Archive for the ‘Espresso’ Tag

Weekoogst #58

One for All and All for One?

Deze verzuchting van collega Lukas Koster bekruipt je af en toe ook als je de Nederlandse discussie over de gemeenschappelijke informatie infrastructuur (GII) volgt en de moeizame verhouding daarbinnen tussen openbare bibliotheken enerzijds, universiteitsbibliotheken anderzijds en de Koninklijke Bibliotheek die hierin een geheel eigen koers probeert te varen. En je ziet die tweedeling ook terugkeren in de actuele discussie in de VS over Robert Darntons idee van een Digital Public Library of America (DPLA). Deze heeft namelijk al aanleiding gegeven tot twee nieuwe acroniemen, de SDLA en de NDLA. De Scientific Digital Library of America voor de wetenschappelijke wereld en de National Digital Library of America voor de openbare bibliotheken. Sommigen in de discussie zien die scheiding met leedwezen aan en pleiten, zoals Karen Coyle, hartstochtelijk voor een ‘One for All and All for One’. De belangen lopen echter voor de veschillende doelgroepen niet voor de volle 100% parallel en dat maakt een gezamenlijk optrekken er niet eenvoudiger op. In de VS net zo min als in Nederland.

Het Spitsbergen-archief
Brewster Kahle’s Internet Archive richt zich niet meer alleen op het archiveren van het wereldwijde web en het digitaliseren van gedrukt materiaal, maar heeft zich nu ook de ambitie gesteld eenmaal gedigitaliseerde boeken voor de eeuwigheid in hun fysieke staat te bewaren. Op dit moment denkt Kahle aan een opslagfaciliteit voor ca. 10 miljoen boeken die netjes verpakt in verhuisdozen in aangepaste scheepscontainers worden opgeslagen in Richmond, California.

shipping containers

In een uitvoerige toelichting op het waarom van deze activiteit verwijst Kahle naar de Wereldzaadbank op Spitsbergen: “A seed bank might be conceptually closest to what we have in mind: storing important objects in safe ways to be used for redundancy, authority, and in case of catastrophe.” Mooi initiatief. Donaties, zowel van boeken als van geld, zijn overigens van harte welkom!

Espresso on the move
Nederland beschikt inmiddels, als enige land op het Europese continent, over twee Espresso Book Machines, met dank aan het American Book Center. Elders in Europa is de markt er blijkbaar nog niet rijp voor. Een indicatie voor hoe het met de acceptatie en penetratie van e-books staat? Wellicht.

Elders in de wereld groeit het aantal EBMs langzaam maar gestaag, zowel bij universiteitsbibliotheken en -boekwinkels als in het reguliere boekhandelcircuit, maar een echte verkoophit lijkt het nog niet te zijn.

Advertenties

Weekoogst #45

Multigraan
Op de website van Against the Grain is een nieuwe rubriek geopend, Multigrain. Doel van de rubriek is om een online discussieforum te bieden voor actuele kwesties in de uitgeefwereld. De eerste twee onderwerpen die opgepakt zijn, zijn Patron Driven Acquisition en Web-Scale Discovery. De discussie is nog niet helemaal losgebarsten (bij de PDA-discussie ontbreekt nog steeds de bijdrage van een van de twee aangekondigde discussianten), maar het is ook nog maar het begin. En AtG staat meestentijds garant voor kwaliteit.

Tweede espresso voor ABC
Dit weekend vindt in Antwerpen het Mind the Book-festival plaats. Topattractie tijdens dit evenement is de Espresso Book Machine die nu ook voor het eerst in België aan het publiek wordt getoond. Het American Book Center verzorgt de plaatsing van de EBM in Antwerpen, die echter niet langer dan drie dagen voor het Belgische publiek beschikbaar is. Daarna verhuist de machine naar de ABC-winkel in Den Haag. Blijkbaar heeft de EBM in Amsterdam het ABC tot nu toe geen windeieren gelegd. Op de website zijn inmiddels uitgebreide instructies beschikbaar voor het aanleveren van je eigen boek in pdf.

Na 44x weekoogst
Een jaar geleden, op 1 maart 2010, verscheen de eerste Weekoogst; vandaag alweer de 45e. Da’s dus een mooie reeks, waarin er met af en toe een beetje smokkelen (en minus de ‘echte’ vakantieweken) inderdaad elke week in drie à vier korte notities is teruggegrepen op wat er in de voorafgaande week was gebeurd of m’n scherm was gepasseerd. Met af en toe wat smokkelen ga ik er dan ook meer door in dit tweede jaar van weekoogsten. Overigens, in het afgelopen jaar was Weekoogst #13 het best gelezen. Naast de digitalisering van kranten en de HathiTrust ging het in die weekoogst over de komst van de discovery tool. Geen verbazingwekkend resultaat dus.

Filmpje
Het aanbod is overweldigend en dus laat ik veel van wat er aan filmpjes rondgetwitterd/-blogd/-facebookt/etc. wordt noodgedwongen aan me voorbijgaan. Je moet tenslotte ook nog tijd overhouden om af en toe iets te lezen. Maar dit vond ik toch wel weer een aardige, en hij duurt maar 2,5 minuut. De toekomst van de bieb; of eigenlijk: wat zou de toekomst van de bieb moeten zijn?

E-day!

