Archive for the ‘California Digital Library’ Tag

Patrons Prefer Paper

Al weer een paar weken geleden publiceerde de California Digital Library (CDL) de resultaten van haar onderzoek naar het gebruik van e-books van Springer door studenten en onderzoekers. Als zoiets gebeurt, weet je dat je er in de dagen na publikatie vele malen via rss en Twitter op geattendeerd zult worden. De CDL is tenslotte een van de grootste en belangrijkste digitale bibliotheken, heeft een reputatie op het gebied van gebruikersonderzoek, én de Springer e-books collecties behoren tot de meest en hoogst gewaardeeerde in bibliotheekland vanwege de gebruiksmogelijkheden die in veel opzichten tegemoet komen aan de minimale wensen die vanuit de wetenschappelijke bibliotheken zijn geformuleerd.

Het is vervolgens aardig om te zien welke (hoofd-)conclusies naar voren gehaald worden door de bloggers/twitterati, tenminste als ze verder gaan dan alleen maar het willen attenderen op het verschijnen van het rapport. Sue Polanka (No Shelf Required) blogt: “UC Libraries academic ebook use survey available, 58% use ebooks.” Roger Schonfeld (Ithaka S+R) kiest voor de volgende quote: “Undergraduates ‘commented on the difficulty they have learning, retaining, & concentrating…in front of a computer'” En Library Journal kiest weer voor een andere teaser:  “UC Libraries Ebook Usage Survey Shows Undergraduate Preference for Print”. Wat opvalt (of juist niet) is dat betrokkenen zich vooral gericht lijken te hebben op de executive summary en blijkbaar nog niet dieper in de materie gedoken zijn.

Ik heb uiteraard ook mijn eigen favoriete passages, maar geef hier toch vooral de volledige eindconclusie van het rapport:

Academic users approach e-books with a range of needs, expectations, and workflows. Understanding how users interact with e-books and uncovering useful e-book functionalities are essential to providing library services to the academic community and help inform future purchasing decisions. Respondents to this survey offer a valuable window into the nuances of utilizing e-books for academic work. The consequences of the transition from a print- to a digital-based study environment are not always predictable – witness the undergraduate who prefers print books for reading and deep study because the computer presents too many distractions or the faculty member who uses a digital copy of a title for search and discovery tasks, then moves to a corresponding paper copy for note taking and text comparison.

Adoption of academic e-books and the movement away from print books remains a complex dynamic that is significantly influenced by one’s area of study or research. Comments by survey respondents who both use and prefer academic e-books over print books remind us that the transition is far from easy. Users need e-books that present usable interfaces, quality content, high resolution illustrations, access at the chapter and book level, and importantly, that are easily discoverable through both the library catalog and commercial search engines. As academic e-books become more broadly available and sophisticated in presentation and functionality, users’ expectations and acceptance of them will necessarily evolve. It is essential that those providing library and information services to the academic community continue to monitor and develop innovative services in support of the changing patterns of e-book use.

Ik kan lezing van dit rapport aan iedereen aanraden. Met name diegenen die al te gemakkelijk de voordelen en verworvenheden van het e-book bezingen, want zonder die beide te ontkennen komt uit dit rapport vooral naar voren dat het allemaal nog niet zo ver is, dat onze gebruikers nog maar in heel wisselende mate de transitie naar e-books aan het maken zijn, dat (vooralsnog?) p-books naast e-books een eigen functie blijven vervullen en dat ondanks de onmiskenbare voortschrijding van de digitalisering dat geenszins betekent dat we al op heel korte termijn afscheid van het papier kunnen nemen (als we dat ooit al zullen doen). We zijn in een overgangsperiode die anders van karakter is en langer in duur zal zijn dan de transitieperiode van papieren naar elektronische tijdschriften. Dat is niet alleen ongemakkelijk(er); het is in tijden van financiële krapte ook nog eens onhandig(er).

