Waar voor je geld

De cijfertjes tollen al een tijdje door mijn hoofd. Met het oog op onze eigen begroting voor 2009 had ik ook al eens wat berekeningen gemaakt, maar de bijdrage van de Groningse bibliothecaris Alex Klugkist aan de laatste Pictogram zette me nog een keer aan het denken. Want wat schrijft Klugkist dan? Hij noemt als een van de redenen voor de grootscheepse reorganisatie van de Groningse bibliotheekvoorzieningen die tot één universiteitsbrede bibliotheekorganisatie moet leiden “De verhouding tussen uitgaven voor collectievorming en die voor personeel en huisvesting – een 30/70 verhouding – is uit balans: gestreefd moet worden naar een verhouding waarbij een groter aandeel van het bedrag van € 15 miljoen aan collectievorming wordt besteed en waarbij de personeelslasten in ieder geval minder dan 50% van de totale lasten bedragen.”

Lijkt inderdaad niets mis mee. De roep om meer, met name meer digitale, informatie door studenten en medewerkers is groot, dus waarom er niet naar streven een zo groot mogelijk deel van het bibliotheekbudget aan te wenden voor juist die aanschaf van informatie. Maar hoe zit dat nu bij ons, bij de UvA? Hoe ligt die verhouding tussen collectievormingsgelden en (gemakshalve maar even) overige bestedingen precies? Eenvoudige antwoorden daarop bestaan niet, zo is de afgelopen jaren wel gebleken bij de pogingen van UKB om tot een gezamenlijke benchmarking voor de universiteitsbibliotheken te komen. Het verzamelen van de juiste gegevens en dan ook nog eens van gegevens die tussen instellingen vergeleken kunnen worden omdat ze hetzelfde betekenen is geen sinecure gebleken.

Maar goed, met die kanttekening nu wat Amsterdamse cijfers. Van de begroting 2009 van de UB wordt ruim 40% besteed aan huisvesting en infrastructuur; iets minder dan 40% gaat naar personeel en slechts 9% naar collectievorming. Klopt dat? Ja, dat klopt. In die 40% huisvesting zit bijvoorbeeld ons hulpdepot in Amsterdam-Zuidoost (het IWO, drie voetbalvelden groot) en de gecombineerde huisvesting van de Bijzondere Collecties en het Allard Pierson Museum aan de Oude Turfmarkt in hartje Amsterdam. De ‘last’ daarvan slaat een behoorlijk gat in onze begroting. Bij de faculteitsbibliotheek Geesteswetenschappen zie je een beetje hetzelfde. Ruim 40% van de GW-begroting gaat naar huisvesting, iets minder dan 40% naar personeel en 20% naar collectievorming. Gespreide huisvesting over (nu nog) vier locaties vertaalt zich in hoge huisvestingslasten én hogere personeelslasten dan de onderbrenging in één gebouw zou vereisen. Laten we de huisvestingslasten buiten beschouwing dan komt de verhouding collectievormingsgelden – personeelslasten op 35 – 65 te liggen. Bij de faculteitsbibliotheken Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Economie en Bedrijfskunde kruipen die percentages wel meer naar elkaar toe, maar er is nog lang geen sprake van een 50-50 verhouding.

Nu is het natuurlijk veel te kort door de bocht om te zeggen: die verhouding is helemaal verkeerd, die moet zo snel als mogelijk ten gunste van het collectievormingsbudget aangepast worden. De bibliothecaire dienstverlening bestaat tenslotte uit meer dan licenties op bestanden (die moeten ook beoordeeld en uitonderhandeld worden) en de juiste boeken op de plank (die ook ‘gewoon’ gekocht, gecatalogiseerd, geplaatst en uitgeleend moeten worden). Daarvoor is personeel nodig en zonder fysieke bibliotheek kunnen we de eerstvolgende decennia ook nog niet. Integendeel, de behoefte aan goed geoutilleerde studieplaatsen en studieruimtes lijkt alleen maar toe te nemen. Het bibliotheekbudget zal dus nooit (?) voor 100% alleen aangewend kunnen worden voor collectievorming. Maar het percentage waarnaar we zouden moeten streven? Ik vrees dat deze cijfertjes nog wel een tijdje in m’n hoofd zullen blijven tollen… En in ga nog eens een duik nemen in de UKB-benchmarkgegevens.

Advertenties

No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: