Archive for the ‘e-journals’ Tag

TWIT #5

TWIT

Advertenties

Weekendvitaminen #43

Op het nachtkastje

Beeld van de week

We hebben inmiddels allemaal een discovery tool geïnstalleerd (nou ja, bijna iedereen; Utrecht bijvoorbeeld niet). En we worstelen nog allemaal in meerdere en mindere mate met de positionering ervan, ook in relatie tot die goede ouwe traditionele catalogus. De bedoeling is een Google-like experience voor de gebruikers te creëren, maar dan alleen in kwalitatief hoogwaardige, wetenschappelijke informatie.

Maar toch lijken we daar maar niet in te slagen. Bovenstaand beeld is van de Primo-installatie van Newcastle University LibrarySearch. Een pagina vol informatie over wat er allemaal wel en niet hiermee te vinden is en, oh ja, ook nog een zoekbalkje. Het verschil met de Google-homepage kan niet groter zijn. We zijn er nog niet echt, zullen we maar zeggen.

Klik hier voor andere voorbeelden.

Afko #11: APO

Ruim twee jaar geleden verscheen de laatste aflevering van m’n serie afko-posts (weet u nog? NBO). Dat betekent geenszins dat er zich in de tussentijd geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld (integendeel, ik heb er nog een paar ‘op de plank’ liggen), maar de kracht van een serie zit in de regelmatige herhaling en niet in af en toe eens van stal halen. Is dit dan een nieuw begin? Nee, dat gaat met de aanstaande vakantieperiode niet lukken maar misschien is dit een opwarmertje voor de periode daarna.

APO dus. Academic Profiling Optimisation. SEO voor academici. Ik kwam de afkorting tegen in een congresbijdrage van Brian Kelly en Jenny Delasalle voor de Open Repositories 2012. Zij pleiten daarin, op basis van zowel persoonlijke ervaring als verkennend onderzoek, dat de zichtbaarheid en het gebruik van materiaal dat in institutionele repositories is gearchiveerd gebaat is bij promotie door de auteur(s) via sociale media als blogs, Twitter, LinkedIn en Academia.edu. Kelly en Delasalle verwijzen daarvoor ook naar wat wetenschappelijke uitgeverijen als Wiley, Springer en Sage zelf aan hun auteurs adviseren om het aantal downloads en citaties van hun artikelen (en indirect daarmee ook de impact factor van het tijdschrift zelf) te vergroten.

Snel even googelen leidde me naar een als confidential aangeduid document van Sage, een zogenaamd Publisher’s Report voor het tijdschrift Asia-Pacific Journal of Public Health. Daarin worden nog andere methodes opgesomd die moeten bijdragen aan de statuur en het gebruik van het tijdschrift en de artikelen die er in opgenomen zijn. Deze vond ik nog wel aardig:

One of the easiest to make the journal appear higher in search results is to create an entry for it on Wikipedia. We encourage our journal editors to do this as Wikipedia frowns upon commercial organizations adding content for marketing purposes. Information on how to create a new page on Wikipedia is available at http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Starting_an_article.

Als ik zoiets lees, dan schieten de onderzoeksvragen me door het hoofd. Maar goed, dat moeten anderen maar doen. Naast SEO en APO is er in ieder geval ook nog ruimte voor JUO (Journal Usage Optimisation) en AVO (Article Visibility Optimisation). En dan vergeet ik er waarschijnlijk ook nog wel een paar. 😉

Voor de liefhebbers hier nog even de oude reeks:

Weekendvitaminen #33

Op het nachtkastje

  • Assessing the role of librarians in an Open Access world (InTech Open, June 2012)
  • Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2012 (ENUMERATE)
  • Onderzoekscoördinatie in de gouden driehoek. Een geschiedenis (Harry Lintsen & Evert-Jan Velzing). Een beetje off topic, maar gelet op alle aandacht voor topsectoren en wat dies meer zij niet onbelangrijk.
  • The European Library Standards Handbook, Version 1.0 (Europeana). Voor de liefhebbers…
  • Kirk Hess, Discovering Digital Library User Behavior with Google Analytics (Code4Lib, Issue 17)
  • JISC Inform (Summer 2012) met o.m. artikelen over de entrepreneurial spirit in bibliotheken en het inmiddels al vaak genoemde Researchers of Tomorrow.

