Archive for the ‘biografieën’ Tag

TWIT #40

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/434327903027732480

ErfgoedLab gaat bio

Ruim een jaar geleden werd het Biografisch Portaal van Nederland (BPN) gelanceerd, de digitale toegangspoort tot betrouwbare biografische informatie over bekende en wat minder bekende Nederlanders. Het aantal beschikbare biografieën is in dat jaar ruim verdubbeld van 50.000 naar 110.000 en ook voor de komende periode staat verdere uitbreiding op de rol.

Het thema van de komende boekenweek is ‘Geschreven portretten’ en het BPN en het Amsterdamse ErfgoedLab grijpen de gelegenheid aan om gedurende de maand maart het CV-café aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam te openen. Vandaag opent Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van de CPNB, het café waarin gedurende de hele maand iedereen naar binnen kan lopen om kennis te maken met de makers van het BPN en hen kan helpen met het aanleveren, invoeren en verbeteren van biografische gegevens.

Bij het UvA ErfgoedLab staat de interactie tussen erfgoed, collecties, wetenschap en publiek centraal. Het wil een podium zijn voor onderzoek en experiment en daarin samenwerken met wetenschappers, studenten en kunstenaars. Er worden rond verschillende thema’s exposities, presentaties en lezingen georganiseerd. UvA ErfgoedLab is een initiatief van UvA Erfgoed, het onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam dat de museale collecties van de UvA beheert.

Boef Bernhard

Het zal afgelopen donderdag ongetwijfeld druk geweest zijn in de aula bij de promotie van Annejet van der Zijl (ja, de biografe van Annie M.G. Schmidt) op haar proefschrift over Prins Bernhard. Ik kon er zelf vanwege een vergadering helaas niet bij zijn.

Sinds zijn dood, ruim vijf jaar geleden inmiddels, is het niet meer stil geworden rond Bernhard. De ene na de andere publicatie over zijn leven met en naast koningin Juliana is er op de markt gebracht (studies bijvoorbeeld van Aalders, Fasseur en Biesemaat) en in de voorbije weken trok de miniserie Bernhard. Schavuit van Oranje een grote schare trouwe kijkers. En nu dus deze biografie van Bernhard, die zich vooral op zijn jongere jaren richt, zijn jeugd in het Duitsland van de Weimar-republiek en Adolf Hitler.

Bernhard ontbreekt in het zesdelige Biografisch Woordenboek van Nederland. Dat heb ik altijd een beetje curieus gevonden, evenals overigens het ontbreken van Juliana en Claus. Het zesde deel van de BWN verscheen in 2008; ruim de gelegenheid dus toch om onze overleden royals mee te nemen. Nog teleurstellender vond ik het om te merken dat ook in het onlangs met veel fanfaregeschal gelanceerde Biografisch Portaal van Nederland deze omissie nog steeds niet is goedgemaakt. Er is geen gebrek aan goed ingevoerde studies over ’s mans leven en activiteiten, maar voorlopig voert Wikipedia nog de lijst aan bij een zoekactie op ‘Bernhard prins Nederlanden’. Dat zou ik als Biografisch Portaal toch niet op me laten zitten.

En wat Annejet betreft: her en der is ze al betrapt op kleinere en minder kleine onvolkomenheden in haar proefschrift (zo laat ze Bernhard drie dagen te laat dood gaan). Maar dat, en het uiterst belabberd afgedrukte fotomateriaal in haar proefschrift, zal hoge verkoopcijfers niet in de weg staan. Daar staat de naam van Bernhard garant voor. Vanmiddag om 14.00 uur  perspresentatie in de Orangerie van Paleis Soestdijk, vanavond om 19.20 uur een halfuur lang op de televisie. Succes verzekerd.

Einde van een mooie reeks

Vandaag zat bij de post (ja, die van TNT) deel 6 van het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN), een 3 centimeter dikke pil met opnieuw ruim 200 biografische artikelen over bekende  Nederlanders die in de twintigste eeuw (en soms net over de grens van 2000 heen) een rol van betekenis hebben gespeeld. Deel 1 van het BWN verscheen in 1979 als opvolger van het Nieuw Nederlands Biografische Woordenboek (NNBW) dat tussen 1911 en 1937 was verschenen. Vanaf 1995 werden de korte biografieën ook op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis gepubliceerd, waar ze nu alle 2.071 te raadplegen zijn. En kortgeleden is ook de NNBW gedigitaliseerd en zowel via de site van het ING als via de DBNL gratis raadpleegbaar.

Er zal geen zevende deel van het BWN meer komen. Het ING heeft besloten de bakens te verzetten en heeft plannen ontwikkeld, met een aantal samenwerkingspartners die merendeels ook onder de koepel van de KNAW vallen, voor het realiseren van een Biografisch Portaal (de url’s biografischportaal.nl en bioport.nl zijn al geclaimd). Een prima initiatief waar niet alleen vanuit de wetenschappelijke wereld, maar ook uit de rest van de onderwijswereld en de journalistiek veel belangstelling voor zal zijn. Het is te hopen dat de samenwerking niet beperkt blijft tot de KNAW-instituten, maar dat ook allerlei andere initiatieven op het biografisch vlak hierin hun plek zullen krijgen, van het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen tot het West-Fries Biografisch Woordenboek. En het zou helemaal geen gek idee zijn om ook onze ‘eigen’ Nederlandse Leeuw, een databestand samengesteld door UB-collega’s Lidie Koeneman en de veel te vroeg overleden Betty van Wonderen, hier een plaats in te geven.