Archive for the ‘e-humanities’ Tag

Nostalgie (2)

Het heeft iets kneuterigs en ontroerends tegelijkertijd. De juli-nieuwsbrief van de e-Humanities Group van de KNAW meldt het tussen andere berichten over nieuwe trends en recente gebeurtenissen: “The catalogue for the e-Humanities group Library is now available on line. Books can be consulted at the e-Humanities Group.   
Please find the catalogue here.

1073 titels, 997 monografieën en 76 tijdschriften.

Sorry, collega’s van het Meertens Instituut, no offence. Maar ik moest toch meteen even denken aan de volgende passage uit het rapport van de visitatiecommissie die afgelopen jaar o.m. bij het Meertens Instituut over de vloer is geweest:

The ICT-approach of the libraries is old-fashioned; there is no connection to WorldCat and Union Catalogue (GGC).
Until now only a limited part of the analogue data is available on the website. In the coming years huge efforts will have to be made to eliminate this lack of electronic information.
There is no monitoring, no collection plan, no written procedures, no calamity plan. (…) In short, the committee is extremely critical about collection management at the Meertens; it is unacceptably sloppy.

Ook hier is dus nog ruimte voor verbetering.

Advertenties

Geesteswetenschappen worden volwassen

Vorige week stond de KNAW met een symposium stil bij de afronding van het Alfalab-project en de voortzetting ervan in de vorm van het eHumanities samenwerkingsverband. Tijdens het symposium werden enerzijds de resultaten gepresenteerd van Alfalab; anderzijds plaatsten sprekers van buiten het project de digitale ontwikkelingen in de geesteswetesnchappen in een breder (zowel internationaler als discipline-overschrijdend) perspectief. Digitale, of computationele, geesteswetenschappen begint langzamerhand ook in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen. Dit afsluitende symposium was daar een teken van, net zoals de recente benoeming van Rens Bod (ja, die van de mooie boek De vergeten wetenschappen) tot hoogleraar computationele en digitale geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In het komende semester worden er aan de UvA meerdere modules digital humanities aangeboden, zowel voor bachelor- als masterstudenten.

Maar er zijn meer tekenen dat de geesteswetenschappen langzamerhand zich als discipline aan het ontwikkelen zijn, zich meer en meer manifesteren als een discipline die op haar eigen merites beoordeeld moet worden en niet langs dezelfde meetlat gelegd moet worden als andere disciplines. En dus wordt er in het nieuwe rapport Waardevol. Indicatoren voor valorisatie expliciet gekozen voor een model waarin de discipline een van de bepalende dimensies is: “Valorisatie vindt plaats in alle disciplines en domeinen van onderzoek en zowel in monodisciplinair als in multidisciplinair onderzoek. Voor iedere discipline bestaan geëigende vormen van valorisatie: van octrooien en spin-offs, via advies over nieuwe wetgeving tot het samenstellen van een tentoonstellingscatalogus.” (p.18)

Ook bij een ander heikel onderwerp, kwaliteitsmeting, worden stappen vooruit gezet. Vlak voor de zomer verscheen het rapport Kwaliteitsindicatoren voor onderzoek in de geesteswetenschappen van de KNAW. Uiteraard wordt daar opnieuw in geconstateerd dat “Een systeem van indicatoren dat vrijwel alleen onderzoeksoutput meet in de vorm van Engelstalige artikelen in Angelsaksische tijdschriften die bibliometrisch met vrucht onderzocht kunnen worden, is voor de meeste geesteswetenschappelijke disciplines niet adequaat.” (p.30), maar daar blijft het deze keer niet bij. In het rapport wordt een nieuwe set kwaliteitsindicatoren voor de beoordeling van geesteswetenschappelijk onderzoek gepresenteerd die via twee pilots in de komende tijd getest zullen worden. Die set indicatoren mist de eenvoud van een impact factor of een h-index, maar doet nu wel recht aan “de diversiteit aan producten, doelgroepen, en publicatieculturen die men binnen het gebied aantreft.” Maar eens kijken hoe dat in die pilots uit gaat werken.

Weekoogst #40

Nut van een blog definitief bewezen 😉
De nieuwste editie van de Webometrics Ranking Web of World Repositories is beschikbaar. Trotse aanvoerder van deze editie is het Social Science Research Network. Snel even gekeken waar de UvA deze keer terecht is gekomen. Dat valt niet mee. De 268e plaats, net voor de Vrije Universiteit. Met name de verhouding tussen records met alleen metadata en records met full text (zgn. rich files) is in UvA-DARE niet goed. Maar hoe was dat vorig jaar ook al weer? Webometrics geeft daar zelf geen antwoord op, want bij het verschijnen van een nieuwe editie van de ranglijst verdwijnt de vorige meteen van het web. Biedt de Wayback Machine dan misschien uitsluitsel? Nee, ook niet. Maar gelukkig: dan is er altijd nog Zeemanspraat! Vorig jaar stonden we op plaats 263. Vijf gezakt dus.

Google Scholar opnieuw onder vuur
Vanaf de lancering in 2004 wordt Google Scholar vanuit de bibliotheekwereld zeer kritisch bejegend. Dekking, ranking en zoekmogelijkheden zouden onvoldoende zijn. Ook in een nieuwe review in The Charleston Advisor scoort Scholar op deze punten weer onder de maat, althans volgens Amy Hoseth. Op het punt ‘Pricing’ scoort Scholar zelfs een onbegrijpelijke ‘n/a’ (not available), terwijl er wat mij betreft eigenlijk 5 sterren toegekend moeten worden vanwege de gratis beschikbaarheid. Als totaalscore komt Scholar nu op 2,5 van de maximaal 5 haalbare sterren uit. Ten onrechte, vind ik, maar Google is gelukkig mans genoeg om haar eigen product te verdedigen.

e-Humanities
De KNAW is druk bezig zich te profileren als e-humanities organisatie. Vorige week kon ik al de samensmelting melden van Huygens Instituut en ING, deze week ging een nieuwe website live die de gezamenlijke expertise van KNAW-instituten en universiteiten op het gebied van e-humanities (en blijkbaar toch ook e-social sciences) moet samenballen. De website is duidelijk nog een work-in-progress, maar zeker een initiatief dat in de gaten gehouden moet worden.

Kindle inruilen?
E-books hebben de toekomst en e-readers, als een van de vele devices waarop ze gelezen kunnen worden, dus ook. Maar sommigen kopen zo’n ding en kunnen er vervolgens niet mee uit de voeten of missen het papier. Een boekwinkel in Portland, Oregon biedt nu uitkomst: je kunt er je Kindle zonder verlies inruilen voor ‘old school paper books’. De ingeruilde Kindles worden, met een knipoog, toegevoegd aan de collectie ‘outdated technology’ van de boekwinkel.