TWIT #33

TWIT

Advertenties

TWIT #32

TWIT

A Dream Come True

Inbox

Nooit gedacht dat ik dit ooit zou weten te bereiken: Inbox (0). Yes!

InboxUvA

A lady in the library who helps you find things

Met grote regelmaat ben ik in de afgelopen jaren onderstaand resultaat uit een enquête onder Amerikaanse studenten uit 2010 tegengekomen. Het betrof hun antwoord op de vraag Where do you start your search for information? Dit is de wijze waarop de antwoorden op deze vraag in het bekende Redefining the Academic Library terecht kwamen:

RtAL

en dit voorbeeld kan eenvoudig aangevuld worden. De boodschap was ook duidelijk: onze doelgroepen stemmen met hun voeten: ze beginnen hun zoekacties overal behalve op de website van de bibliotheek.

Ik verwacht dat in de komende periode onderstaand beeld met enige regelmaat in presentaties en publicaties opgenomen zal worden. Het is een variant op hetzelfde thema. Dit keer gaat het om de beantwoording van de vraag tot wie studenten, in verschillende stadia van hun studie, zich wenden voor betrouwbare informatie.

Connoway

De tabel komt uit een nieuwe rapportage uit het Visitors & Residents onderzoek, een co-productie van OCLC Research en de universiteiten van Oxford en North Carolina. En ik verwacht hem de komende maanden met enige regelmaat tegen te komen, vergezeld van het commentaar: studenten vragen iedereen om advies, behalve bibliothecarissen, ehh … a lady in the library who helps you find things. ;-(

TWIT #31

TWIT

Code Rood

SintenPiet

P or E? Or still: P and E?

eboeken

Het bericht zelf bracht het al tot een vermelding op Library Link of the Day (alhoewel dat misschien vooral iets zegt over deze site zelf, but that’s a completely different blogpost). Jong volwassenen geven volgens een onderzoek waarover in de Britse The Guardian wordt gerapporteerd nog steeds in grote meerderheid de voorkeur aan gedrukte boeken boven e-books. De prijsstelling van e-books en “an emotional connection to physical books” zouden daarvoor de voornaamste reden zijn. Het bericht leidde o.m. tot een korte tweetwisseling tussen Utrechtenaren Jeroen Bosman en Casper Hulshof over de onderliggende data, of het hier om een voorkeur bij fictie of non-fictie zou gaan inclusief de observatie van Jeroen dat bij de UB Utrecht de aanschaf van recent materiaal inmiddels voor 70% uit e-books bestaat (hetgeen toch echt iets anders is dan de voorkeur van diegenen voor wie je dat allemaal aanschaft en beschikbaar stelt).

Dat er nog steeds sprake is (anderen zullen ongetwijfeld zeggen: lijkt) voor p boven e is in de afgelopen jaren in meer dan één onderzoek vastgesteld. Een goede samenvatting van die onderzoeken is terug te vinden in het nu open access beschikbare artikel van Jeff Staiger in Reference and User Services Quarterly, ‘How E-books are Used’. En dezelfde dag dat ik bovengenoemde Library Link of the Day onder ogen kreeg, viel ook de nieuwe aflevering van Against the Grain op de deurmat, met ja: opnieuw een artikel waarin die voorkeur aan de hand van een gebruikersonderzoek wordt aangetoond. Dit vond ik de aardigste illustratie uit ‘Student Attitudes Toward Academic Use of eBooks’:

PvsE

En de eindconclusie uit het artikel is het ook waard om hier herhaald te worden, omdat daarin op een mijns inziens correcte wijze wordt samengevat in welke fase we zitten met de beschikbaarstelling van e-books in het hoger onderwijs: er zijn een aantal stappen in de goede richting gezet, maar we zijn er nog lang niet. En om te komen waar we willen zullen er nog een aantal flinke hobbels genomen moeten worden. Tot die tijd is het experimenteren, werken aan standaardisatie en vooral niet vergeten dat we in een overgangssituatie zitten die deels tot dubbele kosten leidt.

These survey results provide evidence that a student’s choice between print and electronic books is complex. Age does not seem to be a factor nor does one’s comfort with technology, as the majority of the respondents grew up using computers. Usability of eBooks is certainly a factor and points to the need for standardized eBook platforms and functionality. eBooks need to have the same functionality (highlighting, annotating, downloading, printing) across platforms but also be interoperable across a multitude of computing devices. Until these usage and standardization obstacles are overcome, eBook adoption by students most likely will not increase beyond the current level. NISO and other industry stakeholders must continue to address eBook usability standards to make eBooks easier and more attractive for academic purposes. Until then, there will be no tipping point from print to eBooks.

In the meantime, the hybrid environment with both print and electronic books will continue for the foreseeable future. Libraries will need to divide their limited budgets and find a balance between the two formats. As one student aptly commented: ‘I think that there should be access to both print and online resources for all academic reading for the needs of all different students.’

TWIT #30

TWIT

OA in HSS

Death by PowerPoint. Zelfs als je niet bij een conferentie aanwezig bent, schiet deze reactie soms door je hoofd als je weer eens op een link in een tweet hebt geklikt. Maar soms denk je gelukkig ook: hé, dit is een rijke presentatie, deze moet ik maar even ergens opslaan. Dat bedacht ik toen ik op Eelco Ferwerda’s presentatie Open Access in Humanities and Social Sciences (wel 76 slides…) doorklikte. Hieronder drie van de slides uit zijn presentatie op de jaarlijkse Munin Conference plus de aanbeveling het niet bij die drie te laten maar ze toch maar eens alle 76 tot je te nemen. 😉

Ferwerda1

Ferwerda2

Ferwerda3

Veel uit Ferwerda’s presentatie is ook terug te vinden in het opinion paper van het Humanities Scientific Committee van Science Europe, Open Access Opportunities for the Humanities.

To delve into Delpher

Afgelopen woensdag was het zo ver: de lancering van de nieuwe dienst Delpher. Voortbouwend op de resultaten van Early Dutch Books Online is door een samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en enkele universiteitsbibliotheken twee jaar gewerkt aan een nieuwe dienst die een geïntegreerde toegang moet bieden voor al het gedigitaliseerde, tekstuele materiaal uit Nederland. En sinds woensdag biedt Delpher nu toegang tot 30 miljoen gedigitaliseerde pagina’s met nog eens 30 miljoen pagina’s die in de pijplijn zitten.

In dit interview van Erik Boekesteijn benadrukt Kurt De Belder, voorzitter van de Delpher-stuurgroep, de noodzaak én de resultaten van samenwerking, de basis die nu met Delpher gelegd is (niet alleen voor tekstueel materiaal maar ook voor andere materiaalsoorten) en de inbreng tot nu toe, maar ook in de toekomst, bij de ontwikkeling van de dienst van de gebruikers van Delpher, of dat nu professionele onderzoekers zijn, geïnteresseerde amateur-onderzoekers of data-minende taalkundigen.

Is dit de Nederlandse Digital Public Library? Daar is het nog een beetje te vroeg voor, maar wie weet. Het begin is er in ieder geval.