Beeld van de week

Bovenstaand beeld komt uit een op auteurs gerichte Prezi van SAGE waarin advies gegeven wordt over wat je moet doen om een artikel te schrijven dat geciteerd gaat worden (afgezien uiteraard van het feit dat de inhoud iets om het lijf heeft en het goed geschreven is): How to Publish a Discoverable Journal Article: Tips for Writing a Paper that will Get Cited. Ik kan me niet herinneren eerder een dergelijk cijfer gelezen te hebben (maar dat kan uiteraard aan mij liggen): in 60% van de gevallen komen informatie-zoekenden via Google (Scholar) bij de artikelen van SAGE terecht. Dat doet natuurlijk de vraag rijzen: komen die resterende 40% via de websites/discovery tools/linkresolvers van wetenschappelijke instellingen, of is dat 25%, of 10%, of … Iemand bekend met andere cijfers over dit fenomeen? Ik houd me aanbevolen. #dtv

Weekendvitaminen #27

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Aansluitend bij het laatste leesvoer op het nachtkastje-stapeltje, deze prachtige openingsscene van de eerste Ghostbusters-film in de New York Public Library.

Geen weekoogst … maar wat dan wel?

Nooit oude schoenen weggooien voordat je een paar nieuwe hebt. En dat heb ik natuurlijk nu juist wel gedaan door twee weken geleden abrupt met Weekoogst te stoppen. Er zou iets voor in de plaats komen, schreef ik toen, maar daar ben ik nog niet 100% uit. ’t Is ook wel eens goed even een pas op de plaats te maken en je af te vragen: waarom deed ik dit ook al weer? Dat is natuurlijk in Weekoogst #1 terug te lezen, maar in een recente post werd dat nog veel mooier omschreven:

  • to inspire (met nieuwe inzichten en onverwachte mogelijkheden)
  • to inform (over actuele ontwikkelingen en discussies)
  • to educate (nou ja, vooruit, een beetje dan)
  • to challenge (tot nadenken over ons vak en onze rol)

Gecombineerd komt het daar wel op neer, en dat ga ik nu (ook) weer wekelijks proberen te doen met een commentaar-arme selectie van belangrijke, opvallende of anderszins vermeldenswaardige zaken. Diegenen die me op Twitter volgen zullen daar wellicht bekende dingen gaan tegenkomen. Als dat zo is, dan kunnen ze het betreffende rapport, website, blogpost maar beter echt gaan lezen. 😉
Kortom, Weekoogst is dood; leve Weekendvitaminen!

Maar wordt dat niet een beetje saai, zo’n commentaar-arme selectie? Misschien. Ik heb me in ieder geval voorgenomen de wekelijkse selectie af te sluiten met een beeld dat me de afgelopen week is bijgebleven en daar wat uitgebreider stil bij te staan. Meteen ook maar een voorbeeld:

Vanmiddag werd ik via NEDBIB geattendeerd op twee nieuwe open access tijdschriften die door Leiden University Press in samenwerking met ons ‘eigen’ DPC (en met steun van NWO) worden uitgegeven. Ik bekeek de site van het Journal of Sonic Studies en kreeg bij de keuze Index by Author o.m. het volgende te zien:

Misschien ligt het aan mijn pc (Dell), of aan m’n laptop (Lenovo), of aan m’n browser (I confess: IE), maar de keuze van achtergrond en belettering leidt tot een resultaat dat wel heel ver af staat van wat tegenwoordig de norm is. Da’s toch jammer, zo’n valse start van zo’n nieuw tijdschrift.

Geniaal

Ook altijd al een keer willen publiceren in het meest prestigueze tijdschrift, nl. het tijdschrift met het hoogste percentage afwijzingen? Ook niet in de zenuwen willen zetten over de vraag of je artikel wel of niet geaccepteerd zal worden? Je artikel eigenlijk ook meteen aan een ander tijdschrift ter beoordeling voor willen leggen? En ben je niet bereid voor de publicatie van je meesterwerk de steeds meer gebruikelijke author processing fee te betalen? Dan is er nu het tijdschrift dat al je wensen verhoort: het Journal of Universal Rejection! Inmiddels al aan de derde jaargang toe en een groot succes.

Vergroot je kansen op publicatie door eerdere afwijzingen van artikelen goed te bestuderen.

The JofUR solicits any and all types of manuscript: poetry, prose, visual art, and research articles. You name it, we take it, and reject it.

Pure genius! Ik kan niet op het volgende nummer wachten!

