Archive for the ‘bibliothecaris’ Tag

TWIT #39

TWIT

TWIT #37

TWIT

A lady in the library who helps you find things

Met grote regelmaat ben ik in de afgelopen jaren onderstaand resultaat uit een enquête onder Amerikaanse studenten uit 2010 tegengekomen. Het betrof hun antwoord op de vraag Where do you start your search for information? Dit is de wijze waarop de antwoorden op deze vraag in het bekende Redefining the Academic Library terecht kwamen:

RtAL

en dit voorbeeld kan eenvoudig aangevuld worden. De boodschap was ook duidelijk: onze doelgroepen stemmen met hun voeten: ze beginnen hun zoekacties overal behalve op de website van de bibliotheek.

Ik verwacht dat in de komende periode onderstaand beeld met enige regelmaat in presentaties en publicaties opgenomen zal worden. Het is een variant op hetzelfde thema. Dit keer gaat het om de beantwoording van de vraag tot wie studenten, in verschillende stadia van hun studie, zich wenden voor betrouwbare informatie.

Connoway

De tabel komt uit een nieuwe rapportage uit het Visitors & Residents onderzoek, een co-productie van OCLC Research en de universiteiten van Oxford en North Carolina. En ik verwacht hem de komende maanden met enige regelmaat tegen te komen, vergezeld van het commentaar: studenten vragen iedereen om advies, behalve bibliothecarissen, ehh … a lady in the library who helps you find things. ;-(

TWIT #12

TWIT

Yes! Nu ook in LEGO!

We moeten nog even een maandje wachten, maar dan is zij (hij) er eindelijk: de bibliothecaris van LEGO!

LegoLibrarian

Natuurlijk met Shhh!-koffiebeker en een exemplaar van Oranges and Peaches (oftewel The Origins of Species).

Met dank aan LEGO en Dennie Heye.

Weekendvitaminen #24

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Ik blijf me er keer op keer over verbazen: 90% van de wikipedians is een man. De tijd dat de computer een mannending was zijn we toch al lang voorbij? Wie heeft hier een goede verklaring voor?

Blik in de spiegel op herhaling

Vorig jaar schreef ik hier over een onderzoek naar het gebruik van online tools, inclusief web 2.0-toepassingen, door bibliotheekmedewerkers, een blik in de spiegel. Dat was een momentopname met alle beperkingen die daaraan kleven. Gelukkig is het onderzoek een jaar later herhaald, jammergenoeg overigens niet met een geheel identieke vraagstelling want dan zouden de resultaten nog beter vergelijkbaar zijn, zouden we (wellicht) echte trends kunnen destilleren.

Nu gaat dat toch wat moeizaam. Bij de presentatie van de resultaten wordt daar betrekkelijk makkelijk over gedaan: de belangrijkste verandering wordt geconstateerd in het gebruik van social networking sites (Facebook, Twitter, etc.): van 35% dagelijks gebruik naar 46%. Alleen, die 46% heeft betrekking op dagelijks privé gebruik; voor het werk is dat nog steeds ‘maar’ 23%. Hier wreekt zich duidelijk de veranderde vraagstelling.

Discussielijsten blijken onveranderd populair (“Despite their definite 1.0 clunkiness, they are still useful and used .”), terwijl rss-feeds zich net als vorig jaar nog steeds niet in een grote populariteit kunnen verheugen bij bibliotheekmedewerkers. Ik deel de verbazing van de WebJunction-blogger dat bijna de helft van de respondenten het nog steeds zonder blijkt te kunnen doen. ‘Onbewust onbekwaam’, blogde ik vorig jaar wellicht een beetje onaardig. Misschien zou ik het anders moeten formuleren: ze weten niet wat ze missen!

Een blik in de spiegel

If you build it, will they come? is de wat retorische titel die door het Britse Research Information Network is meegegeven aan hun onderzoeksverslag over het gebruik van web 2.0-toepassingen (‘dingen’) door Britse onderzoekers. Nee, ze komen dus niet vanzelf tenzij het aanleren van het nieuwe kunstje weinig energie vereist, het nieuwe kunstje ook eenvoudig in te passen is in bestaande werkpraktijken en het nut, vooral uit te drukken in tijdwinst, direct duidelijk is. Op zich niet zo’n verbazingwekkende conclusie, maar het is goed je te realiseren dat er veel meer kán, en wellicht ook nuttig lijkt, dan dat er in de realiteit gebruikt zal worden. If you build it, they may come, maar een garantie voor succes is er niet.

