Archive for the ‘het vak’ Category

TWIT #33

TWIT

Advertenties

TWIT #32

TWIT

A lady in the library who helps you find things

Met grote regelmaat ben ik in de afgelopen jaren onderstaand resultaat uit een enquête onder Amerikaanse studenten uit 2010 tegengekomen. Het betrof hun antwoord op de vraag Where do you start your search for information? Dit is de wijze waarop de antwoorden op deze vraag in het bekende Redefining the Academic Library terecht kwamen:

RtAL

en dit voorbeeld kan eenvoudig aangevuld worden. De boodschap was ook duidelijk: onze doelgroepen stemmen met hun voeten: ze beginnen hun zoekacties overal behalve op de website van de bibliotheek.

Ik verwacht dat in de komende periode onderstaand beeld met enige regelmaat in presentaties en publicaties opgenomen zal worden. Het is een variant op hetzelfde thema. Dit keer gaat het om de beantwoording van de vraag tot wie studenten, in verschillende stadia van hun studie, zich wenden voor betrouwbare informatie.

Connoway

De tabel komt uit een nieuwe rapportage uit het Visitors & Residents onderzoek, een co-productie van OCLC Research en de universiteiten van Oxford en North Carolina. En ik verwacht hem de komende maanden met enige regelmaat tegen te komen, vergezeld van het commentaar: studenten vragen iedereen om advies, behalve bibliothecarissen, ehh … a lady in the library who helps you find things. ;-(

TWIT #31

TWIT

P or E? Or still: P and E?

eboeken

Het bericht zelf bracht het al tot een vermelding op Library Link of the Day (alhoewel dat misschien vooral iets zegt over deze site zelf, but that’s a completely different blogpost). Jong volwassenen geven volgens een onderzoek waarover in de Britse The Guardian wordt gerapporteerd nog steeds in grote meerderheid de voorkeur aan gedrukte boeken boven e-books. De prijsstelling van e-books en “an emotional connection to physical books” zouden daarvoor de voornaamste reden zijn. Het bericht leidde o.m. tot een korte tweetwisseling tussen Utrechtenaren Jeroen Bosman en Casper Hulshof over de onderliggende data, of het hier om een voorkeur bij fictie of non-fictie zou gaan inclusief de observatie van Jeroen dat bij de UB Utrecht de aanschaf van recent materiaal inmiddels voor 70% uit e-books bestaat (hetgeen toch echt iets anders is dan de voorkeur van diegenen voor wie je dat allemaal aanschaft en beschikbaar stelt).

Dat er nog steeds sprake is (anderen zullen ongetwijfeld zeggen: lijkt) voor p boven e is in de afgelopen jaren in meer dan één onderzoek vastgesteld. Een goede samenvatting van die onderzoeken is terug te vinden in het nu open access beschikbare artikel van Jeff Staiger in Reference and User Services Quarterly, ‘How E-books are Used’. En dezelfde dag dat ik bovengenoemde Library Link of the Day onder ogen kreeg, viel ook de nieuwe aflevering van Against the Grain op de deurmat, met ja: opnieuw een artikel waarin die voorkeur aan de hand van een gebruikersonderzoek wordt aangetoond. Dit vond ik de aardigste illustratie uit ‘Student Attitudes Toward Academic Use of eBooks’:

PvsE

En de eindconclusie uit het artikel is het ook waard om hier herhaald te worden, omdat daarin op een mijns inziens correcte wijze wordt samengevat in welke fase we zitten met de beschikbaarstelling van e-books in het hoger onderwijs: er zijn een aantal stappen in de goede richting gezet, maar we zijn er nog lang niet. En om te komen waar we willen zullen er nog een aantal flinke hobbels genomen moeten worden. Tot die tijd is het experimenteren, werken aan standaardisatie en vooral niet vergeten dat we in een overgangssituatie zitten die deels tot dubbele kosten leidt.

These survey results provide evidence that a student’s choice between print and electronic books is complex. Age does not seem to be a factor nor does one’s comfort with technology, as the majority of the respondents grew up using computers. Usability of eBooks is certainly a factor and points to the need for standardized eBook platforms and functionality. eBooks need to have the same functionality (highlighting, annotating, downloading, printing) across platforms but also be interoperable across a multitude of computing devices. Until these usage and standardization obstacles are overcome, eBook adoption by students most likely will not increase beyond the current level. NISO and other industry stakeholders must continue to address eBook usability standards to make eBooks easier and more attractive for academic purposes. Until then, there will be no tipping point from print to eBooks.