Weekoogst #39

Gefopt!
Ik hou wel van die individuen die ‘het systeem’ proberen te foppen en binnen de bestaande regeltjes de perfiditeit van dat systeem aan de kaak proberen te stellen. Een fictief wetenschappelijk artikel langs geautomatiseerde weg samen laten stellen en het vervolgens, ondanks (of dankzij?) peer review, gepubliceerd te krijgen kan van mij op instemmend gegrinnik rekenen. En op de Ereaders-site stond deze week ook een leuke. Door neprecensies te plaatsen, op zijn eigen boek te stemmen en zelf exemplaren te blijven kopen slaagde een auteur er in zijn eigen boek in anderhalve maand tot het best verkochte e-book in de geëigende onderwerpscategorie op Amazon te promoveren. Kijk, dat zijn leuke dingen voor de mens.

1 = 1= 3!
Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar afgelopen week was het eindelijk officieel: het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onderdeel van NWO) en het Huygens Instituut (onderdeel van de KNAW) zijn gefuseerd tot het nieuwe Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW. Daarmee ontstaat het grootste geesteswetenschappelijke onderzoeksinstituut in Nederland. Officiële lancering van het instituut vindt in de loop van dit jaar plaats. Het gecombineerde instituut ‘zit’ zelf op een schat aan data voor geavanceerd geesteswetenschappelijk onderzoek. Digital Humanities in Nederland heeft dan ook baat bij deze fusie (wie zullen volgen? IISG? NIOD? voormalig IIAV?). De namenindex die het ING recent in beta-versie heeft vrijgegeven is daar maar een voorbeeld van.

Leesvoer
Het was een rapportrijke week. Ik heb er drie uitgekozen, waar ik tot nu toe alleen maar in heb zitten bladeren maar waar ik de komende weken de tijd voor hoop te vinden om ze integraal te lezen, lekker ouderwets van kaft tot kaft. De eerste is Perceptions of Libraries van OCLC. Al eerder aangekondigd, maar nu vrijgegeven voor publicatie. Het is een vervolg op een soortgelijke studie uit 2005, wel heel erg toegespitst op de Amerikaanse ‘bibliotheekmarkt’  maar daarom niet minder interessant vanwege de gesignaleerde trends. Nummer twee is het vervolg op een eerdere publicatie van het Britse RIN over het gebruik van e-journals in de academische wereld waarin de eerder geformuleerde trends aan een nader onderzoek zijn onderwerpen. Last but not least wil ik hier verwijzen naar een rapport van PricewaterhouseCoopers waarin de stand van zaken m.b.t. de penetratie van e-books wordt geanalyseerd, niet alleen in de VS maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. Veel data, niet om even snel door te nemen, maar om je eens lekker in te verliezen: Turning the Page. The Future of eBooks.

Weekoogst #37

Eigenlijk is er natuurlijk al genoeg “geoogst” deze week, maar het blijft natuurlijk ook zaak om de regelmaat er in te houden.

The return of WoWter
Een jaar lang was het stil op zijn blog WoWter, maar nu is hij (voor even of voor altijd?) weer terug. Met een handig overzicht van open access tijdschriften die door Thomson Reuters (ISI / Web of Science) van een impact factor zijn voorzien. Wees niet verbaasd: het aantal OA-tijdschriften uit de geesteswetenschappen met een impact factor is op de vingers van één hand te tellen. WoWter geeft overigens niet de impact factoren zelf (daar is tenslotte toestemming van Thomson Reuters voor nodig); wel de concurrerende SCImago- en SNIP-indicatoren. En nu natuurlijk wel deze lijst bijhouden!
In een recent nummer van Online Information Review staat overigens een artikel van Peter Jacsó waarin hij JCR-impact factoren vergelijkt met de SCImago rankings.

2011: het jaar van het boek?
Als je de tijd hebt, moet je deze presentatie van 110 slides rustig eens doorklikken. Ben je alleen in de toekomst van het boek in 2011 geïnteresseerd, ga dan naar slide 23: Thing to Watch #14: Break the Book. Ik geloof er nog niet zo veel van, met name als ik ook net weer de uitkomst van een nieuw onderzoek naar de voorkeur van studenten voor de verschijningsvorm van tekstboeken lees. Driekwart wil gewoon papier, om allerlei verschillende redenen overigens.

