Archive for the ‘Charleston’ Tag

Voor de laatste keer: Charleston

Een paar weken na de conferentie nog even een korte terugblik aan de hand van enige fait divers.

Charleston in de blogosphere

Uiteraard was ik niet de enige die bloggend verslag deed van de Charleston Conference. Impressies en ervaringen van anderen zijn o.a. terug te vinden op:

en natuurlijk op het officiële Charleston conference-blog zelf:

Charleston op Twitter

De officiële hashtag van de conferentie was #charleston12. Maar reeds op de eerste dag namen de conferentiegangers daar hun eigen loopje mee. Waarom negen van de slechts 140 beschikbare verliezen als het met #chs12 ook kan. En dat gebeurde dan ook, bottom up.

Charleston-presentaties

Ik heb het al over het overvolle programma gehad en de onmogelijkheid alle interessante sessies bij te wonen. Gelukkig komen langzamerhand alle presentaties beschikbaar via de website van de conferentie. Dat is beter dan wachten op de gedrukte verslagen in Against the Grain waarmee meen in de november 2012-aflevering nog niet eens aan de laatste verslagen over de conferentie uit 2011 toe is.

Charleston-minpuntje

Een van de laatste presentaties waar ik bij aanwezig was betrof  What Do Your  Students, Faculty, Researchers Want Most? 2012 Academic Library Patron Profiles. Ik kwam daarbij mede op de naam af van een van de sprekers, Sue Polanka. In een noodtempo draaide de andere spreekster haar presentatie erdoor met aan het slot: voor alle resultaten kunnen jullie terecht in het officiële rapport dat via de site van Library Journal beschikbaar komt. Thuis gekomen heb ik daar nog even gekeken: $ 285 ! Nee, dank u. De presentatie zelf is overigens ook nog niet beschikbaar.

Charleston-beeld

De twee deelnemers aan het slotdebat: Rick Anderson en Derek – kilt – Law:

Advertenties

Charleston: takeaways

Een kleine twee jaar geleden was ik vier dagen op de MidWinter bijeenkomst van de ALA. Na afloop probeerde ik datgene wat me het meeste was bijgebleven in tien lessons learned te vangen. Hier zijn mijn tien takeaways van vier dagen Charleston.

  1. Change is the New Normal. Spreker na spreker werd niet moe dat nog maar eens te benadrukken. Opvallend vaak werd daarbij ook het idee van disruptive innovation van Clayton Christensen aangehaald. Ik denk dat er inmiddels in de bibliotheekwereld weinigen meer zullen ontkennen dat die staat van permanente verandering reëel is. Tegelijkertijd weten wij ook, en ook dat werd door meerdere sprekers benadrukt, dat de bibliotheekwereld in belangrijke mate een conservatieve wereld is en dat dat in niet mindere mate geldt voor een belangrijk deel van onze facultaire gebruikersgroepen. Dat vraagt om een balanceeract waar niet iedereen direct voor geschapen is.
  2. The best (or worst?) is still to come. Bijvoorbeeld verwijzend naar de actuele stand van zaken rond e-books, maar ook met een ontwikkeling als altmetrics staan we nog steeds maar aan het prille begin. Veel ontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar, ook omdat er grote financiële en juridische belangen bij betrokken zijn. Een weg terug is er echter niet.
  3. De bibliotheekwereld heeft grote behoefte aan library analytics. Niet alleen om te weten wat onze gebruikers doen met onze collecties en diensten, maar ook (misschien zelfs wel vooral) om ons eigen functioneren te kunnen verantwoorden. Door de toenemende digitalisering van collecties én diensten komen er ook in toenemende mate data beschikbaar over het gebruik daarvan. Als we een van onze toekomstige taken en kansen zien in (research) data management, zullen we dat minimaal zelf ook moeten doen met de data waarover we zelf beschikken.
  4. Niet alleen uitgeven is in toenemende mate software ontwikkeling, ook bibliotheekdiensten zullen steeds vaker elementen van software ontwikkeling bevatten. Bibliotheken zullen veelal niet in staat zijn dergelijke ontwikkeling zelf ter hand te nemen, hetgeen de noodzaak tot intensieve samenwerking met campus-brede of facultaire IT-diensten alleen maar groter zal maken.
  5. Weet wat je gebruikers willen. Verzamel op alle mogelijke manieren (surveys, focusgroepen, interviews, social media) informatie over wat je gebruikers willen, analyseer die informatie en onderneem er vervolgens actie op. Beschouw dat niet als een activiteit die periodiek ondernomen moet worden, maar die structureel in de organisatie is belegd, dicht tegen het management aan.
  6. Kies voor “pragmatically workable rather than the perfect nightmare”. Die laatste kost niet alleen veel meer tijd, maar ook energie die beter aangewend kan worden voor een soepele toepassing.
  7. Naast Change is ook Cooperation the New Normal. Samenwerking binnen de eigen bibliotheek tussen de verschillende afdelingen;samenwerking binnen de eigen instelling met andere ondersteunende diensten en faculteiten; samenwerking van bibliothecarissen met studenten, docenten en onderzoekers; samenwerking op regionaal en nationaal niveau met zusterinstellingen. Je terugtrekken op je eigen eilandje is geen levensvatbare optie (meer).
  8. One Size Really Does Not Fit All. Of het nu gaat om de implementatie van een PDA-programma of research data management, het veronachtzamen van specifieke lokale omstandigheden verhoogt de kansen op mislukken aanzienlijk. Dat betekent niet dat er niet op hoofdlijnen sprake zou kunnen zijn van algemeen geldende en toepasbare uitgangspunten, maar wel dat de mate van succes afhankelijk is van de mate van instelling-specifieke invulling.
  9. The traditional research library is dead. Nee, Rick Anderson hoefde me daar niet van te overtuigen, ook aan het begin van het debat steunde ik deze stelling al. De bibliotheek is haar monopolie op de toegang tot (wetenschappelijke) informatie kwijt en zal zich aan moeten passen aan een wereld waarin er een overvloed is aan informatie in plaats van schaarste. Daarmee is de research library nog niet dood, die is nog springlevend!
  10. Ehhhh….

