Archive for the ‘gebruikers’ Tag

TWIT #37

TWIT

Weekendvitaminen #41

Op het nachtkastje

Beeld van de week

In de Open Access Week kan een OA-gerelateerd beeld natuurlijk niet ontbreken. Deze sluit een reeks OA-visualistaies gebaseerd op data afkomstig van de Bielefeld Academic Search Engine (BASE) af in het tijdschrift LIBREAS.

Van slakken en zout

Enkele posts geleden kwam de Pittsburgh Study uit 1979 ter sprake. Het is een veel gebruikte mijlpaal waar ook in recente studies graag nog aan gerefereerd wordt. Zo ook in Challenges and Possibilities for Collection Management in a Digital Age van Tony Horava. Daar wordt in de volgende passage aan 1979 herinnerd:

In the era of information abundance and multiple pressures on collection building practices, significant portions of our collections are rarely or never used, and this is becoming a risky liability. This issue is not new (the 1979 Kent study at the University of Pittsburgh, found that 26.8 percent of the monographs in the University of Pittsburgh library accounted for 82.2 percent of the use), but we are only beginning to address it.

Hé, dat is een ander cijfer dan ik in mijn post opnam. Volgens mijn gegevens was ruim 40% van de collectie verantwoordelijk voor 80% van de uitleningen (dat scheelt toch bijna een factor 2). Horava geeft geen verantwoording voor zijn data, anders dan een algemene verwijzing naar de Pittsburgh Study. Laat ik dan maar hier de tabel opnemen waaruit mijn gegevens afkomstig waren.

De percentages van Horava heb ik verder in de gauwigheid niet terug kunnen vinden. Kwestie van klok en klepel en geen zin om het nog even te controleren? (of misschien toch van slakken en zout). Verder overigens een lezenswaardig artikel over de uitdagingen waar collection management voor staat.

The E-Book Bill of Rights

Overgenomen van INFOdocket:

The E-Book Bill of Rights

The eBook User’s Bill of Rights is a statement of the basic freedoms that should be granted to all eBook users.

The eBook User’s Bill of Rights

Every eBook user should have the following rights:
the right to use eBooks under guidelines that favor access over proprietary limitations
the right to access eBooks on any technological platform, including the hardware and software the user chooses
the right to annotate, quote passages, print, and share eBook content within the spirit of fair use and copyright
the right of the first-sale doctrine extended to digital content, allowing the eBook owner the right to retain, archive, share, and re-sell purchased eBooks

I believe in the free market of information and ideas.

I believe that authors, writers, and publishers can flourish when their works are readily available on the widest range of media. I believe that authors, writers, and publishers can thrive when readers are given the maximum amount of freedom to access, annotate, and share with other readers, helping this content find new audiences and markets. I believe that eBook purchasers should enjoy the rights of the first-sale doctrine because eBooks are part of the greater cultural cornerstone of literacy, education, and information access.

Digital Rights Management (DRM), like a tariff, acts as a mechanism to inhibit this free exchange of ideas, literature, and information. Likewise, the current licensing arrangements mean that readers never possess ultimate control over their own personal reading material. These are not acceptable conditions for eBooks.

I am a reader. As a customer, I am entitled to be treated with respect and not as a potential criminal. As a consumer, I am entitled to make my own decisions about the eBooks that I buy or borrow.

I am concerned about the future of access to literature and information in eBooks. I ask readers, authors, publishers, retailers, librarians, software developers, and device manufacturers to support these eBook users’ rights. These rights are yours. Now it is your turn to take a stand.  To help spread the word, copy this entire post, add your own comments, remix it, and distribute it to others.  Blog it, Tweet it ( HYPERLINK http://twitter.com/#!/search/%23ebookrights #ebookrights), Facebook it, email it, and post it on a telephone pole.

Van harte aanbevolen!

Damn The Torpedoes!

Na een paar dagen VS is het blijkbaar onvermijdelijk dat de posts steeds vaker een Engelse titel krijgen. Deze kon ik zeker niet laten liggen. Hij werd gebruikt door David Givens van Loyala University Library om hun pilot met Patron Driven Acquisition (PDA) te beschrijven: we maken er wel geld voor vrij (10.000 $) en zien vervolgens wel waar het schip strandt. En het schip is inderdaad gestrand: binnen drie maanden was het budget opgesoupeerd. Het is dus echter een succes en dus wordt er met extra budget doorgeëxperimenteerd: Damn The Torpedoes!

PDA stond vandaag centraal in alle sessies die ik bezocht. Het is een hot item bij academische bibliotheken, maar de ervaringen ermee zijn nog beperkt en (zoals meerdere keren gezegd werd) het is nog te vroeg om over trends te spreken. Maar de interesse ervoor is groot en het aantal experimenten neemt hand over hand toe. En waarom ook niet? Wat is er mooier dan een gebruiker die een interessante titel vindt met een druk op de knop in de gelegenheid te stellen die titel voor haar/zijn bibliotheek aan te schaffen, zonder interventie van die toch nooit aanwezige bibliothecaris?

Maar dat is (uiteraard) niet het hele verhaal. Geen enkele instelling die met PDA experimenteert is zo gek om het totale aanbod aan titels in zijn catalogus te laden. Dat zou zeker gegarandeerd tot financiële problemen leiden. Er moeten dus toch voorselecties plaatsvinden, om het maar niet te hebben over het dedupliceren van titels, het uitsluiten van series, etc. Vervolgens blijkt PDA misschien wel goed te werken voor Engelstalig materiaal (wat uiteraard in de VS verreweg het meeste wordt aangeschaft) maar voor materiaal uit andere taalgebieden is het vooralsnog niet goed toepasbaar. Om het over interbibliothecair leenverkeer van e-boeken maar niet te hebben; voor de meeste uitgeverijen is dat op dit moment nog een brug te ver.

