Archive for the ‘elektronisch publiceren’ Tag

TWIT #8

TWIT

Weekendvitaminen #47

Op het nachtkastje (Kerst-editie)

Beeld van de week

Aan het eind van dit jaar toch nog maar een keer iets ‘uit eigen doos’. Zo maar gevonden in een kast waarvan de sleutel zoek was, unieke 17e eeuwse koperplaten met Amsterdamse plattegronden. Niet een kast bij ons, maar bij de voormalige Amsterdamse Stadsdrukkerij. Maar de komende weken wel bij ‘ons’ te zien, aan de Oude Turfmarkt:

BC koperplaat

Weekendvitaminen #46

Op het nachtkastje

  • Kathleen Fitzpatrick, ‘Openness, value, and scholarly societies. The Modern Language Association model’, College & Research Libraries (December 2012)
  • David J. Solomon, ‘Digital distribution of academic journals and its impact on scholarly communication: Looking back after 20 years’, Research in Open Access 
  • JISC Inform, Issue 35 (Winter 2012)
  • Lorcan Dempsey, ‘Thirteen Ways of Looking at Libraries, Discovery, and the Catalog: Scale, Workflow, Attention’, Educause Review (November/December 2012)

Beeld van de week

Fraaie animatie over het gebruik van HathiTrust gedurende 24 uur. Opvallend: vanuit Australië wordt de database (nog) nauwelijks geraadpleegd.


En: NVB wordt KNVI. De leden hebben gesproken:

KNVI

Is de toekomst aan verrijkte publicaties?

Vorig jaar zagen de eerste twee afleveringen van het elektronische tijdschrift JALC (Journal of Archaeology in the Low Countries) het licht, een van de resultaten van het SURFshare programma. Bijzonder aan JALC is dat het de mogelijkheid biedt onderliggende data, foto’s, visualisaties, etc. aan de artikelen toe te voegen en daarmee hoort tot de nieuwe generatie zgn. verrijkte publicaties (enhanced publications in het Engels). Over die verrijkte publicaties heeft SURF nu ook een boekje uitgebracht waarin de laatste stand van zaken beschreven wordt: Verrijkte publicaties. Onderzoeksresultaten in samenhang.

Misschien wel de opvallendste observatie in dit boekje las ik in de bijdrage van Lilian van der Vaart (Adoptie van vernieuwingen) over de snelheid waarmee dit soort vernieuwingen in de wetenschappelijke wereld tot stand komen en vervolgens gemeengoed worden. Na gewezen te hebben op de heersende publicatiecultuur en het verzet dat daaruit ontstaat tegen veranderingen, schrijft zij onder meer:

Grote veranderingen (…) slaan dikwijls gemakkelijker aan op terreinen waar het heersende ‘belief system’ iets minder sterk geldt. Zo zou het kunnen zijn dat Verrijkte Publicaties gemakkelijker voet aan de grond krijgen in de humaniora met zijn monografieëncultuur; daar is het traditionele journal publishing en impact factor systeem niet gaan overheersen.

Een soort omgekeerde wet van de remmende voorsprong (‘wet van de versnellende achterstand’?) waarvan ik nog moet zien of hij echt zal gaan optreden. Ik moet me wel heel sterk vergissen als de productie van verrijkte publicaties niet duurder uitvalt dan de productie van text-only tijdschriften en de uitgeverijen van geesteswetenschappelijke tijdschriften behoren nu eenmaal niet tot de kapitaalkrachtigste.

Open Access Week

Open Access Week - openaccessweek.org

Vorig jaar was het nog de vraag welke Nederlandse universiteit mee zou doen aan de wereldwijde Open Access dag (geen enkele uiteindelijk). Dat is dit jaar wel anders. De universiteiten buitelen overelkaar heen met ideeën die volgende week, want dan is het een week lang Open Access Week, wetenschappers nog eens met hun neus op de feiten met betrekking tot open access moeten drukken. En we blijken niet eens aan één week genoeg te hebben. Afgelopen weekend beet Groningen namelijk al het spits af met de deelname aan de bedrijvenrun van een in oranje t-shirts gestoken Open Access-team uit de bibliotheek.

Ook in Amsterdam maken we er een dubbele week van. Morgen, donderdag 15 oktober vindt al de eerste activiteit plaats en dat gaat met enige tussenpozen door tot dinsdag 27 oktober. Informatiestandjes, korte presentaties over open access én het aanbod aan wetenschappers om hun nog niet digitaal beschikbare publicaties bij de bibliotheek in te leveren waar wij voor de digitalisering zullen zorgdragen. Uiteraard om die publicaties vervolgens open access via ons eigen repository UvA-DARE beschikbaar te maken. Iedereen is heel benieuwd wat dat op gaat leveren.

Klik hier voor het programma bij de andere universiteiten.

Bailey No. 72

Wat in 1996 begon als een eerste bescheiden overzicht van relevante publicaties over electronisch publiceren en alles wat daarmee samenhangt, is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest betrouwbare bronnen op dit gebied. Deze week publiceerde Charles Bailey, Jr. inmiddels al versie 72 van zijn Scholarly Electronic Publishing Bibliography. Zo’n vier keer per jaar komt hij met een update en aan het einde van elk kalenderjaar stelt hij een pdf van de laatste versie vrij beschikbaar. Bailey biedt niet alleen een goed uitgewerkte inhoudelijke onderverdeling, maar zijn bibliografie is via de Google Custom Search Engine ook nog eens prima doorzoekbaar.

Bailey is niet alleen maar samensteller van nuttige literatuuroverzichten (ook bijvoorbeeld over open access en institutional repositories); hij is ook een luis in de pels van de gevestigde belangen in de (Amerikaanse) bibliotheekwereld. Zo volgt hij al enige tijd kritisch de Amerikaanse ALA, die enerzijds zich sterk maakt voor Open Access, maar anderzijds volgens Bailey haar eigen tijdschriften allesbehalve open access aanbiedt.