Gezamenlijk bewaren
Uiteraard (;-)) heb ik nog niet de gelegenheid gehad het rapport zelf te lezen, maar het verdient zeker hier al vermelding: Cloud-sourcing Research Collections: Managing Print in the Mass-digitized Library Environment. Op basis van de digitale collectie die inmiddels door de HathiTrust bijelkaar gebracht is, is gekeken naar de noodzaak de print equivalenten van deze publicaties voor de lange termijn te bewaren. Een van de conclusies:  “The combination of a relatively small number of potential shared print providers, including the US Library of Congress, was sufficient to achieve more than 70% coverage of the digitized book collection, suggesting that shared service may not require a very large network of providers.”

Breakfast at Hyatt’s

Vandaag, de eerste officiële congresdag, moest ik er echt aan geloven: niet één dagvullend programma zonder keuze-elementen, maar kiezen uit een breed aanbod van presentaties, discussiebijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten. Grotendeels georganiseerd door de ALA zelf, of een van de vele divisies waaruit de organisatie is opgebouwd, maar ook voor een deel door een van de grote, traditionele profit en not-for-profit bedrijven die voor hun bestaan afhankelijk zijn van bibliotheken. ExLibris, OCLC, Serials Solutions en Oxford University Press horen daartoe. Opvallend genoeg (of juist niet?) komen de grote drie ‘buitenstaanders’ (Amazon, Apple en Google) niet in dat rijtje voor. Blijkbaar kunnen zij het zich wel permitteren de ALA-bijeenkomsten aan zich voorbij te laten gaan. Er is overigens ook nog een uitgebreid lezingenprogramma door allerlei, voor mij meestal minder bekende, Amerikaanse auteurs, maar Cheers’ Ted Danson heb ik graag aan mij voorbij laten gaan. Wel vond ik het jammer ’s middags geen tijd te hebben om naar Pulitzer Prijs-winnaar Richard Rhodes te kunnen luisteren. Hij heeft een aantal prachtige boeken geschreven over de voorgeschiedenis van de Amerikaanse kernwapens (prachtig is wat dat betreft misschien niet helemaal het juist woord), maar de ‘plicht’ riep en dus zat ik bij een bijeenkomst over de Google Books settlement.

De dag begon om zeven uur met een ontbijtbijeenkomst in een van die megahotels die rondom het congrescentrum zijn opgetrokken. Serials Solutions gebruikte die bijeenkomst uiteraard om Summon, hun discovery tool, te promoten, maar de meeste aanwezigen waren vooral gekomen om naar Carol Tenopir te luisteren, een van de Amerikaanse LIS-coryfeeën. Ik ben een paar keer kritisch geweest over haar publicaties, maar dat neemt niet weg dat ze gebruikersonderzoek doet waarmee we alleen maar ons voordeel kunnen doen en daarnaast is ze een goede spreker. In haar presentatie ging het om de redenen die onderzoekers zelf aangeven dat ze het belangrijkst zijn bij hun keuze wat ze wel en wat ze niet lezen uit een resultaatlijst na een zoekactie. Het onderwerp van het artikel staat uiteraard onbetwist op nummer 1, maar daarna komen (makkelijke en gratis) online toegang, de aard van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd (wel/niet peer reviewed) en de auteur (wel/niet bekend & erkend als expert). Niet belangrijk blijken de uitgever en de impact factor van het tijdschrift. Tenopir vulde deze bevindingen aan met andere resultaten van haar jarenlange onderzoek naar gebruikersgedrag en benadrukte daarbij nog eens de geweldige (tijd)winst die onderzoekers dankzij de bibliotheek hebben kunnen boeken door het beschikbaar komen van e-journals. Er worden nu gemiddeld 80% meer artikelen gelezen dan 20 jaar geleden terwijl daar 30% minder tijd in wordt geïnvesteerd. Tenopir haastte zich er overigens wel bij hieraan toe te voegen dat deze trend nu wel haar hoogtepunt had bereikt. Daadwerkelijk lezen blijft gewoon tijd ‘kosten’. Tevens benadrukte zij ook nog een keer het belang van digitale toegang tot backfiles van tijdschriften. Alles wat digitaal aangeboden wordt, wordt onmiddellijk intensief gebruikt ongeacht de leeftijd van de artikelen. Ik werd door haar observaties meteen weer herinnerd aan een artikel van haar Britse CIBER-collega’s dat ik in het vliegtuig gelezen had en van wat aantekeningen had voorzien. Vanavond toch nog maar even kijken of ik daar iets mee kan doen.

Overigens, het ontbijt, uiteraard op kosten van Serials Solutions (I plead guilty!), smaakte uitstekend. Mocht de UBA dit jaar voor Summon kiezen dan weten lezers van dit blog hoe dat komt. 😉