschappelijke artikelen opgenomen in Scopus gaat, en dat is toch wat anders. In een andere figuur over het gemiddelde aantal referenties per artikel ontbreekt een van de 14 onderscheiden disciplines en in de afsluitende bijdrage (Did you know?) wordt de invloed van Jane Austens Pride and Prejudice op (wetenschappelijk) onderzoek gelijk gesteld aan de 188 artikelen in Scopus waarin een referentie naar het boek is terug te vinden

Gelukkig heb ik toch ook nog een nieuwtje in deze aflevering van Research Trends gelezen: ook Scopus is zich, net als Web of Science, op de boekenmarkt aan het oriënteren. Naast Thomson Reuters Book Citation Index is Elsevier druk bezig met het Books Enhancement Program voor Scopus. Dat richt zich in eerste instantie op zo’n 75.000 boektitels die in 2015 aan de database moeten zijn toegevoegd. Maar ook dat had ik eigenlijk al moeten weten. Elsevier maakt er zelf op de Scopus-website namelijk prominent melding van.