Beetje reclame tenslotte: in de nieuwe aflevering van Informatie Professional wordt die transitieperiode, en alle problemen (lees: uitdagingen) die daarmee gepaard gaan, ook nog eens vanuit de context van de Nederlandse universiteitsbibliotheken belicht.

Weekoogst #23

Espresso laat nog op zich wachten
Oorspronkelijk stond hij voor zaterdag 25 september gepland, maar we moeten nog even ruim twee maanden wachten op de ingebruikname van de eerste Espresso Book Machine op het Europese vasteland, in het American Book Center in hartje Amsterdam. De nieuwe datum waarop deze geprint-boek-met-één-druk-op-de-knop machine in gebruik genomen zal worden is zaterdag 11 december. We moeten het dus nog even met de plaatjes en de filmpjes doen.

Visiedocument British Library
Net als een aantal andere universiteitsbibliotheken zitten wij nog midden in de discussies over onze visie op de bibliotheek van de toekomst. Het is daarbij altijd prettig gebruik te kunnen maken van wat er elders in de bibliotheekwereld aan toekomstbeelden ontwikkeld wordt, als bron van inspiratie en als toetssteen voor de eigen ideeën. Ook de British Library heeft zich aan een dergelijk visiedocument gewaagd, al kijken zij iets minder ver (nl. tot 2020) dan wij ons voorgenomen hebben (2025). Maar in een informatiewereld die zo snel verandert als de huidige is dat misschien zelfs al te ver.

Het digitale boek
Het filmpje van IDEO over de toekomst van het boek trok de afgelopen week veel aandacht. Ik denk dat ik er wel langs tien verschillende wegen op geattendeerd ben, variërend van Informatie Professional tot Twitter. Niets mis met dat filmpje natuurlijk, maar ik vond een andere video van de California Digital Library informatiever. The Story of the Digital Book belicht het hoe en waarom van het digitaliseren van het boekenbezit van de University of California. Google wordt als een van de partners genoemd, maar biedt geen blik achter de schermen. Twintig procent van het gedigitaliseerde materiaal blijkt maar in het publieke domein te zijn en via de Hathi Trust is opslag en toegang gegarandeerd.

Droombanen!
Wie beweert dat er nooit meer leuke vacatures in bibliotheekland zijn? Er zijn er momenteel zelfs drie bij de UB Amsterdam, en niet de minste. Kom als functioneel beheerder/webmaster werken bij de sector Elektronische Diensten of als informatiespecialist bij de afdeling Informatiediensten. Mooie functies, prima collega’s en wie wil er nu niet in het centrum van Amsterdam werken? Tot 1 resp. 15 oktober kun je solliciteren!

Google Scholar
Met dank aan Wowter las ik afgelopen week een nieuw artikel over Google Scholar waarin een onderzoek uit 2006 naar de dekkingsgraad van Google Scholar op onderdelen nog eens over wordt gedaan. Voor de databases die onderzocht worden is er sprake van een spectaculaire toename van die dekkingsgraad; voor bijna alle komt die nu op 100%. Auteur Xiaotian Chen verbindt daaraan als conclusie dat die betaalde databases wel de deur uit kunnen. Ik vind dat nog een beetje kort door de bocht, al wordt Google Scholar inderdaad een steeds geduchter concurrent voor die betaalde databases. Maar het gaat om meer dan alleen de dekkingsgraad en zelfs daar is nog wel het nodige op aan te merken. Tijd voor een eigen onderzoekje?

Weekoogst #15

De muis die brulde?
Het was hét nieuws van de afgelopen week: de open brief van de University of California aan de Nature Publishing Group, waarin de excessieve prijsstijgingen van de Nature-tijdschriften (400% voor UoC in 2011!) aan de kaak worden gesteld en wordt gedreigd met annulering van alle abonnementen en licenties op Nature-produkten. Uiteraard reageerde Nature als door een wesp gestoken op de beschuldigingen van UoC, maar het is interessant hoe dit zich gaat ontwikkelen. Nature heeft al een flink aantal jaren een slechte pers bij universiteitsbibliotheken wereldwijd.

