Archive for the ‘erfgoed’ Tag

Weekendvitaminen #33

Op het nachtkastje

  • Assessing the role of librarians in an Open Access world (InTech Open, June 2012)
  • Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2012 (ENUMERATE)
  • Onderzoekscoördinatie in de gouden driehoek. Een geschiedenis (Harry Lintsen & Evert-Jan Velzing). Een beetje off topic, maar gelet op alle aandacht voor topsectoren en wat dies meer zij niet onbelangrijk.
  • The European Library Standards Handbook, Version 1.0 (Europeana). Voor de liefhebbers…
  • Kirk Hess, Discovering Digital Library User Behavior with Google Analytics (Code4Lib, Issue 17)
  • JISC Inform (Summer 2012) met o.m. artikelen over de entrepreneurial spirit in bibliotheken en het inmiddels al vaak genoemde Researchers of Tomorrow.

Beeld van de week

Bovenstaand beeld komt uit een op auteurs gerichte Prezi van SAGE waarin advies gegeven wordt over wat je moet doen om een artikel te schrijven dat geciteerd gaat worden (afgezien uiteraard van het feit dat de inhoud iets om het lijf heeft en het goed geschreven is): How to Publish a Discoverable Journal Article: Tips for Writing a Paper that will Get Cited. Ik kan me niet herinneren eerder een dergelijk cijfer gelezen te hebben (maar dat kan uiteraard aan mij liggen): in 60% van de gevallen komen informatie-zoekenden via Google (Scholar) bij de artikelen van SAGE terecht. Dat doet natuurlijk de vraag rijzen: komen die resterende 40% via de websites/discovery tools/linkresolvers van wetenschappelijke instellingen, of is dat 25%, of 10%, of … Iemand bekend met andere cijfers over dit fenomeen? Ik houd me aanbevolen. #dtv

Advertenties

Weekendvitaminen #28

Op het nachtkastje

Pfff. Ligt nog helemaal vol….

Beeld van de week

Oké, dan maar twee beelden.


Still uit een presentatie van Doug Way (Grand Valley State University). Tekst die hij op dat moment uitspreekt: van het huidige actuele boekenaanbod is ‘slechts’ 35% beschikbaar als e-book. Zelfs al zouden we volledig digitaal willen gaan, kan dat eenvoudig weg nog niet. Print is nog steeds noodzakelijk.

Ook verder een ‘luisterwaardige’ presentatie.

Ons academisch erfgoed, nu ontsloten via één website.
Lees hier over het achterliggende project en de opdrachtgever, de Stichting Academisch Erfgoed.

#DCL11

Vanwege andere afspraken heb ik de middagsessie van het eerste Dutch Culture Linked Open Data Event moeten laten schieten. Maar met wat ik ’s ochtends gehoord heb kan ik wat dit onderwerp betreft weer even vooruit. We waren overigens met zo’n 60 geïnteresseerden in Haarlem, met vooral een goede vertegenwoordiging uit de bibliotheeksector. Archief- en andere erfgoedinstellingen leken minder sterk vertegenwoordigd.

De Vlaamse Rosemie Callewaert bracht voor mij persoonlijk de meest belangwekkende zaken naar voren. Geen linked (open) data zonder consistente data. Een andere spreker memoreerde bijvoorbeeld de problemen die EAD-beschrijvingen opleveren en wat gebeurt er als je geen GOO-gegevens meer aan je bibliotheekrecords toevoegt? Terug naar Rosemie: elke koppeling tussen twee databestanden is (op dit moment) een nieuw project. En niet alleen daarom moeten we goed nadenken over wat zinvolle koppelingen zijn. Alles kan gelinkt worden, maar moeten we dat ook willen? Lopen we anders niet het gevaar door de links de data niet meer te zien?