Belangrijke vraag daarbij is ook: gaat dat bij ons, informatiespecialisten, dan anders? Komen wij wel als er iets gebouwd wordt? Het ook al niet verrassende antwoord op deze vraag is eveneens: nee, niet vanzelf. Dat wordt nog eens duidelijk uit het recente onderzoek van WebJunction naar het gebruik van online tools, inclusief web 2.0-toepassingen, door bibliotheekmedewerkers. Onderstaande grafiek vat de uitkomsten samen:

2010 survey Usage of Online Tools

Dat discussielijsten nog steeds de meest (= intensiefst) gebruikte online tool zijn, verbaast me niet echt. Waar ik echter door verrast werd, was het geringe gebruik van rss-feeds. Dat zou nog duidelijker uit bovenstaande grafiek blijken als er voor gekozen zou zijn in aflopende volgorde de niet-gebruikte online tools te presenteren. 50% van de aan dit onderzoek deelnemende bibliotheekmedewerkers zegt rss nooit te gebruiken.

Ik kan me dat niet meer voorstellen. Een aantal maanden geleden heb ik al eens beschreven hoe ik van de leg raakte toen mijn feedreader door onze lokale IT-afdeling om zeep was geholpen. Inmiddels ben ik heel tevreden over Google Reader en ik zou echt niet weten hoe ik op een andere wijze nog enigszins greep zou kunnen houden op wat er in de bibliotheek- en informatiewereld om mij heen gebeurt zonder rss. Kunnen anderen dat wel, of denken ze dat te kunnen, of verkeren ze in die gelukzalige toestand van ‘onbewust onbekwaam’?

Stoelendans

Er is nog niet heel veel publiciteit over geweest, maar ‘ons’ sectorhoofd Marc van den Berg wordt per 1 februari 2010 de opvolger van Hans Geleijnse als directeur Library and IT Services van de Universiteit van Tilburg. Er is wel een persbericht, maar dat is op de Tilburgse website niet terug te vinden. Maar goed, in de eigen nieuwsbrief van de dienst LIS wordt het netjes en bescheiden onder de aandacht van de Tilburgse academische gemeenschap gebracht.

Uit die nieuwsbrief blijkt nog een tweede mutatie: vanuit Groningen komt Henk Ellerman naar Tilburg om de functie van afdelingshoofd Academic Services op zich te nemen. Beide heren zijn gepokt en gemazeld in de ict-wereld en wat dat betreft lijkt Tilburg dus ‘toekomstvaste’ keuzes te hebben gemaakt.

En waar mensen weggaan, ontstaan voor anderen weer nieuwe kansen. Ik ben benieuwd hoe, en met wie, wij en onze Groningse collega’s de opengevallen plaatsen gaan invullen.

Hoezo glazen plafond?

Het was vanmorgen de opening van de Volkskrant: onder de kop Vrouwen claimen topfuncties werd uitgebreid stilgestaan bij het Quota-manifest dat aan kabinet en sociale partners is aangeboden en waarin aangedrongen wordt op een quotum van 40% vrouwen in commissariaat- en toezichtfuncties, te realiseren in 2014. Volgens de initiatiefneemsters de enige manier om daadwerkelijk te bereiken dat gekwalificeerde vrouwen in topfuncties terecht komen.

En dat een dag nadat officieel bekend was gemaakt dat Marjolein Nieboer, adjunctbibliothecaris in Groningen en voorzitter van de sectie WB van de NVB, per 1 januari a.s. de opvolger van Alex Klugkist als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Groningen wordt. Binnen het samenwerkingsverband van UKB-bibliotheken is daarmee de verhouding man-vrouw 8-6 geworden; Groningen verkeert in het goede gezelschap van Delft, Eindhoven, Maastricht, Utrecht (weliswaar interim) en de VU. Aangezien er binnen niet al te lange termijn nog een aantal vacatures vervuld zal moeten worden zou de weegschaal binnenkort zo maar eens naar de vrouwelijke kant door kunnen slaan.

De bibliotheekwereld als lichtend voorbeeld? Of is het allemaal slechts de ultieme bevestiging van het oude vertrouwde vooroordeel over een bibliothecaris (= bibliothecaresse)? 😉 Wat het ook is, Marjolein, ook langs deze weg van harte gefeliciteerd met je benoeming. Een mooie bekroning van je Groningse carrière.