Maar dat neemt allemaal niet weg dat de Patron Driven Genie uit de fles is. PDA zal niet meer verdwijnen; de vraag is alleen hoe en in welke mate het ingepast kan worden in de collectiemanagementstrategie van iedere bibliotheek. PDA, het is Provocative, Disruptive, Alienating en tegelijkertijd Pretty Darned Awesome. En als we in Nederland er een keer iets over willen organiseren, weet ik wel wie er wat mij betreft met stip op één moet staan om als spreker uitgenodigd te worden: Rick Anderson van de bibliotheek van de University of Utah. Ik heb hem vandaag twee keer gehoord, ben het zeker niet in alle opzichten met hem eens, maar het is iemand met een overtuiging en een missie: Patron Knows Best!

P.S. Anderson is ook schrijver van de column IMHBCO (In My Humble But Correct Opinion) in Against the Grain en sinds enkele weken tevens lid van het team van The Scholarly Kitchen. Beide aanraders.

It’s the patron, stupid!

Meredith Farkas is een Amerikaanse informatiespecialist die o.m. bekend is geworden door haar boek Social Software in Libraries (2007) en haar blog Information Wants To Be Free. In een van haar laatste posts stelt ze een vraag die ik me de afgelopen weken ook een aantal keren gesteld heb: What do they really need? Ging het bij mij slechts om de Amsterdamse geesteswetenschapper, de ‘they‘ bij Farkas betreft onze grootste doelgroep: de student. Waar Farkas zich zorgen over maakt is de vraag of al die mooie zoekinstrumenten die we onze gebruikers aanbieden hun leven eigenlijk wel makkelijker maken of dat wij dat alleen maar dénken (en dat laatste wordt regelmatig door onderzoek ook bevestigd). Zo is Farkas weinig positief gestemd over de invoering van WorldCat Local op haar eigen universiteit (Norwich University), zowel vanwege de beperkingen van WorldCat Local (ze is positiever over concurrent Summon) als de hamvraag: “Are we making things better or just more complicated?”

Voor veel bibliotheken zal 2011 het jaar worden van de keuze voor een dergelijke discovery tool. Naast WorldCat Local en Summon komen Primo, Ebsco Discovery Service en Meresco daarvoor in aanmerking. Ook de UB Amsterdam is met een intern onderzoek bezig gericht op de keuze voor een van deze systemen. Tijdens het lezen van de voorlopige rapportage waarin de (on)mogelijkheden van de verschillende systemen naast elkaar worden gezet, werd ik aan Farkas’ post herinnerd. In de rapportage wordt namelijk, verder niet beargumenteerd, geponeerd dat de keuze voor en de invoering van een van deze discovery tools “steeds dringender nodig” is; het nieuwe zoeksysteem is zelfs van essentieel belang voor zowel de bibliotheek als haar gebruikers. De student en medewerker waarvoor de discovery tool wordt gekozen ontbreken echter tot nu toe in de rapportage, en dat vereist toch nog wel enige extra inspanning. De woorden waarmee Farkas haar post afsluit zijn wat mij betreft nog onvoldoende ter harte genomen: “Development of technologies in the library world is way too vendor and librarian-centric, when the focus should be on what it is our students really and truly need.” Hoe moeilijk dat laatste vaak ook vast te stellen is.

Afko #2: UDPGAL

Voor rechtgeaarde collectiespecialisten zijn de afkortingen PDA, UDA, DDA en PIPE ondertussen gesneden koek. Patron Driven Acquisition, User Driven Acquisition, Demand Driven Acquisition en Patron-Initiated Purchase of E-books zijn vier variaties op een en hetzelfde thema: collectievorming van e-books op basis van daadwerkelijke raadplegingen door een of meerdere lokale gebruikers. Maar waar staat dan de afkorting UDPGAL voor? Google komt op dit moment nog niet verder dan Uridine Diphosphate Galactose.

Als het aan de Amerikaan David W. Lewis, bibliothecaris van Indiana University – Purdue University Indianapolis ligt is UDPGAL echter over een jaar of tien net zo gangbaar als de eerder genoemde afkortingen, als ultieme vorm van PDA: de User Driven Purchase Give Away Library.

Lewis, beslist geen jonge hond maar een grijzende bibliothecaris die tegen zijn pensionering loopt, doet zijn voorspelling in het laatste nummer van Educause Review. Dankzij de komst van steeds betere e-readers én apparaten als de Espresso Book Machine, is er volgens hem voor bibliotheken in de toekomst geen enkele reden meer om papieren boeken aan te schaffen en tot in de eeuwigheid te bewaren. Boeken worden pas aangeschaft op het moment dat een gebruiker interesse voor een bepaalde titel toont en de bibliotheek doet het boek vervolgens, in digitale of papieren vorm, cadeau aan die gebruiker. Op basis van een eenvoudige berekening laat Lewis zien dat de bibliotheek met dezelfde som geld minimaal evenveel boeken kan weggeven volgens het nieuwe model als collectioneren en uitlenen volgens het oude model. Wordt er een kleine vergoeding voor een digitaal of papieren boek gevraagd (resp. $ 1 en $ 3) dan kan er zelfs meer weggeven worden. Lewis ziet dat ook wel als een voorwaarde voor succes, want het model is een open einde-regeling die de bibliotheek vanwege ‘catastrophic success’ aan de rand van een bankroet zou kunnen brengen. Zie hier voor een uitvoeriger uitleg van dit ‘denk experiment’.

Goed onthouden dus:

UDPGAL: User-Driven Purchase Give Away Library 

Vorige aflevering: PDB