Archive for the ‘gebruiksmogelijkheden’ Tag

Tussen droom en werkelijkheid

Iedereen die denkt dat de introductie van e-books in het hoger onderwijs een kwestie is van de portemonnee trekken (sowieso natuurlijk al niet zo gemakkelijk vandaag de dag) en licenties afsluiten, doet er goed aan dit recente rapport van JISC Observatory te lezen: TechWatch Preview: Preparing for Effective Adoption and Use of eBooks in Education.

’t Is een beetje een zwaktebod, maar ik beperk me hier tot twee uitvoerige passages uit het rapport te citeren: het slot van de executive summary en de aanbevelingen waarmee het rapport eindigt:

Key priorities for institutions are:
1. Acknowledging that ebooks are not necessarily a replacement for printed books, but allow for a more diverse range of reading opportunities for students.
2. Planning for students arriving with a range of mobile devices and laptops from which they will want access to ebooks, and preparing for how this will affect the institution’s choice of ebook platforms and formats.
3. Considering how, although it is very easy for academics to create and publish ebooks, institutional policies should best approach the issue of intellectual property in relation to academic self-publishing.
4. Focusing on the need for responsiveness and agility as they adopt and use ebooks, because the landscape for ebook formats, standards and licensing is still in flux.
5. Maintaining the institutional library as a key focal point for the adoption of ebooks, as academics and students look to their library for access and support.
6. Paying attention to the importance of cultural change, as the expectations and perceptions of academic staff and students are challenged and accommodated.

Recommendations
As with any emerging technology, technical issues in terms of standards and formats can cause problems and frustration to learners. Cultural barriers to the successful adoption of ebooks also need to be overcome. As the JISC National E-books Observatory Project (JISC Collections, 2009) observes, “we know very little about student purchasing behavior with regard to course texts in either print or electronic forms.”

Higher and Further Education institutions can start to prepare and ensure that processes and systems are in place to take advantage of the benefits that ebooks can bring to education whilst minimising the potential problems that adopting new formats and technologies can bring.

Looking to prepare for developments over the next five years, Higher and Further Education institutions should take into consideration these factors:

• Institutions need to be responsive and agile as they adopt and use ebooks, because the ebook landscape is an evolving one: formats, standards and licensing are not yet in a stable position.
• Institutions need to prepare for new subscription, purchasing and licensing models as the current ones are in an embryonic stage (often following traditional printed book business models). If ebooks follow a similar pattern to music and films, these subscription, purchasing and licensing models will evolve and change.
• Institutions should ensure that their users are fully aware of the possibilities and limitations with any collections or subscriptions, as many technical issues need to be overcome when adopting ebooks. Specifically, incompatibilities between readers, devices and ebooks need to be identified and addressed whilst users should be made aware of potential issues.
• Institutions need to consider the importance of cultural change as they challenge and allow for expectations and perceptions of academic staff and students adopting and using ebooks.

Het rapport is vooral sterk in het belichten van de technologische problematiek m.b.t. formats en readers, die voor de consument van voornamelijk fictie al niet zonder obstakels is maar die in een hoger onderwijs setting helemaal tot vooralsnog nauwelijks oplosbare problemen leidt. Het wordt kernachtig samengevat in de observatie “Although ebooks have been around for some time, the current technologies and business models for usage of ebooks in academic institutions can still be described as anything between archaic and embryonic.” Overigens besteedt auteur James Clay minder aandacht aan die financiële kant van de zaak (al merkt hij terecht op dat er geen sprake is van vervanging maar van én-én) en wordt zijn blik wel heel erg bepaald door de Angelsaksische markt. Maar als zelfs op die markt we nog oplopen tegen de problemen die Clay zo uitvoerig belicht dan ligt de brede toepassing en gebruik van e-books in het hoger onderwijs op dit moment nog ver achter de horizon.