De UB Amsterdam is zelf ook bezig met een proefproject linked data met het Theaterinstituut, waardoor titelbeschrijvingen in de Amsterdamse catalogus verrijkt worden met relevante data uit de catalogus van het Theaterinstituut. Het filmpje daarover liet veelbelovende resultaten zien (en had ik hier ook graag tussengeplaatst, maar alle presentaties komen pas later beschikbaar). The sky lijkt the limit. Maar het gaat allemaal niet vanzelf en deze bijeenkomst zal zeker een stimulans betekenen. Thanx!

Voor de live twitterstream van vandaag: #dcl11

ErfgoedLab gaat bio

Ruim een jaar geleden werd het Biografisch Portaal van Nederland (BPN) gelanceerd, de digitale toegangspoort tot betrouwbare biografische informatie over bekende en wat minder bekende Nederlanders. Het aantal beschikbare biografieën is in dat jaar ruim verdubbeld van 50.000 naar 110.000 en ook voor de komende periode staat verdere uitbreiding op de rol.

Het thema van de komende boekenweek is ‘Geschreven portretten’ en het BPN en het Amsterdamse ErfgoedLab grijpen de gelegenheid aan om gedurende de maand maart het CV-café aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam te openen. Vandaag opent Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van de CPNB, het café waarin gedurende de hele maand iedereen naar binnen kan lopen om kennis te maken met de makers van het BPN en hen kan helpen met het aanleveren, invoeren en verbeteren van biografische gegevens.

Bij het UvA ErfgoedLab staat de interactie tussen erfgoed, collecties, wetenschap en publiek centraal. Het wil een podium zijn voor onderzoek en experiment en daarin samenwerken met wetenschappers, studenten en kunstenaars. Er worden rond verschillende thema’s exposities, presentaties en lezingen georganiseerd. UvA ErfgoedLab is een initiatief van UvA Erfgoed, het onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam dat de museale collecties van de UvA beheert.

Weekoogst #30

Een dag te laat, maar deze keer veel Neerlands trots. 😉

Academisch erfgoed
Papieren nieuwsbrieven, ze bestaan nog steeds. Zo kreeg ik de laatste nieuwsbrief van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) recent op m’n bureau. In een vernieuwde huisstijl, die ook meteen op de website van de SAE is losgelaten. Door het kleurgebruik en het illustratiemateriaal is die site veel aantrekkelijker geworden. Nu nog een goede plek voor de (digitale) nieuwsbrieven zien te vinden. In de SAE Nieuwsbrief zelf overigens de laatste informatie rond projecten als Early Dutch Books Online (binnenkort beschikbaar), Libratory (in afwachting van financiering) en UNICUM. Voor dat laatste project, Universitaire Collecties en Universiteitsmusea, is nu ook een projectwebsite beschikbaar.

Handelingen digitaal
Vorige week was er een feestje bij de KB en terecht. Na zes jaar ploeteren kon het project Staten-Generaal Online succesvol afgerond worden. Alle handelingen, kamerstukken en aanhangsels van de Eerste en Tweede Kamer zijn nu vanaf 1814 digitaal beschikbaar en op elke willekeurige term doorzoekbaar. Een prestatie van jewelste die niet alleen door professionele wetenschappers maar ook door journalisten en geïnteresseerden in de Nederlandse politieke geschiedenis op waarde zal worden geschat. Het verzamelen van een volledige set bleek gedurende het project geen sinecure, maar is uiteindelijk toch gelukt met dit digitale bestand als resultaat. Proficiat!

Beelden voor de toekomst
Ook ons beeldmateriaal wordt ondertussen druk gedigitaliseerd in het kader van het project Beelden voor de toekomst. Er is een nieuw promofilmpje om het belang van het project nog eens een keer onder de aandacht te brengen (de oude dateerde al weer van twee jaar geleden) en een kijkje in de keuken van het restauratielab, onderdeel van een veel uitgebreidere site met gerichte achtergrondinformatie (Backstage). Kan nooit kwaad in tijden van 18 miljard bezuinigen. Er moet nog zoveel gebeuren…