Charleston dag #2: hard werken in de snoepwinkel

Vergeleken met de toogdagen van de ALA (’s zomers meer dan 20.000 deelnemers, mid-winter ruim de helft daarvan) is de Charleston Conference met 1500 deelnemers maar een kleintje. De ballrooms in de hotels waar de conferentie plaatsvindt zijn dan ook van een wat kleiner formaat dan bij de ALA. Vanmorgen, bij het officiële begin van de conferentie, zat de grootste zaal echter boordevol en waren er twee overloopzalen nodig om iedereen een plekje te geven. De reden? Het feit dat Google’s Anurag Acharya een presentatie gaf over Google Scholar zal daar zeker mede debet aan geweest zijn.

Volle bak dus en dat al om acht uur ’s ochtends. En dat moet ook maar eens gezegd worden: zo’n conferentie is doodgewoon hard werken. Zeker de Amerikanen hebben daar een handje van. Aanvangstijdstip van de eerste sessies is dus om acht uur en het programma loopt vervolgens, gelardeerd met lively lunches en fast tech talks, probleemloos door tot zeven uur ’s avonds. Hard werken dus. En eigenlijk kom je nog werktijd tekort want het aanbod aan parallelle sessies is hier zo overweldigend (op sommige tijdstippen meer dan 15 tegelijkertijd) dat je probleemloos drie of vier meer dan interessante dagprogramma’s kunt samenstellen terwijl je in de praktijk je natuurlijk maar tot die ene keuze moet beperken. Je voelt je op momenten als een kind in de snoepwinkel die maar niet kan kiezen uit al dat lekkers.

Gelukkig wordt er soms ook voor je ‘gekozen’ door het aanbieden van een plenair programma, zoals vanochtend met Macmillans Annette Thomas en Google’s Acharya. Thomas deed een geslaagde poging de Macmillan-groep (waaronder Nature-uitgever NPG) te positioneren als de meedenkende uitgever die niet alleen maar uit is op winstmaximalisatie. Macmillan is al lang niet meer een ‘simpele’ uitgever van boeken en artikelen, maar meer en meer (vooral) een software ontwikkelaar van producten en diensten die de verschillende stappen in de onderzoekscyclus beter moeten faciliteren en ondersteunen. En dus klopt men nadrukkelijk op de deur bij wetenschappers met producten als readcube (voor pdf-opslag) en figshare (voor data-opslag). Volgens Thomas nadrukkelijk geen gesloten systemen, maar open en op basis van internationale standaarden. Thomas heeft binnen haar bedrijf daarnaast gekozen voor de proeftuin-methode waarin, zonder financiële overwegingen, nieuwe producten ontwikkeld en uitgeprobeerd kunnen worden. Die moeten zich dan wel binnen een periode van zes maanden als kansrijk bewijzen, al is falen (“fail often, but fail quickly”) niet ‘erg’.

Verder nog nieuws te melden over Google Scholar? Dat viel wat tegen. Acharya ging uitvoerig in op alle obstakels die Google (lees = hij) tegenkomt bij het realiseren van zijn droom: everybody must be able to find everything. Met het vinden van wetenschappelijke artikelen, met name die, zit het inmiddels wel goed maar het daadwerkelijke toegang bieden tot de beschikbare versies is buiten de instellingen die zich link resolvers kunnen veroorloven nog steeds slecht geregeld. En dat gaat Acharya persoonlijk zeer aan het hart. In de vraag-en-antwoord sessie na afloop kon hij al direct contact leggen met een aantal aanwezige leveranciers om bestaande problemen op te lossen, maar de laatste vraag leverde nog het meest interessante antwoord op. De vraag uit de zaal luidde waarom Scholar de laatste tijd zo slecht vindbaar is op de Google-site (lees = verbannen naar derde rang onder Even more). Acharya’s antwoord was veelzeggend: It was not my decision, maar een gevolg van de optimalisering van de Google-homepage op basis van gebruiksdata. God hoorde hem brommen.

Charleston, S.C. 6 november 2012


Niet Main Street, Charleston, maar wel karakteristiek voor dit slaperige stadje. Het is maar goed dat Sandy hier op enige afstand van de kust langs trok op weg naar New York, anders hadden we hier ook zonder stroom gezeten.

Van verkiezingskoorts is in Charleston (solid Romney-country) weinig te merken. Het viel sowieso niet mee een verkiezingsbureau te lokaliseren. Er stond wel een kleine rij, maar verder lijkt Charleston zich op basis van het aantal campagneborden meer druk te maken over het feit of Jim Retich of Rob Barker in de lokale onderwijsraad wordt verkozen dan om het presidentschap. Bij de networks gaat het overigens, een paar uur voor het sluiten van de eerste verkiezingsbureaus, met 200% inzet. Too close to call, is het algemene gevoelen. Het wordt vanavond dus een latertje.

Sinds 1748

 

College of Charleston, Psychology Department

College of Charleston, Addlestone Library

Open opstelling deels met compactus-kasten.