Advertenties

Weekendvitaminen #11

Op het nachtkastje

  • Ebrary publiceerde een onderzoek naar het gebruik door en oordeel van studenten over e-books. Het betreft een herhaling van een soortgelijk onderzoek uit 2008, waardoor het mogelijk is trends te onderkennen. Opvallend resultaat? Het gebruik van e-books is in de afgelopen drie jaar met 4% gedaald, terwijl het gebruik van papieren boeken met 2% gestegen is! Papieren boeken worden ook als de meest betrouwbare bron voor onderzoek gezien; het vertrouwen in Wikipedia is in drie jaar bijna gehalveerd.
  • Springer publiceerde een terugblik op 5 jaar e-books voor de STM-disciplines gebaseerd op gesprekken met vijf (maar in werkelijkheid) acht leading librarians, waaronder de onvermijdelijke Rick Anderson maar ook onze eigen Zofia Dzwig van de bibliotheek van de TU Delft en Ay Ong van de bibliotheek van het CWI. Springer concludeert dat 2012 een cruciaal jaar wordt voor het e-book. Hebben we dat al niet vaker gehoord?
  • mooie samenvatting van de actuele stand van zaken in The Orphan Wars door expert James Grimmelmann. Niet alleen de toekomst van de verweesde werken zelf, maar ook de toekomst van het digitaliseren van die werken staat volgens hem op het spel. En de uitkomst is vooralsnog onvoorspelbaar.
  • Afgelopen dinsdag vond er bij NWO een SURFAcademy seminar plaats over open onderzoeksdata. Voor een verslag kun je terecht op het Vakblog van Raymond Snijders; de presentaties zijn inmiddels ook al beschikbaar. Gauw ook even het boekje Toegang tot onderzoeksdata meegepikt met mijn favoriete uitspraak op pagina 26.

Beeld van de week

Voor nadere uitleg: Citography.

Op weg naar het ideale e-book

Het lijkt soms wel de zoektocht naar de heilige graal: onder erkenning van het feit dat het papieren boek op dit moment nog superieur is aan het e-book (Sorry iBooks, paper books still win on specs), worden de pogingen om de leeservaring en de mogelijkheden van papier te vertalen naar het e-book alleen maar intensiever en met steeds betere resultaten. Uit Korea komt nu het prototype van een app die het mogelijk maakt snel te bladeren in een e-book, meerdere pagina’s voor- en achteruit te bladeren, een pagina ‘vast te houden’ en ondertussen verder te bladeren; kortom activiteiten die vaak voorkomen bij het bestuderen van een langere tekst. Fascinerend om te zien (maar vooralsnog nog niet beschikbaar in de App store).

Weekendvitaminen #8

Op het nachtkastje

  • Maar alles is toch digitaal? Het is soms een soort bezweringsformule die te pas en te onpas wordt uitgesproken als er weer eens op de noodzaak van de aanwezigheid van gedrukt materiaal wordt gewezen. En als het al digitaal beschikbaar is, zijn gebruikers toch lang niet altijd tevreden over die digitale versie. In de afgelopen jaren zijn er de nodige onderzoeken gedaan waarin de acceptatie van m.n. e-textbooks is onderzocht, al dan niet in combinatie met de beschikbaarstelling van een e-reader. Een nieuw, tweejarig onderzoek van Daytona State College bevestigt eerdere bevindingen: lang niet in alle gevallen is gebruik van e-versies goedkoper, lang niet alle studenten zijn zo e-savvy dat het gebruik van e-versies probleemloos verloopt (“A sizable number of students who otherwise welcome technological expansion in their lives draw the line at textbooks.”) en voldoende steun van docenten is een onmisbare voorwaarde voor succes. Klik hier voor een korte samenvatting van het onderzoek in The Chronicle.
  • Hoe ziet het ideale e-book platform er vanuit het perspectief van bibliotheken uit? In dit rapport van het Nederlandse bureau ACCUCOMS wordt een dappere poging ondernomen (p. 17). Maar tussen droom en werkelijkheid…
  • Twee lijsten van artikelen en rapporten die in het afgelopen jaar eigenlijk op het nachtkastje hadden moeten belanden: een Amerikaanse met een selectie van 10 belangrijke rapporten (InfoViews) en een Duitse met een selectie van de belangrijkste publicaties in het vakgebied bibliotheek- en informatiewetenschap (LIBREAS).

Beeld van de week

Van STM via STEM naar STEAM.

En toen was de beer los. De Britse minister van Universiteiten en Wetenschap David Willetts had afgelopen woensdag in een toespraak nog niet het nieuwe acronym STEAM voorgesteld of via Twitter rolde iedereen met allerlei varianten over hem heen:

  • If not STEM anymore, but STEAM, how about a Connery-like SHTEAM, to include the humanities? (Jo Shaw)
  • i was quite happy with STEM, sociology, technology, education and media, right? (Nick Pearce)
  • STEAM sounds like a load of hot air. What about the more collaborative TEAMS? (Chris Murray)

Leuk gevonden, zal Willetts’ speechschrijver ongetwijfeld zelf gedacht hebben. Publieke reacties zijn nu echter eenmaal niet te sturen.