Data
Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de data deluge en de rol die bibliotheken zouden kunnen spelen in het kanaliseren van die vloedgolf. Bijna automatisch wordt dan gesproken over de data-intensieve natuur- en levenswetenschappen, en de grote wereldwijde projecten als het Genome project en de resultaten van de CERN-deeltjesversneller. Des te aardiger vind ik deze slide uit een recente presentatie op een symposium over de rol van bibliotheken bij het beheer van onderzoeksdata.

IrEx uitstel van betaling
Ik lees altijd met veel plezier de berichtgeving op eReaders.nl over de actuele ontwikkelingen in de wondere wereld van e-books en e-readers. Bijna altijd wordt er met veel optimisme en in superlatieven over de nieuwste readers en de nieuwste technologische doorbraak gesproken. Des te opvallender waren deze weken de berichten over het uitstel van betaling dat verleend is aan iRex, het bedrijf dat ooit een van de oer-readers, de iLiad, op de markt bracht. Het bedrijf staat aan de rand van de afgrond en al wordt er (uiteraard) over een doorstart gesproken de moordende concurrentie op de e-readermarkt zal slachtoffers gaan eisen.

Nieuw initiatief van NWO 
Ik heb er de NWO-site nog voor afgespeurd, maar niets over gevonden. Toch ga ik er vooralsnog maar van uit dat Igitur, de digitale uitgeverij van de Utrechtse universiteitsbibliotheek, het bij het rechte eind heeft met haar mededeling dat NWO binnenkort subsidies gaat toekennen aan nieuw op te zetten open access tijdschriften voor de geesteswetenschappen en bestaande tjdschriften te ondersteunen bij de overgang naar open access. Een en ander is in aanvulling op het fonds dat dit jaar gecreëerd is om wetenschappers financieel te ondersteunen bij het open access publiceren van hun artikelen.

Next-Gen Melvyl

De California Digital Library is een van de grootste digitale bibliotheken in de academische wereld met een gebruikersgroep verspreid over de tien campussen van de University of California. De CDL is nu met OCLC in zee gegaan voor een nieuwe versie van Melvyl, de gezamenlijke catalogus van de tien afzonderlijke UC-bibliotheken. Deze nieuwe catalogus is sinds kort – en voor een periode van een half jaar als pilot – in de lucht. Next Generation Melvyl biedt op basis van WorldCat Local toegang tot de volledige catalogus van de CDL gecombineerd met WorldCat zelf, de door Google i.h.k.v. Google Book Search gedigitaliseerde boeken én artikelindexen als ERIC, Medline en Article First.

Collega Robin van Schijndel oordeelde eerder al positief over de WorldCat Local-installatie van de University of Washington, maar deze van de CDL gaat nog een flink stuk verder. Niet vanwege de interface en functionaliteit van WorldCat Local, maar wel door de integratie van tien bibliotheekcatalogi met externe systemen als Medline. De ontwikkelingen staan wat dat betreft niet stil. Ook Aquabrowser, zoals die bijvoorbeeld door de University of Chicago is geïmplementeerd, zoekt buiten de eigen bibliotheekcatalogus, biedt de mogelijkheid tot inperking op facetten en de aantrekkelijke grafische presentatie van (aan-)verwante onderwerpen.

Is er überhaupt nog wel leven voor traditionele bibliotheeksystemen? Die vraag wordt door de CDL voorlopig in ieder geval nog positief beantwoord:

Q: Is there a continuing role for ILS-based OPACs?

A: It depends. While WorldCat.org might meet both campus and systemwide general resource discovery needs, there may be reasons for campuses to keep their ILS-based OPACs, for staff use or for more specialized purposes. The local OPACs are outside of the scope of this project. The goal of the pilot is to explore a replacement system for Melvyl.

En nog wat anders: is deze stap van de CDL niet een goed voorbeeld van hoe die ene Dutch Digital Library vorm zou kunnen krijgen? Als ik de berichten uit de UKB-werkgroep Innovatie Digitale Bibliotheek goed begrijp, zit men nog niet op die gezamenlijke lijn.