Archive for the ‘digital humanities’ Tag

TWIT #40

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/434327903027732480

TWIT #35

TWIT

TWIT #33

TWIT

TWIT #25

TWIT

https://twitter.com/rschon/status/3927440722614190082

TWIT #13

TWIT

TWIT #9

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/319714797522407424

TWIT #1

Zeg TWIL en iedereen zal antwoorden: This Week in Libraries, de langlopende serie video-interviews van Jaap van de Geer en Erik Boekesteijn met spraakmakende collega’s uit de wereld van bibliotheken en informatie. In december verscheen aflevering 92 en Jaap en Erik houden ons nog even in spanning wanneer de volgende aflevering online wordt gezet.

Zeg TWIT en iedereen zal antwoorden: … Ja, wat zal iedereen antwoorden? Sommigen zullen misschien zeggen This Week in Tech. En misschien over enige tijd This Week in Tweets.ย Vandaag dus aflevering 1.

TWIT

Weekendvitaminen #51

Op het nachtkastje

Beeld van de week

MOOC

Ook de Nederlandse universiteiten storten zich op de MOOCs, de Massive Open Online Courses. Gisteren stond de Leidse Universiteit uitgebreid in de pers met de meer dan 10.000 deelnemers die zich inmiddels aangemeld hebben voor de online cursus The Law of the European Union. ย Vandaag maakt de UvA trots bekend dat over een paar weken de eerste MOOC Communication Science ter wereld van start gaat. De inschrijving is geopend…

Fact checking (1): Digital Humanities

Humanities30

Tien dagen geleden hield Rens Bod zijn oratie als hoogleraar Computationele en digitale geesteswetenschappen aan de UvA. In zijn rede met de titel Het Einde van de Geesteswetenschappen 1.0 bezong hij enthousiast als altijd de verworvenheden van het beschikbaar komen van digitale data in de geesteswetenschappen die het eindelijk mogelijk maken de beperkingen van de geesteswetenschappen 1.0 (de hermeneutische geesteswetenschappen van Wilhelm Dilthey) achter ons te laten. Het nieuwe paradigma is de geesteswetenschappen 2.0, waarin dankzij digitale onderzoeksmethoden de zoektocht naar patronen ook in de geesteswetenschappen tot volle wasdom kan komen. Bod ziet daarin overigens niet het einde van een ontwikkeling. Geesteswetenschappen 2.0 zijn niet meer dan een noodzakelijke tussenfase op weg naar de geesteswetenschappen 3.0, waarin het beste uit de voorafgaande fases verenigd zal worden: technologie รฉn reflexie, patronen รฉn interpretatie.

In al zijn enthousiasme meent Bod dat “Door de overweldigende overvloed aan data gaan zelfs de meest traditionele geesteswetenschappers overstag.” Is de wens hier de vader van de gedachte? Wil Bod dit eigenlijk wel, gezien zijn beoordeling van de geesteswetenschappen 2.0 als ‘slechts’ een overgangsfase? En is het feitelijk wel zo dat de geesteswetenschappen en masse, tot en met de meest traditionele beoefenaren, bezig zijn 2.0 eieren voor hun geld te kiezen? Hoe kunnen we de geesteswetenschappen 2.0 de maat nemen?

Inde eerste maand van het jaar organiseren twee van de grootste organisaties van geesteswetenschappers, de Modern Language Association en de American Historical Association hun jaarlijkse congres (respectievelijk in Boston en New Orleans). Met een voor Europese begrippen onvoorstelbaar aantal (grotendeels parallelle) sessies worden hier de laatste ontwikkelingen in een groot aantal geesteswetenschappelijke disciplines gepresenteerd. Ook de digitale geesteswetenschappen ontbreken daar uiteraard niet, maar tijdens de MLA gaat het deze keer om ‘slechts’ 66 van de 795 sessies (8%) en bij de AHA om ca. 45 sessies op een totaal van ongeveer 450 (10%). Heeft digital humanities daarmee vaste grond onder de voeten? Jazeker. Is digital humanities daarmee main stream? Nee, dat is nog teveel gezegd. Zijn zelfs de meest traditionele geesteswetenschappers al overstag? Nee, dat zal nog wel enige tijd vergen.

Maar aan Rens zal het niet liggen. In zijn oratie belooft hij zijn directe collega’s via een crash course een inwijding in de wonderen der digitale humaniora 3.0. Ik hoop dat de cursus als webcollege beschikbaar komt.