Extra

De Koninklijke Bibliotheek heeft aan de digitaliseringsovereenkomst met Google tot nu toe niet alleen maar lol beleefd. Er loopt nog steeds een WOB-procedure en vandaag vond de KB het nodig publiekelijk afstand te nemen van een artikel in WebWereld van gisteren waarin beweerd werd dat de KB niet vrij zou zijn in het op een eigen platform beschikbaar stellen van de scans die Google van de 160.000 boeken in KB-bezit aan het maken is. Onzin, laat de KB weten. Misschien zou wat meer openheid (om dat platgewalste woord ‘transparantie’ maar niet te gebruiken) van de KB over de Google-deal vanaf het moment van afsluiten toch verstandiger geweest zijn. Nu wordt de KB steeds weer in het defensief gedrongen, blijft er steeds iets hangen van ‘en-toch-klopt-er-iets-niet’, terwijl dat misschien helemaal niet nodig zou zijn. Kom op KB, zou ik zeggen, zoek zelf eens de publiciteit en laat eens wat zien van wat er allemaal achter de schermen gebeurt.

To inspire, inform, educate and challenge

Het dreigde vandaag bijna een echt issue te worden met berichten in de krant, op de radio, de televisie en op nieuwssites: studenten studeren deze week overal zo hard dat de universiteitsbibliotheken in allerlei steden uitpuilen en instellingen elkaar zelfs proberen af te troeven in hoe erg het wel niet bij hen is. Of het vantevoren gepland was weet ik niet, maar de Groningse UB had juist gisteren een ontruimingsoefening. Trots meldde de bibliothecaris, Marjolein Nieboer, na afloop: 2.000 studenten binnen een kwartier op straat. Mooie prestatie.

En waarom storten al die studenten zich nu massaal op die bibliotheek? Het antwoord blijkt betrekkelijk eenvoudig en voor de hand liggend: de bibliotheek biedt een omgeving waarin studenten eerder en meer geneigd zijn om te blokken dan hun studentenkamer of bij mama en papa thuis. Zien studeren doet studeren. Je hoort de echo van het recente PIL-rapport.

Kijk dan ook eens naar dit filmpje van R. David Lankes. Juist, die van de The New Atlas of Librarianship. De bibliotheek, met boeken langs de wanden, als plaats van inspiratie, om geïnformeerd te worden, te leren en uitgedaagd te worden. En dat geldt ook voor dit filmpje.

The E-Book Bill of Rights

Overgenomen van INFOdocket:

The E-Book Bill of Rights

The eBook User’s Bill of Rights is a statement of the basic freedoms that should be granted to all eBook users.

The eBook User’s Bill of Rights

Every eBook user should have the following rights:
the right to use eBooks under guidelines that favor access over proprietary limitations
the right to access eBooks on any technological platform, including the hardware and software the user chooses
the right to annotate, quote passages, print, and share eBook content within the spirit of fair use and copyright
the right of the first-sale doctrine extended to digital content, allowing the eBook owner the right to retain, archive, share, and re-sell purchased eBooks

I believe in the free market of information and ideas.

I believe that authors, writers, and publishers can flourish when their works are readily available on the widest range of media. I believe that authors, writers, and publishers can thrive when readers are given the maximum amount of freedom to access, annotate, and share with other readers, helping this content find new audiences and markets. I believe that eBook purchasers should enjoy the rights of the first-sale doctrine because eBooks are part of the greater cultural cornerstone of literacy, education, and information access.

Digital Rights Management (DRM), like a tariff, acts as a mechanism to inhibit this free exchange of ideas, literature, and information. Likewise, the current licensing arrangements mean that readers never possess ultimate control over their own personal reading material. These are not acceptable conditions for eBooks.

I am a reader. As a customer, I am entitled to be treated with respect and not as a potential criminal. As a consumer, I am entitled to make my own decisions about the eBooks that I buy or borrow.

I am concerned about the future of access to literature and information in eBooks. I ask readers, authors, publishers, retailers, librarians, software developers, and device manufacturers to support these eBook users’ rights. These rights are yours. Now it is your turn to take a stand.  To help spread the word, copy this entire post, add your own comments, remix it, and distribute it to others.  Blog it, Tweet it ( HYPERLINK http://twitter.com/#!/search/%23ebookrights #ebookrights), Facebook it, email it, and post it on a telephone pole.

Van harte aanbevolen!