In the meantime, the hybrid environment with both print and electronic books will continue for the foreseeable future. Libraries will need to divide their limited budgets and find a balance between the two formats. As one student aptly commented: ‘I think that there should be access to both print and online resources for all academic reading for the needs of all different students.’

TWIT #30

TWIT

TWIT #29

TWIT

https://twitter.com/blogpartyned/status/403112216352026624

Negen tellen neer

google-books-featured1-500x236

Het is nu bijna negen jaar geleden dat Google haar plannen wereldkundig maakte om alle gedrukte boeken ooit geproduceerd te gaan digitaliseren, om te beginnen met de collecties van Michigan, Harvard, Stanford, de New York Public Library en Oxford. Nu, zo’n 30 miljoen gedigitaliseerde boeken verder (maar wie weet dat zeker?), is er eindelijk een uitspraak in de rechtszaak die door de Amerikaanse Authors Guild, de belangenorganisatie van auteurs, tegen Google was aangespannen, en het is een grote overwinning voor Google geworden. Zelfs de Authors Guild moet het zelf toegeven: 1-0 voor Google.

Authors Guild

De commentatoren buitelen uiteraard over elkaar heen om de triomf van Google te bezingen. Een van de meest trouwe en best ingevoerde commentatoren, de Amerikaanse jurist James Grimmelmann, heeft op zijn eigen blog nog niet gereageerd, maar op Twitter was zijn oordeel duidelijk: “Google Books is fair use, case dismissed. (…) Page 26 is an ode to Google Books.” Dit is die pagina 26 uit de uitspraak van rechter Danny Chin:

In my view, Google Books provides significant public benefits. It advances the progress of the arts and sciences, while maintaining respectful consideration for the rights of authors and other creative individuals, and without adversely impacting the rights of copyright holders. It has become an invaluable research tool that permits students, teachers, librarians, and others to more efficiently identify and locate books. It has given scholars the ability, for the first time, to conduct full-text searches of tens of millions of books. It preserves books, in particular out-of-print and old books that have been forgotten in the bowels of libraries, and it gives them new life. It facilitates access to books for print-disabled and remote or underserved populations. It generates new audiences and creates new sources of income for authors and publishers. Indeed, all society benefits.

Chin kan het hiermee bij weinigen meer fout doen. Behalve natuurlijk bij de Authors Guild, die al heeft laten weten tegen de uitspraak in beroep te zullen gaan.

Het laatste woord is dus nog steeds niet gezegd. En ook voor de toegang tot Google Books buiten de Verenigde Staten heeft deze uitspraak geen consequenties. Dat neemt niet weg dat ook wij blij moeten zijn met deze uitspraak. Was die in het voordeel van de Authors Guild uitgevallen, dan zouden we veel verder van huis zijn.

P.S. lees ook de uitvoerige analyse van Danny Sullivan op Search Engine Land.

TWIT #28

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/399124857192841216

Raymond, gefeliciteerd!

Jaarlijks wordt door de stichting Victorine van Schaickfonds de Victorine van Schaickprijs uitgereikt, een geldbedrag en een bronzen penning voor een publicatie op ons vakgebied die impact heeft gehad en voor een brede groep vakgenoten van belang is. In het verleden zijn dat bijna altijd proefschriften, boeken of artikelen geweest, maar vanmiddag – tijdens het jaarcongres van de KNVI – was het tijd voor een verrassing: de prijswinnaar was dit keer niet de auteur van een klassieke publicatie, maar biblioblogger Raymond Snijders voor zijn onvolprezen Vakblog. Een meer dan terechte uitverkiezing en een aanmoediging en motivatie, zoals Raymond vanmiddag zelf ook al meteen liet weten, voor hem en al die andere bloggers. Ook hun bijdrage aan het vakgebied wordt gewaardeerd en komt ook voor waardering in aanmerking.

Raymond, nogmaals gefeliciteerd met deze prijs. Je hebt het verdiend.

Vakblog