Archive for the ‘besluitvorming’ Tag

TWIT #10

TWIT

Pluim!

Gisteravond besprak de commissie Bouwen en Wonen van het Amsterdamse stadsdeel Centrum de situatie die ontstaan is door de gerechtelijke uitspraak over de nieuwbouw van de Amsterdamse UB op het Binnengasthuisterrein, hartje Amsterdam. Over de inns en outs van dat plan en die uitspraak wil ik het hier niet hebben; wel over de manier waarop de burger over deze kwestie op de hoogte wordt gehouden en geĆÆnformeerd.

Via de website van de gemeente Amsterdam (al meermalen in de prijzen gevallen) was uiteraard op tijd de agenda van de commissievergadering beschikbaar. Maar dat niet alleen. Ook het voornemen van de betrokken stadsdeelwethouder Boudewijn Oranje (hoger beroep aantekenen tegen de beslissing van de rechter) en het raadsadres van de UvA (idem) waren ruim voor aanvang van de vergadering online beschikbaar. Een paar uur voor aanvang van de vergadering volgde ook nog een brief van de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (mordicus tegen een hoger beroep).

Maar het toefje slagroom op de taart is toch wel de live registratie van de volledige vergadering van de commissie, waardoor iedere geĆÆnteresseerde zich direct op de hoogte kan stellen van hetgeen besproken is, welke posities de verschillende politieke partijen innemen en wat het uiteindelijke besluit van de commissie is (meerderheid is tegen een hoger beroep instellen; de stadsdeelraad zal om een formele stemming gevraagd worden).

We hebben het hier niet over de Tweede Kamer maar over een commissievergadering van een van de vijfĀ commissies van de stadsdeelraad van een van de zeven stadsdelen waaruit de gemeente Amsterdam nog bestaat. Raad in Beeld, ik vind dat een pluim waard.