Archive for the ‘Book Citation Index’ Tag

Coming Soon: BkCI

De eerste aankondiging dateert inmiddels al weer van driekwart jaar geleden en het promotiemateriaal belooft nog steeds: Coming in 2011. En wat komt er dan precies? Een nieuw onderdeel van Web of Science, de Book Citation Index (BkCI). Bij de eerste release zal het gaan om 28.000 geïndexeerde boeken, maximaal 5 jaar oud voor de exacte wetenschappen (2005 en later) en maximaal 7 jaar oud (2003 en later) voor de sociale en geesteswetenschappen. Na deze eerste release belooft Thomson Reuters jaarlijks 10.000 boeken te selecteren voor opname in de BkCI. Deze boeken worden op hoofdstukniveau ontsloten en volledig geïntegreerd in het reeds bestaande Web of Science van tijdschriftartikelen en conferentie proceedings.

Hoe de BkCI precies gepositioneerd gaat worden is mij nog niet helemaal duidelijk. Het wordt een apart onderdeel van Web of Science (maar tegen welke prijs?), maar in een van de beschikbare promotie-folders wordt ook al gesproken van een Science Edition en een Social Sciences & Humanities Edition (zelfde vraag: tegen welke prijs?). Afgezien van het feit dat ik dan uiteraard benieuwd ben wat in dit geval nu weer onder ‘Humanities’ geschoven gaat worden, doet ook de uitspraak van Thomson Reuters dat zij zich zullen focussen op Engelstalig materiaal (“Because English is the universal language of science at this time”) mij enigszins huiveren.

Kortom nog vragen genoeg over een produkt dat potentieel natuurlijk veel kan gaan betekenen. Coming Soon … wat mij betreft hoeft het niet langer te duren, net als voor die uitgeverijen, zoals IGI, die nu al hun publicaties mede aanprijzen met “This publication has been indexed in the Book Citation Index Humanities and Social Sciences Edition and the Book Citation Index Science Edition”. Rijkelijk vroeg lijkt me.

Weekoogst #28

Book Citation Index
Ik ben nog niet eens met m’n nieuwe serie begonnen, of er bood zich deze week meteen al een kandidaat aan: BCI, het nieuwe broertje (of zusje?) van de SCI, de SSCI en de A&HCI, oftewel de Book Citation Index. Thomson Reuters, eigenaar van de uitvinders van de citatie-indexen, ISI, heeft bekendgemaakt dat in het tweede kwartaal van 2011 deze nieuwe index gelanceerd zal worden. Het is vooralsnog een bescheiden begin, met ca. 25.000 geindexeerde boeken gepubliceerd sinds 2003, maar de ambities gaan veel verder zoals uit het interview met VP James Testa duidelijk wordt. ISI-grondlegger Eugene Garfield schreef al in 1996 dat “Undoubtedly, the creation of a Book Citation Index is a major challenge for the future and would be an expected by-product of the new electronic media with hypertext capability!” Vijftien jaar later gaat het dan eindelijk gebeuren.

Alfa’s doen het weer goed
Toen zeven weken geleden de nieuwe Times Higher Education ranking bekend werd gemaakt, heerste in Nederland verbazing (de TU Eindhoven de beste universiteit van Nederland) en tevredenheid (alle Nederlandse universiteiten in de top-200). Sindsdien zijn door THE zes nieuwe rankings gepresenteerd van de vijftig beste universiteiten, steeds voor een conglomeraat van wetenschapsgebieden. Aangezien die Nederlandse universiteiten in de overall top-100 ontbraken, hoeft het niet te verrassen dat ze ook niet prominent figureerden in de discipline-rankings. Delft sleepte nog een 33e plaats in de wacht bij de technische wetenschappen, maar voor de rest niets. Behalve deze week bij die vermaledijde geesteswetenschappen: Leiden op plaats 34, Amsterdam op 39 en … Tilburg op de 48e plaats. Met de helft van het aantal plaatsen bezet door Amerikaanse universiteiten is dat een prima score, al geeft die klassering van Tilburg toch ook wel weer te denken.

Overigens, in de laatste rankings van het Duitse CHE scoort de UvA opnieuw louter de kwalificatie excellent, en bevindt zich daarmee in het illustere gezelschap van de universiteiten van Bristol. Leuven, Londen, Manchester, München en Oxford. De verantwoordelijke beleidsmedewerker heeft deze wapenfeiten al snel opgenomen in de UvA-rankingspagina.

Digital classics
Ze hebben misschien hun naam tegen, maar classici behoren tot de geesteswetenschappers die vooraan liepen en lopen bij het omarmen van de digitale mogelijkheden. In het lijvige rapport Rome Wasn’t Digitized in a Day van de Amerikaanse Council on Library and Information Resources wordt de actuele stand van zaken gepresenteerd én wordt naar de toekomstige behoeftes op het terrein van de cyberinfrastructure gekeken. Zeker niet een rapport dat alleen voor classici van belang is, maar breder in de geestewetenschappen gebruikt kan en in ieder geval gelezen moet worden.

Tweet
Via het artikel van Wilma van den Brink in de laatste Informatie Professional belandde ik op de top 100 van bibliotheek-twitteraars. Twee dingen vielen me aan deze lijst op. In de eerste plaats bestaat de lijst uit twitterende bibliotheekmedewerkers en twitterende bibliotheekinstellingen (waar zich uiteraard ook weer medewerkers achter verbergen). Het zijn vooral de usual suspects, althans als je er van uitgaat dat diegenen die actief zijn in de blogosphere ook in de twittersphere hun weg zullen weten te vinden. Daarnaast valt het op dat veel twitteren geen enkele garantie is voor veel volgers. De aantal tweets – aantal volgers ratio varieert ontzettend, van 183 – 885 voor de OB Amsterdam tot 34.315 – 887 voor Jouke uit Enschede. Dat geeft wel te denken als je de afweging maakt, als instelling maar ook als individu, of je wel of niet gaat twitteren. Om nog even op dat artikel van Wilma terug te komen, zij haalt daar o.a. het succesvolle gebruik door Museum Boerhaave aan. Daar staat echter wel een dagelijkse investering van gemiddeld drie uur tegenover.