Vanmiddag om vijf uur is het dan zo ver: dan wordt de eerste Espresso Book Machine in gebruik genomen op het Europese vasteland. In het American Book Center op het Spui, op nog geen honderd meter van de UB.

Jason Epstein, geestelijk vader van deze gedrukt-boek-in-vijf-minuten machine, zal in Amsterdam aanwezig zijn om de feestelijke ingebruikname, op de Amerikaanste aller feestdagen Thanksgiving Day, bij te wonen.

En daarna? Drukken maar. Volgens eigenaar van ABC, Lynn Kaplanian, zijn de aanschafkosten van de EBM (zo’n honderdduizend dollar) bij een jaarlijkse afname van 5.000 gedrukte boeken in drie jaar terugverdiend.

Ober, mag ik nog een espresso?

                         

Weekoogst #23

Espresso laat nog op zich wachten
Oorspronkelijk stond hij voor zaterdag 25 september gepland, maar we moeten nog even ruim twee maanden wachten op de ingebruikname van de eerste Espresso Book Machine op het Europese vasteland, in het American Book Center in hartje Amsterdam. De nieuwe datum waarop deze geprint-boek-met-één-druk-op-de-knop machine in gebruik genomen zal worden is zaterdag 11 december. We moeten het dus nog even met de plaatjes en de filmpjes doen.

Visiedocument British Library
Net als een aantal andere universiteitsbibliotheken zitten wij nog midden in de discussies over onze visie op de bibliotheek van de toekomst. Het is daarbij altijd prettig gebruik te kunnen maken van wat er elders in de bibliotheekwereld aan toekomstbeelden ontwikkeld wordt, als bron van inspiratie en als toetssteen voor de eigen ideeën. Ook de British Library heeft zich aan een dergelijk visiedocument gewaagd, al kijken zij iets minder ver (nl. tot 2020) dan wij ons voorgenomen hebben (2025). Maar in een informatiewereld die zo snel verandert als de huidige is dat misschien zelfs al te ver.

Het digitale boek
Het filmpje van IDEO over de toekomst van het boek trok de afgelopen week veel aandacht. Ik denk dat ik er wel langs tien verschillende wegen op geattendeerd ben, variërend van Informatie Professional tot Twitter. Niets mis met dat filmpje natuurlijk, maar ik vond een andere video van de California Digital Library informatiever. The Story of the Digital Book belicht het hoe en waarom van het digitaliseren van het boekenbezit van de University of California. Google wordt als een van de partners genoemd, maar biedt geen blik achter de schermen. Twintig procent van het gedigitaliseerde materiaal blijkt maar in het publieke domein te zijn en via de Hathi Trust is opslag en toegang gegarandeerd.

Droombanen!
Wie beweert dat er nooit meer leuke vacatures in bibliotheekland zijn? Er zijn er momenteel zelfs drie bij de UB Amsterdam, en niet de minste. Kom als functioneel beheerder/webmaster werken bij de sector Elektronische Diensten of als informatiespecialist bij de afdeling Informatiediensten. Mooie functies, prima collega’s en wie wil er nu niet in het centrum van Amsterdam werken? Tot 1 resp. 15 oktober kun je solliciteren!

Google Scholar
Met dank aan Wowter las ik afgelopen week een nieuw artikel over Google Scholar waarin een onderzoek uit 2006 naar de dekkingsgraad van Google Scholar op onderdelen nog eens over wordt gedaan. Voor de databases die onderzocht worden is er sprake van een spectaculaire toename van die dekkingsgraad; voor bijna alle komt die nu op 100%. Auteur Xiaotian Chen verbindt daaraan als conclusie dat die betaalde databases wel de deur uit kunnen. Ik vind dat nog een beetje kort door de bocht, al wordt Google Scholar inderdaad een steeds geduchter concurrent voor die betaalde databases. Maar het gaat om meer dan alleen de dekkingsgraad en zelfs daar is nog wel het nodige op aan te merken. Tijd voor een eigen onderzoekje?

GBS + Espresso = Heaven

Nee, dit is niet de nieuwste partydrug die in combinatie met een flinke stoot cafeïne voor de ultieme kik zorgt. Het gaat hier om de overeenkomst die Google vorige week afsloot met On Demand Books (de producent van de Espresso Book Machine, de ATM voor boeken) over de beschikbaarstelling van 2 miljoen rechtenvrije boeken uit Google Book Search. Voor 1 dollercent per pagina kunnen deze boeken via de Espresso-machine gekocht worden. Nu staan er op dit moment nog maar een tiental van dergelijke machines in de VS, Engeland, Australië, Canada en Egypte, maar er zijn bij ODB hoge verwachtingen over de verkopen van de Espresso’s (die per stuk zo’n $ 100.000 schijnen te kosten).

Ideetje: kunnen we als gezamenlijke Nederlandse universiteitsbibliotheken niet een zo’n machine aanschaffen, die dan natuurlijk wel bij de UB Amsterdam moet komen staan. 😉 Al onze universitaire gebruikers kunnen op dat ene adres boeken bestellen, uit Google Book Search of uit het door al die instellingen reeds zelf gedigitaliseerde materiaal. Voor ieder van ons afzonderlijk is de aanschaf (en exploitatie) van zo’n Espresso nauwelijks een haalbare kaart, maar gezamenlijk moeten daar toch voldoende fondsen voor bijelkaar te schrapen zijn. Lijkt me prachtig.