Archive for the ‘auteursrecht’ Tag

TWIT #40

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/434327903027732480

TWIT #34

TWIT

TWIT #30

TWIT

TWIT #17

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/341642632470093825

TWIT #16

TWIT

TWIT #4

TWIT

Doorbraak?

De Koninklijke Bibliotheek maakte vanmorgen bekend bij de digitalisering van Nederlandse tijdschriften uit de jaren 1850 tot 1940 niet langer vooraf toestemming te vragen van eventuele nog levende rechthebbenden, maar uit te gaan van het ‘opt out’-principe: iedere rechthebbende die bezwaar heeft tegen de digitale openbaarmaking kan zich bij de KB melden en dan zal het betreffende materiaal ontoegankelijk worden gemaakt.

Door te kiezen voor dit ‘opt out’-principe is de KB in staat grootscheeps en voortvarend te gaan digitaliseren zonder dat er vooraf rekening gehouden hoeft te worden met eventuele rechthebbenden. In een toelichting geeft KB-directeur Bas Savenije de volgende redenen voor deze handelswijze:

Het paradoxale is: hoe ouder het materiaal en hoe lager de economische waarde ervan is, hoe meer tijd –en dus geld– het zoeken naar rechthebbenden kost. Voor deze vooroorlogse tijdschriften kiest de KB daarom een andere weg. Op onze website publiceren we de komende weken een lijst met titels van de gedigitaliseerde tijdschriften. En we roepen rechthebbenden op, zich bij ons te melden als ze bezwaar hebben tegen het online plaatsen van hun bijdragen. In dat geval maken we de betreffende bijdrage(n) ontoegankelijk. Ook als de tijdschriften over een paar weken zelf online komen, blijft bezwaar maken mogelijk.

Het gaat in totaal om ruim 80 tijdschriften (klik hier voor de volledige lijst), waaronder bijvoorbeeld De Communistische Gids, Hollandsche Revue, De Maasgouw, het Nederlandsch Archievenblad en Volkskunde, uitsluitend de jaargangen tot en met 1939.

Een dappere stap die, als hij succesvol blijkt te zijn, uiteraard consequenties zal krijgen voor al die andere massadigitaliseringsprojecten waarmee de KB momenteel bezig is.

Weekendvitaminen #20

Op het nachtkastje

Nog steeds afgeladen vol. Waarmee?

Beeld van de week


Bron: The Atlantic

Weihnachtsrabatt

In 1988 presenteerde ik tijdens een internationale conferentie op het prestigieuze Institut für Zeitgeschichte in München een paper over de eerste jaren van de Westerse Unie, het bondgenootschap van de Benelux-landen, Frankrijk en Groot-Brittannië dat, opgericht in 1948, de weg bereidde naar de oprichting van de NAVO. Twee jaar later verschenen bij Oldenbourg Verlag alle congrespapers in een kloeke band van 650 pagina’s onder de titel Vom Marshallplan zur EWG . Mijn eigen exemplaar staat nog steeds netjes op de boekenplank boven m’n bureau, inclusief de rook- en waterschade die hij tien jaar geleden opliep toen een korte maar hevige brand onze zolder (met de Bibliotheca Zeemaniana) grotendeels verwoestte.

Het boek is nog steeds leverbaar, niet alleen gedrukt maar ook als e-book. Via de website van Oldenbourg wordt het boek per afzonderlijke bijdrage aangeboden. Iedere bijdrage is op basis van Pay Per Article beschikbaar, inclusief DOI. Tegen welke prijs dat gebeurt heb ik in de gauwigheid niet kunnen achterhalen; de website van Oldenbourg blinkt niet uit in gebruiksvriendelijkheid. Er is echter ook nog gedeeltelijk een gratis alternatief. Via Google Books blijkt Vom Marshallplan zur EWG ook beschikbaar te zijn. Wel ontbreken in mijn bijdragen 10 pagina’s van de 28, dus het is wel wat behelpen.

Ik kon me niet herinneren destijds iets van mijn auteursrecht aan Oldenbourg overgedragen te hebben, maar dat bleek ik dus mis te hebben. In mijn München 1988-map in mijn ladenkast (wie wat bewaart heeft wat) vond ik onderstaande, toch echt door mij ondertekende verklaring.

1. Der Verfasser übertragt dem Institut zum Zweck der Publikation in dem Sammelband `Vom Marshallplan zur EWG` das ausschliessliche Verwertungsrecht an seinem Aufsatzmanuskript.

Der Verfasser versichert, dass er allein berechtigt ist, über das Manuskript zu verfügen, und dass er das Werk ganz noch teilweise anderweitig vergeben hat.

