Archive for the ‘Espresso Book Machine’ Tag

Week(end)vitaminen #15

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Op deze kaart zijn de locaties te zien waar op dit moment een Espresso Book Machine beschikbaar is, in een bibliotheek of in een boekhandel. In Latijns-Amerika moet de eerste nog aangeschaft worden (Brazilië?); in Australië, Azië, Afrika en Europa zijn er in de afgelopen jaren enkele geplaatst (waarvan twee in Nederland, in Amsterdam en Den Haag), maar de EBM is vooralsnog vooral een Noord-Amerikaans ding. En daarmee, hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt, ook een goede indicator van de voortschrijdende digitalisering en de groei van de markt voor e-books.

Beeld van de komende week

Advertenties

Rick Was Here

Het nadeel van de organisator te zijn van een landelijke bijeenkomst van collega-bibliothecarissen is dat je, naast de stress van de voorbereidingen, tijdens de bijeenkomst zelf toch nog meer bezig bent met het/de goede ver-/afloop van de bijeenkomst dan met de eigenlijke inhoud. Voordeel van de organisator zijn is dat je een veel intensiever contact met je spreker hebt, in dit geval Rick Anderson, dan de gemiddelde toehoorder in de zaal. Afgelopen donderdag verzorgde Rick twee presentaties voor leden van de NVB-afdelingen Hogeschool- en Wetenschappelijke Bibliotheken (#rickatnvb); vrijdag deed hij dat nog een dunnetjes over voor medewerkers van de Utrechtse UB, van de mediatheek van de Hogeschool Utrecht en leden van facultaire bibliotheekcommissies. Beide sessies trokken veel belangstellenden en Ricks gepassioneerde presentaties over de toekomst van (wetenschappelijke) bibliotheekcollecties en Patron Driven Acquisition gaven voldoende stof voor discussie, zowel tijdens de bijeenkomsten zelf als na afloop onder genot van een drankje.

De presentaties komen nog beschikbaar (morgen hoop ik), maar hier vast drie zaken die wellicht niet duidelijk genoeg zijn uitgesproken of onduidelijk zijn gebleven:

1) zowel in Amsterdam als Utrecht werd vanuit de zaal opgemerkt dat Rick enerzijds uiterst kritisch was over ‘de catalogus’ als zoekinstrument, maar anderzijds wel juist die catalogus gebruikte om de metadata van zijn e-books in te pompen zodat ze door eindgebruikers gevonden, en vervolgens na een bepaalde mate van gebruik, automatisch aangeschaft kunnen worden. Rick gaf toe dat daar een spanning in zat, maar dat hij op dit moment nu eenmaal niet over een beter instrument beschikte om zijn gebruikers met die e-books in contact te brengen. Het is daarbij goed te realiseren dat wat Rick als ‘the catalogue’ aanduidde niet de traditionele bibliotheekcatalogus is, maar in Utah Usearch, de lokale implementatie van de discovery tool Primo.

2) Rick is nu al een jaar of drie druk aan het experimenteren met Patron Driven Acquisition, waarbij de concrete invulling steeds afhankelijk is van wat er bij de leverancier waarmee het experiment wordt aangegaan mogelijk is. Enerzijds heeft dat tot nu toe nog niet geleid tot een definitieve keuze voor een bepaalde leverancier, voor een bepaald model; anderzijds zijn al deze experimenten grotendeels gefinancierd met extra middelen buiten de reguliere collectievormingsbudgetten. Dat was wat mij betreft toch een van de belangrijkste boodschappen: iedere instelling zal steeds voor zichzelf proefondervindelijk uit moeten vinden welk model van PDA in de eigen situatie het best past. Er ligt geen kant-en-klare oplossing op de plank. En voor een goed experiment is wat extra geld geen overbodige luxe.

3) Het kan niemand ontgaan zijn: Rick is erg gegrepen door de Espresso Book Machine, alhoewel sommigen aanwezigen dat toch ook wel weer een stap terug vonden: waarom een geprint boek laten maken van iets dat digitaal beschikbaar is? Maar dat past nu eenmaal gewoon naadloos in zijn ‘Patron Knows Best’-filosofie: als een gebruiker een papieren versie wil, wie ben ik dan als bibliothecaris om die mogelijkheid niet te bieden? Ik heb er hier al een paar keer melding van gemaakt, maar doe het toch nog maar een keer: wil je ook het ‘wonder’ van de EBM een keer van dichtbij zien: kom naar Amsterdam en op 100 meter van de Universiteitsbibliotheek, in het American Book Center op het Spui, staat al bijna een jaar een EBM (en in Den Haag ook nog eens eentje).