Archive for the ‘ambities’ Tag

Triple A

Het begon bijna een jaar geleden met Halbe Zijlstra’s nota Kwaliteit in verscheidenheid. Daarna volgde in december het Hoofdlijnenakkoord van de VSNU met de staatssecretaris. En nu, vijf maanden later, komen de universiteiten met hun reacties op de uitdaging van Zijlstra. De UvA presenteerde als een van de eerste haar plannen, en als enige tot nu toe in het Engels, waarbij de meeste aandacht vooralsnog niet uitging naar wat de UvA binnen de eigen instelling wil maar vooral naar de intensivering van de samenwerking met die andere Amsterdamse universiteit die er in wordt aangekondigd. Inmiddels zijn afgelopen woensdag de handtekeningen van de beide voorzitters van de Colleges van Bestuur onder de intentieverklaring gezet die moet leiden tot de volgende variant op Triple A. Na de American Anthropological Association, Amalia – Alexia – Ariane en al die andere is het nu de beurt aan de Amsterdam Academic Alliance. In de presentatie aan het personeel van de bèta-faculteit die moet gaan fuseren met die van de VU werd er nog een fonetische variant van Triple A aan toegevoegd: Excellent – Eenduidig – Eenvoudig.

Hier een korte inventarisatie van de universitaire plannen zoals die tot nu toe bekend zijn gemaakt:

Aanvullingen? Graag!