2. An Lizenzeinnahmen, die dem Institut aufgrund der Vergabe von Nebenrechten (Rundfunk, Übersetzungen, Vorabdrucke in Zeitungen oder Zeitschriften u.a.) zufliessen, wird der Verfasser mit 50% beteiligt.

3. Als Honorar erhalt der Autor 2 Freiexemplare des gedruckten Werkes sowie 20 Sonderdrucke seines Beitrags kostenlos. Weitere Exemplare des Bandes kann er zum verlagsüblichen Autorenrabatt (30% vom Ladenpreis) beziehen. Bei Partiebestellung von mindestens 6 Stücke wird vom Verlag zusatzlich ein Freistück gewährt.

Voor twee exemplaren van het boek, 20 overdrukjes en het recht meer exemplaren van het boek tegen 30% van de winkelprijs te kopen heb ik dus mijn auteursrecht overgedragen, overigens aan het IfZ en niet aan Oldenbourg Verlag, destijds volledig onkundig van alle consequenties daarvan. E-publishing en open access waren op dat moment nog volledig onbekende zaken en worden dan ook niet in de overeenkomst genoemd. Vraag is dan wel of Oldenbourg nu zonder toestemming aan de auteurs gevraagd te hebben, en dat hebben ze niet gedaan, de afzonderlijke bijdragen tegen betaling online mag aanbieden. Niet dat ik daar rijk verwacht van te worden, maar wat mij betreft stelt Oldenbourg mijn bijdrage gewoon open access beschikbaar. Moet ik misschien toch deze vakantie nog eens werk van gaan maken.

Maar goed, waarom nu al dat gegraaf in het verleden? Nu, afgelopen week kreeg ik een brief van Oldenbourg Verlag in de bus waarin mij “als Autor des Oldenbourg-Verlags 40% Prozent Rabatt auf all Bücher unserer Wissenschaftsverlage” wordt aangeboden. In de brief wordt gesproken van een kerstactie die inmiddels al een traditie geworden is. Ik ben in dat kader niet eerder met dit aanbod benaderd, maar ben blij dat Oldenbourg Verlag mij nog steeds als een van haar auteurs beschouwt. Eens een auteur, altijd een auteur.

Weekoogst #57

Journal TOCs
JournalTOCs is een gratis attenderingsdienst op ca. 16.500 tijdschriften van alle grote wetenschappelijke uitgeverijen. Geen noodzaak dus om je op iedere afzonderlijke website van een uitgeverij te abonneren op nieuwe inhoudsopgaven van specifieke tijdschriften, maar één site die toegang biedt tot de relevante en belangrijke tijdschriften in alle disciplines. Op haar homepage biedt JournalTOCs ook een overzicht aan van de meest gevolgde tijdschriften. Hoe verbazingwekkend is het dat van de top-20 tijdschriften er 15 in de categorie Library and Information Science vallen? Library Hi Tech heeft de meeste followers (176). Nature moet het met een derde plaats doen (137) en Science met een 15e plaats (84). Blijkbaar heeft deze dienst de echte doelgroep nog niet bereikt.

Publish or Perish
In april publiceerde de London School of Economics Maximizing the Impacts of Your Research. A Handbook for Social Scientists. Op de bijbehorende blog worden onderwerpen uit het handbook nader toegelicht en/of verder uitgewerkt. Zo worden Web of Science, Google Scholar en Google Book Search als citation tool vergeleken met het programma Publish or Perish van Anne Harzing. De titel van de post “Why ‘Publish or Perish’ has the edge over Google Scholar and Scopus” wordt in de post zelf echter niet waargemaakt; het komt toch weer neer op het gebruiken van een combinatie van tools, afhankelijk van de discipline en het onderwerp.

GBS-zaak sleept zich voort
Google is er in de VS nog niet uit met de schrijvers en uitgevers. Tijdens de status hearing vorige week kon er nog geen overeenkomst gemeld worden over een aanpassing van de Google Books Settlement die tegemoet komt aan de bezwaren van rechter Chin. Een hervatting van de oorspronkelijke rechtszaak behoort dan ook nadrukkelijk weer tot de mogelijkheden. Chin heeft de betrokken partijen nu tot 19 juli uitstel gegeven. Publishers Weekly vat de stand van zaken alsvolgt samen:

While the hearing itself was uneventful, statements made by publishers and authors after the hearing were perhaps more telling. “The parties have held conversations to determine if a revised agreement is possible,“ said AAP president and CEO Tom Allen in s statement. “Those conversations are ongoing and if not successful, the litigation will resume.” In a brief statement, Authors Guild executive director Paul Aiken said authors were “giving settlement discussions a fair shot before pressing ahead with our litigation.” Google had no statement at press time.
Those statements stand in contrast to statements made just after the settlement’s rejection on March 22, when publishers and authors expressed eagerness to strike a revised deal.