Archive for the ‘digitale content’ Tag

Weekend(= vakantie)vitaminen #35

Op het nachtkastje

  • D-Lib Magazine (July/August 2012). Special issue over data mining.
  • SPEC Kit 328: Collaborative Teaching and Learning Tools (ARL)
  • Digitale drempels. Knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie (SEO)
  • Print Management at “Mega-scale”: a Regional Perspective on Print Book Collections in North America (OCLC Research)
  • David A. Bell, ‘The Bookless Library’ (The New Republic)
  • Brian Cox & Margi Jantti, ‘Discovering the Impact of Library Use and Student  Performance’ (EDUCAUSEreview Online)
  • Milena Dobreva e.a., User Studies for Digital Library Development, Facet Publishing, 2012

Beeld van de (komende) week (weken)

Advertenties

Weekoogst #12

[Er gaat iets heerlijk dwangmatigs van uit, van die weekberichten. Gewoon elke week even je best doen. Maar soms lukt dat ook gewoon een keer niet. En dus deze week een ‘tweewekenbericht’. Moet ook kunnen.]

E is for Eternity
Elke dag worden we voor onze informatievoorziening meer en meer afhankelijk van digitale bronnen. Digital born is de norm aan het worden, met gedrukte versies als afgeleide daarvan. Wereldwijd zijn universiteitsbibliotheken bezig met het ontdubbelen en afstoten van hun papieren (tijdschrift-)collecties, omdat in veel gevallen inmiddels digitale archieven daarvan beschikbaar zijn. Maar hoe voorkom je dat die e in e-journals en e-books niet de e van for eternity maar die voor ephemeral wordt? Daarover is een nieuw rapport van JISC verschenen waarin de grootschalige diensten voor het preserveren van digitale collecties, LOCKSS, CLOCKSS en Portico, de revue passeren.

QR
QR-codes (waarbij QR staat voor Quick Response) staan de laatste tijd meer en meer in de belangstelling, ook in de bibliotheekwereld. De stormachtige groei van de markt voor smartphones heeft daar natuurlijk alles mee te maken; de code zelf bestaat al sinds 1994. Plak ergens een QR-code op en je trekt de aandacht, zo lijkt het wel. Dat deden we dus in Amsterdam bij een poging respons van gebruikers te genereren op onze nieuwe mobiele website. Een paar dagen later waren we ‘wereldnieuws’ op Resource Shelf. ’t Kan raar lopen.

Digital Curation Bibliography
Ik blogde al eerder over Charles Bailey Jr, die onvermoeibare informatieprofessional die dagelijks zo’n 5 à 6 nieuwe berichten plaatst op zijn blog DigitalKoans, variërend van simpele vacaturemeldingen over web- en ict-gerelateerde bibliotheekfuncties tot signaleringen van nieuw verschenen rapporten en artikelen over alles wat met digitale informatievoorziening te maken heeft. Daarnaast stelt hij al sinds jaar en dag belangrijke bibliografische overzichten samen over digitaal publiceren, repositories, Google Book Search en sinds vorige week ook over digital curation and preservation. Net als bij die andere onderwerpen zal het wel niet bij een versie blijven.

Early Books
Nu ProQuest/Chadwyck Healey het succes van Early English Books Online (Engelse boeken van voor 1700) wel zo’n beetje uitgemolken heeft, is men druk bezig te focus te verbreden. Al enige tijd wordt Early European Books Online bij bibliotheken onder de aandacht gebracht, tot nu toe hoofdzakelijk bestaand uit Deense boeken uit de 15e en 16 eeuw. Deze week kwam het bericht dat daar binnenkort ook Italiaans materiaal aan zal worden toegevoegd uit de Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Probleem voor ons met dit soort bestanden is altjd dat de licentiekosten zelden opwegen tegen het verwachte gebruik. De doelgroep is nu eenmaal beperkt. De vrije beschikbaarheid van de Nederlandse oude drukken, in een eerste fase te realiseren via het project Dutch Prints Online, is wat dat betreft veel sympathieker. Al vraag ik me wel af of de recente naamswijziging in Early Dutch Books Online nu zo’n gelukkige is.

De strijd om digitale content

Terwijl er vooral veel aandacht uitgaat naar de juridische strijd rond Google Book Search, is dat zeker niet het enige strijdtoneel waar op het scherp van de snede over de toegang tot en het eigendom over digitale content wordt gestreden. Twee andere battlegrounds:

1. Ruim een week geleden werd het bekend dat uitgaven van Time, Inc en Forbes vanaf 2011 exclusief beschikbaar zullen zijn via het EBSCO-platform en bijvoorbeeld niet meer via concurrenten Gale en ProQuest. Alhoewel in de nog steeds voortwoekerende discussie niet duidelijk is van wie nu precies de vraag om exclusiviteit is uitgegaan (van EBSCO of van de twee uitgeverijen), het betekent wel dat bibliotheken die tijdschriften als Time en Forbes Magazine digitaal willen blijven aanbieden ‘veroordeeld’ zijn tot EBSCO en geen keuze meer hebben. Omdat inmiddels duidelijk is dat EBSCO voor deze exclusiviteitsdeal flink in de buidel heeft moeten tasten, zullen we ons hart vast moeten houden voor de prijsstelling in de komende jaren.

2. Dit weekend kwam in de openbaarheid dat Amazon alle publicaties van uitgeverij Macmillan uit haar papieren én digitale, Kindle-aanbod heeft verwijderd. Onduidelijk is nog of in dit geval, net als vorig jaar bij George Orwells 1984 en Animal Farm, verkochte exemplaren van Macmillan-boeken bij de kopers van hun Kindle zijn gehaald. Waarschijnlijk lijkt dat echter niet. Reden voor de actie van Amazon lijkt de eis van Macmillan te zijn om niet USD 9.99 voor een Macmillan-boek te vragen maar USD 15.00. Daar wil Amazon niet aan. En dus maakt het bedrijf misbruik van zijn quasi-monopoliepositie en gooit Macmillan uit z’n aanbod.

Moraal van dit verhaal? Digitale content is de toekomst en de grote jongens zijn druk bezig hun eigen plekje in die toekomst zeker te stellen.