Archive for the ‘DANS’ Tag

TWIT #13

TWIT

Facebook voor onderzoekers

Deze afbeelding stond in de laatste E-data & Research (juni 20120) bij een artikel over VIVO en wat daar allemaal mee mogelijk is. Het is een visualisatie van de onderlinge relaties tussen Nederlandse hoogleraren en UHDs op basis van de aanstellingsgegevens in de landelijke onderzoeksdatabank NARCIS. Met o.a. als opmerking “Het grootste knooppunt is de Universiteit van Amsterdam.” Daar wilde ik meer van weten en vandaar dat ik vanmiddag aanschoof bij een lezing van de samenstelster van deze visualisatie, Katy B√∂rner. Zij is momenteel als visiting professor verbonden aan de KNAW en o.m. bekend als auteur/samenstelster van de Atlas of Science. Ze werkt nu aan een vergelijkbare Atlas of Knowledge die in 2014 bij MIT Press moet verschijnen.

Over haar NARCIS-project ben ik niet veel wijzer geworden, maar des te meer over haar datavisualisatie-werk van de afgelopen tien jaar. Doel daarvan is het ontwikkelen van digitale tools die individuele onderzoekers, onderzoeksgroepen, instituten of universiteiten zelf in staat stellen hun plaats binnen de (inter)nationale onderzoekswereld te bepalen. Geen publication-centric, maar people-centric data en visualisaties. Over NARCIS kon ze daarbij nog wel melden dat het internationaal gezien een unieke dataverzameling is, gelet op de kwaliteit van de data, de mate van compleetheid en de landelijke dekking. Ook bij visualisaties geldt tenslotte uiteindelijk dat de kwaliteit en zeggingskracht ervan staat of valt met de kwaliteit van de onderliggende data.

Voor haar presentatie putte ze vooral uit deze eerdere presentatie bij DANS. De website van de Atlas of Science verdient uiteraard ook nog hier genoemd te worden. Voor mooie visualisaties als deze: